Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām

Noslēdzas atbalsta projekts starptautisko aizsardzības personu izglītošanai par Latviju

Ievietots: 22.12.2017

                  

2017. gada 31. decembrī noslēdzas projekts „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, kuru kopš 2016. gada 1.jūlija īstenoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta mērķis bija nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

18 mēnešu laikā sociālekonomiskās iekļaušanas programmā piedalījušās un mācības noslēgušas 20 grupas, kopā 455 mērķa grupas pārstāvji no 22 valstīm: Sīrijas, Irākas, Afganistānas, Eritrejas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Kazahstānas, Tadžikistānas, Kirgizstānas, Turcijas, Kubas, ASV, Indijas, Šrilankas, Nepālas, Kamerūnas, Libānas, Bangladešas. 

Mācību programmas ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Latviju un to, kā mūsu valstī darbojas dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma bēgļiem un citas. Visa mācību kursa ietvaros biedrības lektori kopā ar nodarbību dalībniekiem analizēja arī dažādas konkrētas situācijas un meklēja tām praktiskus risinājumus. Vislielākā interese un jautājumi mācību laikā bija par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātību, bankas konta atvēršanu, dzīvokļa meklēšanu. Lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tika organizētas arī nodarbības dažādu vecumu bērniem.

Papildu mācību kursam tika organizētas arī mācību vizītes uz mācību centru “BUTS” un uzņēmumiem “Senā klēts” un “Jaunais A salons”, kurās dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādu profesiju apguves iespējām. Vislielākā interese un jautājumi dalībniekiem bija par perspektīvākajām profesijām, prakses iespējām un apmācībām, tai skaitā par nepieciešamo latviešu valodas līmeni mācību uzsākšanai, kursu ilgumiem, laikiem, izmaksām. Lai iegūtu plašāku priekšstatu par Latvijas un Rīgas vēsturi, tika rīkotas izzinošas ekskursijas uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rīgas Motormuzeju, Mencendorfa namu, Laimas Šokolādes muzeju, Zooloģisko dārzu. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar mācību dalībniekiem, visās projekta aktivitātēs tika nodrošināta tulkošana no latviešu valodas uz tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku, gruzīnu, hindi, urdu, spāņu, tamilu, dari, bengāļu un turku, franču, krievu valodām.

Projekta īstenošanas gaitā veikta mērķa grupai pielāgotas informācijas izveide: aktualizēts Informatīvais materiāls “Latvija – valsts pie Baltijas jūras”, nodrošinot tā tulkošanu arābu, darī, angļu un franču valodās.

Ņemot vērā, ka Latvijā pārvietošanas programmas ietvaros ierodas arī nepilngadīgi bēgļi, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām, viņiem projekta ietvaros tika izveidots Informatīvais materiāls par Latviju bērniem "Ezis un viņa draugi iepazīst Latviju". Tajā ir iekļautas vispārīgas tēmas par Latvijas valsti, bērnu vecumposmiem (6-9g.) atbilstošas tēmas par skolu un skolas vidi, tai skaitā: es dzīvoju Latvijā (par Latviju, Latvijas simboliem, vēsturi); mēs svinam – svētku dienas Latvijā; Latvijas galvaspilsēta – Rīga; Latvijas daba, gadalaiki; Latvijas dzīvnieki; Latvijas nacionālie ēdieni; es gatavojos skolai; es eju skolā; ko darīt pēc skolas - hobiji, intereses; pieklājības normas u.c.. Materiāls ir pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās mājaslapā www.beglis.lv.

Starptautisko aizsardzības personu, kurām nav rakstītprasmes vai lasītprasmes, vai to pielietošana ir būtiski apgrūtināta, atbalstam projektā ir izveidoti 10 interaktīvi un viegli uztverami informatīvi sižeti par bēgļiem nozīmīgām tēmām.

Projekta ietvaros ir aktualizēta mājaslapa www.beglis.lv, kurā informācija pieejama 6 valodāslatviešu, krievu, angļu, franču, arābu un dari. Mājaslapai ir divas galvenās mērķauditorijas un uzdevumi: viena no mājaslapas funkcijām ir veidot izpratni par bēgļiem, nodrošinot iespēju Latvijas iedzīvotājiem iegūt informāciju par dažādiem ar bēgļu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā aspektiem. Otra galvenā mērķauditorija ir bēgļi, kuri ar mājaslapas starpniecību var saņemt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Mājaslapā šī informācija ir nodrošināta valodās, kurās runā šobrīd Latvijā ieceļojošie vai pārvietotie patvēruma meklētāji.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īstenoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Tā īstenošanas laiks: 2016. gada 1. jūlijs – 2017. gada 31. decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Infografika par sniegto atbalstu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 14.11.2017

Lai nodrošinātu starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, kopš 2016.gada 1.jūlija biedrība “Patvērums “Drošā māja”” īsteno projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”. Galvenie akcenti projektā vērsti uz patvēruma meklētājiem aktuālām tēmām pēc ierašanās Latvijā un uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc statusa iegūšanas. Ar sasniegtajiem rezultātiem lūdzam iepazīties infografikā!

15 mēnešu laikā Sociālekonomiskās iekļaušanas programmā piedalījušās un mācības noslēgušas 17 grupas, kopā 401 mērķa grupas pārstāvis no 22 valstīm: Sīrija 275, Irāka 12, Afganistāna 12, Eritreja 27, Krievija 5, Baltkrievija 4, Ukraina 2, Gruzija 4, Armēnija 10, Azerbaidžāna 3, Kazahstāna 1, Tadžikistāna 10, Kirgizstāna 4, Turcija 7, Kuba 2, ASV 1, Indija 8, Šrilanka 3, Nepāla 1, Kamerūna 1, Libāna 4, Bangladeša – 5. 

Visā periodā nodrošināta tulkošana no latviešu valodas uz tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku, gruzīnu, hindi, urdu, spāņu, tamilu, dari, bengāļu un turku, franču, krievu valodām.

Veikta informatīvā materiāla “Latvija – valsts pie Baltijas jūras” aktualizācija http://www.beglis.lv/lv/informativie-materiali

Izstrādāts informatīvais materiāls par Latviju bērniem - "Ezis un viņa draugi iepazīst Latviju" http://www.beglis.lv/lv/informativie-materiali

Izveidoti 10 informatīvie sižeti/animācijas – stāsti par bēgļiem nozīmīgām tēmām vieglā valodā līdz 3 minūšu garumā http://www.beglis.lv/lv/video

Aktualizēta mājaslapa www.beglis.lv, kurā informācija pieejama 6 valodās – latviešu, krievu, angļu, franču, arābu un dari. Mājaslapai ir divas galvenās mērķauditorijas un uzdevumi: viena no mājaslapas funkcijām ir veidot izpratni par bēgļiem, nodrošinot iespēju Latvijas iedzīvotājiem iegūt informāciju par dažādiem ar bēgļu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā aspektiem. Otra mērķauditorija ir bēgļi, kuri ar mājaslapas starpniecību var saņemt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Mājaslapā šī informācija ir nodrošināta valodās, kurās runā šobrīd Latvijā ieceļojošie vai pārvietotie patvēruma meklētāji.

Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Tā īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Starptautiskās aizsardzības personas iepazīst pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas

Ievietots: 26.10.2017

                  

Lai klātienē iepazītu pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas un paplašinātu nākotnē iespējas izvēlēties nodarbinātības virzienu atbilstoši jau iegūtai vai vēlamajai profesijai, šā gada 4.oktobrī 13 starptautiskās aizsardzības personas devās mācību vizītē uz mācību centru „BUTS”*. Dalībnieku vidū bija Krievijas, Sudānas, Kamerūnas un Afganistānas pilsoņi, kuri savas mītnes valstīs ieguvuši celtniecības speciālista, muitas darbinieka, grāmatvedes, mārketinga speciālistes, inženieres, juristes, automehāniķa profesijas.

„Mācību vizītes laikā starptautiskās aizsardzības personām ir iespēja gūt priekšstatu par viņu profesiju pielietojamību mūsu valstī”, norāda Mārtiņš Segliņš, mācību centra „BUTS” direktora vietnieks. “Mācībās iesaistītajiem šādas vizītes sniedz arī jaunu skatpunktu, kā mainīt savas dzīves grūto periodu. Prieks, ka  dalībnieki ir atvērti un ar vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes”.

“Patvērums “Drošā māja”” pārstāvji informē, ka patvēruma meklētāji mācību vizītes laikā bija ļoti ieinteresēti un aktīvi. Vislielākā interese un jautājumi bija par perspektīvākajām profesijām, prakses iespējām un apmācībām, tai skaitā par nepieciešamo latviešu valodas līmeni mācību uzsākšanai, kursu ilgumiem, laikiem, izmaksām.

Mācību vizītes tiek organizētas pēc sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas par Latviju apguves. Dalībniekiem mācību procesā, kas sastāv no 5 nodarbībām, ir iespējams uzzināt dažādu informāciju par Latvijas valsti, nodarbinātības iespējām, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības sistēmu un citām tēmām. Nodarbībās mācību dalībniekiem tiek sniegtas praktiskas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā.  Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem, ko iegūst mācību dalībnieki, ir izpratne par iespējām risināt savu situāciju gan kā patvēruma meklētājiem, gan pēc statusa saņemšanas.

No pērnā gada 1.jūlija līdz šā gada 30.septembrim sociālekonomiskās iekļaušanas programmā piedalījušās un mācības noslēgušas 17 grupas, kopā 401 mērķa grupas pārstāvis no 22 valstīm: Sīrija (275), Irāka (12), Afganistāna (12), Eritreja (27), Krievija (5), Baltkrievija (4), Ukraina (2), Gruzija (4), Armēnija (10), Azerbaidžāna (3), Kazahstāna (1), Tadžikistāna (10), Kirgizstāna (4), Turcija (7), Kuba (2), ASV (1), Indija (8), Šrilanka (3), Nepāla (1), Kamerūna (1), Libāna (4), Bangladeša (5). Septembra nogalē mācības uzsāka un oktobrī noslēdza 18.grupa no 20 cilvēkiem.

Projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Tā īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

* Mācību centrs „BUTS” ir viena no vadošajām profesionālās tālākizglītības iestādēm Latvijā.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Mācību programmu par Latviju uzsāk 18.grupa

Ievietots: 29.09.2017

                  

Septembra nogalē sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmu par Latviju uzsākusi 18.grupa, kurā ir 23 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Afganistānas un Kamerūnas. Mācību laikā kvalitatīvu saziņu ar kursantiem nodrošina franču, dari un krievu valodas zinātāji.

Šomēnes mācību kursu noslēdza 17.grupa 15 cilvēku sastāvā no Afganistānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Kazahstānas, Ukrainas un Turcijas. Lektori norāda, ka šīm starptautiskās aizsardzības personām interese bijusi par dažādiem jautājumiem. Piemēram, par Latvijā pieejamo veselības aprūpi – „Ja Latvijā esmu ieradies viens, vai es varu reģistrēties pie ģimenes ārsta?”, „Vai patvēruma meklētājiem ir veselības apdrošināšana?”. Mācību dalībniekiem bija jautājumi par sabiedriskā transporta izmantošanu: “Vai vienā pilsētā pirktu biļeti var izmantot arī citās pilsētās?”, „Vai sabiedriskajā transportā drīkst klausīties mūziku?”, „Kā var zināt, cik braucieni palikuši e-talonā?”. Aktuāli bijuši arī dažādi sadzīves jautājumi: “Vai ir jāpārdeklarē adrese, ja es mainu dzīvesvietu?”, „Vai ir nepieciešams zināt latviešu valodu, ja vēlos uzsākt savu biznesu Latvijā?”. Starptautiskās aizsardzības personas vēlējušās uzzināt arī informāciju par Latvijas valsts svētkiem, valsts simboliku un nacionālajiem sporta veidiem.

Lai nodrošinātu patvēruma meklētājus, bēgļus un personas ar alternatīvo statusu ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām, kopš 2016.gada 1.jūlija projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” īstenotās sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas ietvaros notiek nodarbības par to, kā Latvijā darbojas dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma bēgļiem un citas. Papildu mācību kursiem kursanti dodas Mācību vizītēs, kuru laikā ir iespēja klātienē iepazīt pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas.

„Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Tā īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Arī vasarā turpinās mācības patvēruma meklētājiem

Ievietots: 31.08.2017

                  

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros īstenoto sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmu par Latviju noslēgusi 16.grupa 27 cilvēku sastāvā no Sīrijas (19), Indijas (4), Armēnijas (2), Krievijas (1), Turcijas (1). Visu izglītojošo pasākumu laikā kvalitatīvu saziņu ar kursantiem nodrošināja kurdu, arābu, hindi un krievu valodas zinātāji.

Kopumā no pērnā gada 1.jūlija līdz šā gada 14.augustam kursos un informatīvajos pasākumus, kuri veicina mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ir piedalījušās 385 starptautiskās aizsardzības personas.

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka 22.augustā mācības uzsākusi 17.grupa. Tā kā ir samazinājies pārvietoto bēgļu skaits, kas ierodas Latvijā, zināšanas par Latviju iegūst personas, kuras mūsu valstī ieradušās no Afganistānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Kazahstānas, Ukrainas un Turcijas. Šajā mācību grupā ir iesaistījušies 15 cilvēki.

Sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas par Latviju dalībniekiem mācību procesā ir iespējams uzzināt dažādu informāciju par Latvijas valsti, nodarbinātības iespējām, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības sistēmu un citām tēmām. Nodarbībās mācību dalībniekiem tiek sniegtas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā. Lektori norāda, ka starptautiskās aizsardzības personām visbiežāk tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par nodarbinātību un izglītību. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem, ko iegūst mācību dalībnieki, ir izpratne par iespējām risināt savu situāciju gan kā patvēruma meklētājiem, gan pēc statusa saņemšanas.

Lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu nodarbināšana atsevišķā telpā.

Papildu mācību kursam tiek organizētas arī dažādas informatīvās un izglītojošas aktivitātes – mācību vizītes uz mācību centru “BUTS”, kurās dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādu profesiju apguves iespējām, kā arī izzinošas ekskursijas uz Latvijas muzejiem.

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kopumā plānots sniegt atbalstu 530 personām. Mērķauditorijas vidū ir arī pieaugušie, bērni un patvēruma meklētāji bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Gada laikā zināšanas par Latviju ieguvušas 355 starptautiskās aizsardzības personas

10.07.2016. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka ir apritējis gads kopš ir uzsākts projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”. Tā mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. 

Laika periodā no 2016.gada 1.jūlija līdz 2017.gada 30.jūnijam biedrība ir nodrošinājusi 355  starptautiskās aizsardzības personām īpaši viņu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un dažādas informatīvās aktivitātes, kuru mērķis bija veicināt šīs mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Kopumā sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā par Latviju apmācītas 15 grupas, kurās bija pārstāvji no 20 valstīm: Sīrija (239), Eritreja (27), Afganistāna (21), Irāka (12), Tadžikistāna (9), Bangladeša (5), Armēnija (5), Indija (4), Kirgizstāna (4), Libāna (4), Krievija (4), Turcija (4), Azerbaidžāna (3), Baltkrievija (3), Gruzija (3), Šrilanka (3), Kuba (2), ASV (1), Kamerūna (1), Nepāla (1).

Lai iegūtu plašāku priekšstatu par Latvijas un Rīgas vēsturi, 163 mērķa grupas pārstāvji apmeklējuši Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Rīgas Motormuzeju, Mencendorfa namu, Laimas Šokolādes muzeju, Zooloģisko dārzu. 

Iespēju iepazīties ar dažādu profesiju apguves iespējām biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti nodrošinājuši 269 mācību kursu dalībniekiem, 14 grupām organizējot izglītojošas mācību vizītes uz mācību centru “BUTS” un pa vienai – uzņēmumā “Senā klēts” un “Jaunais A salons”.

Visu izglītojošo pasākumu laikā kvalitatīvu saziņu ar sociālekonomiskās mācību programmas dalībniekiem nodrošināja tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku, gruzīnu, hindi, urdu, spāņu, tamilu, dari, bengāļu un turku valodu zinātāji. 

Starptautiskās aizsardzības personu, kurām nav rakstītprasmes vai lasītprasmes, vai to pielietošana ir būtiski apgrūtināta, atbalstam projekta ietvaros ir izveidoti 10 informatīvie sižeti – animācijas par šādām tēmām: drošības un palīdzības dienesti Latvijā (par rīcību ārkārtas situācijās), nauda un banka, dokumenti, transports Latvijā,  gadalaiki, mājoklis, medicīniskie pakalpojumi, nodarbinātība, svētki un izglītība. Izstrādātie sižeti un cita projekta mērķauditorijai un Latvijas sabiedrībai noderīga informatīva un praktiska informācija par bēgļu integrāciju – sešās valodās - latviešu, krievu, angļu, franču, arābu, dari - pieejama mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv.

Lai nodrošinātu iespēju nepilngadīgajiem bēgļiem iegūt informāciju savā dzimtajā valodā, kā arī radošā veidā uzzināt par Latviju un apgūt latviešu valodu, ir izstrādāts 27 lapaspušu informatīvs materiāls bērniem “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās.

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāvji norāda, ka projekta īstenošanas gaitā ir aktualizēts un mērķa grupai pieejams informatīvais materiāls patvēruma meklētājiem “Latvija – valsts pie Baltijas jūras” - latviešu, arābu, darī, angļu un franču valodās.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” turpināsies līdz šā gada 31.decembrim. Kopumā tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.


                  

Valsts iestāžu un NVO pārstāvji tiekas ar starptautiskās aizsardzības personām

21.06.2017. Lai informētu par aktuālo situāciju bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā, kā arī klātienē atbildētu uz patvēruma meklētāju aktuālajiem jautājumiem, šā gada 20.jūnijā – Pasaules Bēgļu dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” sadarbībā ar Iekšlietu ministriju organizēja informatīvu tikšanos. Tajā piedalījās vairāk nekā 20 dažādu ministriju un iestāžu, kuru darbs saistīts ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu un integrāciju Latvijā, pārstāvji: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Iekšlietu ministrija, Latviešu valodas aģentūra, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Sabiedrības integrācijas fonds, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Ekonomikas ministrija, Kultūras ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Akadēmiskās informācijas centrs.

Fotogalerija<<

Tikšanās sākumā valsts institūciju pārstāvji klātesošos īsumā iepazīstināja ar aktualitātēm patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu jomā, t.sk. ar izmaiņām pabalstu un cita sociālā atbalsta piešķiršanas nosacījumos, latviešu valodas mācību iespējām, kā arī nodarbinātības jautājumiem.

Pasākuma turpinājumā jomas pārstāvji sniedza atbildes uz vairākiem patvēruma meklētāju no Sīrijas un Eritrejas interesējušiem jautājumiem par dzīvesvietas atrašanu, pabalstu sadalīšanu, iespējamo sociālo palīdzību, latviešu valodas apmācību, darba meklēšanas iespējām, izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā un citiem jautājumiem. Par pabalstiem tika sniegta aktuālā informācija saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos. Proti, sākot ar šā gada 1.jūniju ir mainījušies bēgļa un personas ar alternatīvo statusu pabalsta nosacījumi, kas nosaka, ka situācijās, kad personām nav pietiekami iztikas līdzekļi, tām ir tiesības pretendēt uz palielinātu sākotnējo pabalstu pirmajā mēnesī - 278 EUR pirmajai personai ģimenē un 194 EUR apmērā katram nākamajam ģimenes loceklim, lai persona varētu segt dzīvesvietas īri (veikt iemaksu/garantijas naudu), kā arī nodrošināt citas vajadzības.

Vienlaikus tika minēts, ka līdzšinējais ikmēneša pabalsts 139 EUR apmērā pirmajai personai ģimenē un 97 EUR katram nākamajam ģimenes loceklim paliek nemainīgs, saīsinot tikai pabalsta izmaksas periodu - bēgļiem no 12 uz 10 mēnešiem, bet personām ar alternatīvo statusu – no 9 uz 7 mēnešiem. Tāpat tika norādīts, ka personām darbspējīgā vecumā pabalsts no šī gada 1.jūnija tiek sasaistīts ar reģistrēšanos NVA un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu pildīšanu (pabalsts netiek izmaksāts, ja persona ir izbraukusi no valsts un nepilda bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus). Tā kā pabalstu tagad izmaksā divas iestādes – PMLP un VSAA, starptautiskās aizsardzības statusu saņēmušajām personām, lai pieprasītu minēto atbalstu, turpmāk būs nepieciešams iesniegt divus iesniegumus divām dažādām iestādēm.

Viens no galvenajiem jautājumiem, par kuru visvairāk satraucās patvēruma meklētāji - vai viņiem būs kur dzīvot pēc aizsardzības statusa saņemšanas un patvēruma meklētāju centra „Mucenieki” (PMC) pamešanas. Savukārt daži patvēruma meklētāji norādīja uz izglītojošo pasākumu trūkumu skolas vecuma bērniem laikā, kad izglītības iestādēm ir brīvlaiks - viņuprāt, bērniem neesot ko darīt šajā laikā PMC. No valsts institūciju pārstāvju puses tika vērsta uzmanība uz dažādām iespējām atbalsta meklēšanā.

Sniedzot atbildes uz patvēruma meklētāju jautājumiem, tika uzsvērta nodarbinātības pakalpojumu, tai skaitā latviešu valodas kursu, izmantošana kā veiksmīgas sociālekonomiskās iekļaušanās sabiedrībā atslēga.

Patvēruma meklētāji sarunas gaitā vairākkārt norādīja arī uz to, ka vēlas dot kādu labumu Latvijai un negrasās “sēdēt uz pabalstiem”. Viens no viesiem - puisis no Eritrejas atzina: „Pirms došanās uz Latviju es biju dzirdējis negatīvas atsauksmes, taču šobrīd esot šeit es saprotu, ka tās nav bijušas patiesas. Esmu patīkami pārsteigts par līdzšinējo saņemto atbalstu un palīdzību”.

Vairāki patvēruma meklētāji norādīja uz šīs tikšanās noderīgumu dažādu jautājumu izpratnei un turpmākajiem sociālekonomiskās iekļaušanās centieniem. No viņu puses vairākkārtīgi tika izteiktas pateicības šādai unikālai iespējai vienkopus tikties ar vairākiem valsts pārvaldes attiecīgās jomas ekspertiem.

Informatīvā tikšanās tika organizēta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Tā mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts kopumā ilgst 18 mēnešus, un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Notiks tikšanās par aktualitātēm bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā

12.06.2017. Lai informētu par aktuālo situāciju bēgļu uzņemšanas un integrācijas jomā, kā arī klātienē atbildētu uz patvēruma meklētāju aktuālajiem jautājumiem, 20.jūnijā plkst. 11:00 - Lāčplēša ielā 75 - 9/10, Rīgā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” rīko informatīvu tikšanos. 

Uz pasākumu tiek aicināti dažādu ministriju un iestāžu, kuru darbs saistīts ar personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanu un integrāciju Latvijā, pārstāvji, kā arī starptautiskās aizsardzības personas.

Pēc šīs tikšanās klātesošie ir laipni aicināti kopā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem piedalīties kopīgā Pasaules Bēgļu dienas un Vasaras saulgriežu ieskandināšanas pasākumā, kas noritēs no plkst. 13:00 – 15:00, Lāčplēša ielā 70 B – 1, Radošās apvienības jauniešiem TREPES telpās.

Kontakti masu mediju pārstāvjiem: rasa.salina@gmail.com, 22026355

Informatīvā tikšanās tika organizēta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.


                  

Maijā zināšanas par Latviju apguva divas starptautiskās aizsardzības personu grupas

29.05.2017. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada maijā sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā paredzēto piecu nodarbību ciklu noslēgušas divas mācību grupas. Kopā zināšanas par Latviju ieguva 55 personas – 25 pieaugušie un 30 bērni – no Sīrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Tadžikistānas un Bangladešas.

Patvēruma meklētāji

Katrai no mācību grupām bija iespējams uzzināt par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, saņemt praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Nodarbību laikā tika organizēta arī bērnu iekļaušana apmācībās atsevišķās grupās.

Papildu mācību kursam tika organizētas dažādas informatīvās aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt šīs mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar dažādu profesiju apguves iespējām, viena no grupām maija sākumā devās mācību vizītē uz mācību centru “BUTS”. Savukārt, apmeklējot AS “Laima”, kursantiem bija iespēja iepazīties ar lielāko šokolādes muzeju Baltijas valstīs.

Visās biedrības “Patvērums “Drošā māja”” rīkotajās izglītojošajās aktivitātēs kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošināja arābu, kurdu valodu zinātāji.

Kopumā laika posmā no 2016.gada 1.jūlija līdz 25.maijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros īstenoto mācību kursu apmeklējušas 333 personas.

2016.gada 1.jūlijā uzsāktā projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts kopumā ilgst 18 mēnešus, un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Starptautiskās aizsardzības personas apmeklē Motormuzeju

26.04.2017. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" ietvaros šā gada aprīlī starptautiskās aizsardzības personām noorganizēja iespēju iepazīties ar Baltijā lielāko seno spēkratu muzeju - Rīgas Motormuzeju, kurā šobrīd ir apskatāmi vairāk kā 100 unikāli senie spēkrati. 

Fotogalerija

Izglītojošās ekskursijas dalībniekiem ekspozīju bija iespēja iepazīt ar modernu, daudzveidīgu multimediju un dizaina palīdzību, arī pašiem līdzdarboties dažādās interaktīvās nodarbēs.

Rīgas Motormuzeja darbinieki ekskursijas laikā informēja, ka muzejs ne tikai vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus, bet arī ir arī radoša vieta kur mācīties. "Ikviens, jo īpaši bērni un jaunieši, šeit var apgūt ceļu satiksmes noteikumus, auto, moto, velosipēdu būves attīstības vēsturi, kā arī inženiertehniskas zināšanas".
 
Pēc muzeja apmeklējumi dalībnieki vēl ilgi dalījās iespaidos viens ar otru un diskutēja par redzēto.
 
Papildu projektā notiekošajam mācību kursam, starptautiskās aizsardzības personām tiek organizētas dažādas informatīvās aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt šīs mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Viena no aktivitātēm ir dažādu Latvijas muzeju apmeklējumi, tai skaitā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Rīgas Motormuzejs un citi.

2016.gada 1.jūlijā uzsāktā projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts kopumā ilgst 18 mēnešus, un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Aktualizēts informatīvais materiāls „Latvija – valsts pie Baltijas jūras”

30.03.2017. Lai mazinātu pielāgotas informācijas par bēgļu pienākumiem un tiesībām trūkumu, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir aktualizējusi informatīvo materiālu patvēruma meklētājiem “Latvija – valsts pie Baltijas jūras”, papildus latviešu valodai, nodrošinot tā tulkošanu arī arābu, darī, angļu un franču valodās.

„Šis materiāls nodrošinās iespēju par Latviju, kā jauno mītnes zemi uzzināt daudziem patvēruma meklētājiem, kuri ierodas Latvijā,” uzsver projekta vadītāja Gunta Vīksne. “Lai informācija tajā būtu šiem cilvēkiem viegli uztverama un praktiski lietojama, mēs pieaicinājām palīgos arī mērķa grupas pārstāvjus, kuri sniedza ieteikumus informācijas sagatavošanas procesā”.

Informatīvajā materiālā ir iekļautas kopumā 22 tēmas: vispārīga informācija par Latviju; personu apliecinoši dokumenti Latvijā; Latvijas iedzīvotāju tiesības, pienākumi un atbildība; Latvijas vēsture; valsts svētki (brīvdienas); Latvijas klimats un laika apstākļi; sabiedriskais transports; bankas; ceļu satiksmes noteikumi Latvijā; tālrunis, pasts un internets; patvēruma meklētāja tiesības un pienākumi; veselības aprūpe; sociālās drošības tīkls Latvijā, sociālās palīdzības sistēma Latvijā; dzīvokļu meklēšana un dzīvokļu tirgus; izglītība; nodarbinātība un darba meklēšana; brīvā laika pavadīšanas iespējas; reliģija; latviešu valodas apguve; kur zvanīt steidzamos gadījumos.

G.Vīksne norāda, ka informatīvā materiāla versija latviešu valodā paredzēta, galvenokārt dažādu nozaru speciālistiem, tai skaitā Latvijas pašvaldību darbiniekiem. Paredzēts, ka materiāls būs elektroniski pieejams arī mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv un izdrukas veidā - Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” dzīvojošiem patvēruma meklētājiem - kā mācību līdzeklis latviešu valodas apguves veicināšanai.

Materiāls “Latvija – valsts pie Baltijas jūras” tiks pavairots biroja apstākļos. Šobrīd pieejama ir šī materiāla versija latviešu valodā<< Biedrības pārstāvji informē, ka tuvāko nedēļu laikā pieejamas būs arī versijas arābu, darī, angļu un franču valodās.

Informatīvais materiāls tapis projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

                  

Pasākuma ietvaros iepazīstina ar izglītojošu materiālu bērniem

14.02.2017. Šā gada 14.februārī biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros rīkoja informatīvu pasākumu, kurā iepazīstināja ar īpašu – bērniem izstrādātu izglītojošu materiālu “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās. Pasākums notika Latvijas Dabas muzejā un to apmeklēja vairāk kā 40 patvēruma meklētāji, tai skaitā bērni.


Pasākuma viesi - patvēruma meklētāji atzina, ka dabas muzejā ir pirmo reizi, un bērni neslēpa savu sajūsmu par ekspozīcijā redzamajiem dzīvniekiem, tai skaitā ezi. Ikvienam no dalībniekiem bija iespēja iepazīties un aprunāties klātienē gan ar “Eža draugi” autori Lieni Valdmani, gan arī piedalīties kopīgā radošā darbnīcā.

Fotogalerija

“Eža draugi” ir iekļautas vispārīgas tēmas par Latvijas valsti, bērnu vecumposmiem atbilstošas tēmas par skolu un skolas vidi, tai skaitā: es dzīvoju Latvijā (par Latviju, Latvijas simboliem, vēsturi); mēs svinam – svētku dienas Latvijā; Latvijas galvaspilsēta – Rīga; Latvijas daba, gadalaiki; Latvijas dzīvnieki; Latvijas nacionālie ēdieni; es gatavojos skolai; es eju skolā; ko darīt pēc skolas - hobiji, intereses; pieklājības normas u.c.

Informatīvais materiāls tapis projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

 

                  

Iepazīstinās ar četrās valodās izstrādātu izglītojošu materiālu bērniem

02.02.2017. Lai iepazīstinātu ar īpašu – bērniem (vecumā no 5-9 gadiem) izstrādātu 27 lapaspušu izglītojošo materiālu “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās, šā gada 14.februārī plkst. 12:30 Latvijas Dabas muzejā, Kr. Barona ielā 4, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” rīko informatīvu pasākumu.

Tā ietvaros pasākuma dalībnieki klātienē varēs iepazīties ar izstrādāto materiālu “Eža draugi” un tā autori Lieni Valdmani, doties nelielā ekskursijā, no Dabas muzeja darbiniekiem vairāk uzzinot par ežiem un citiem Latvijas dzīvniekiem, kā arī draudzīgā gaisotnē visiem kopā piedalīties radošajā darbnīcā. Klātesošos ar muzikālo priekšnesumu priecēs mūziķis Andris Kivičs.

Vairāk informācijas un pieteikšanās masu medijiem:

Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Informatīvais materiāls tapis projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

 

                  

Par Latviju noderīgas zināšanas ieguvušas starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm

23.01.2017. No 2016.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim biedrības “Patvērums “Drošā māja”” īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros 157 starptautiskās aizsardzības personām nodrošināti viņu vajadzībām pielāgoti mācību kursi un dažādas informatīvās aktivitātes, kuru mērķis bija veicināt šīs mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā par Latviju kopumā apmācītas sešas grupas, kurās bija pārstāvji no septiņām valstīm: Sīrijas (109), Afganistānas (21), Irākas (12), Eritrejas (9), Tadžikistānas (3), Baltkrievijas (2), Krievijas (1). Katrai no mācību grupām kopumā tika organizētas 5 nodarbības, kurās bija iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Nodarbību laikā tika organizēta arī bērnu iekļaušana apmācībās atsevišķās grupās.

Lai iegūtu padziļinātāku priekšstatu par Latvijas un Rīgas vēsturi, 60 mērķa grupas pārstāvji apmeklējuši Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju.

Iespēju iepazīties ar dažādu profesiju apguves iespējām biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti nodrošinājuši 115 mācību kursu dalībniekiem, organizējot piecas mācību izglītojošas vizītes uz mācību centru “BUTS” un pa vienai – uzņēmumā “Senā klēts” un “Jaunais A salons”.

Visu izglītojošo pasākumu laikā kvalitatīvu saziņu ar sociālekonomiskās mācību programmas dalībniekiem nodrošināja tigriņu, arābu, kurdu, tadžiku un dari valodu zinātāji.

Starptautisko aizsardzības personu, kurām nav rakstītprasmes vai lasītprasmes, vai to pielietošana ir būtiski apgrūtināta, atbalstam projekta ietvaros ir izveidoti pirmie pieci no paredzētajiem 10 informatīvajiem sižetiem – animācijām par tēmām: dokumenti, drošība, nauda, transports, gadalaiki. Izstrādātie sižeti, kā arī cita projekta mērķauditorijai un Latvijas sabiedrībai noderīga informatīva un praktiska informācija par bēgļu integrāciju - pieejama mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv, kurā informācija nodrošināta sešās valodās – latviešu, krievu, angļu, franču, arābu, dari. Sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, Rīcības plāna īstenošanā iesaistītajām iestādēm un jomā aktīvajām NVO, mājaslapā informācija tiek regulāri atjaunota un aktualizēta.

Projekta gaitā izstrādāts arī īpašs 27 lapaspušu informatīvs materiāls bērniem “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās. Pateicoties šim materiālam, nepilngadīgajiem bēgļiem tiek nodrošināta iespēja iegūt informāciju savā dzimtajā valodā, kā arī radošā veidā uzzināt par Latviju un apgūt latviešu valodu.

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar izstrādāto materiālu, šā gada 14.februārī plkst. 12:30 Latvijas Dabas muzejā projekta komanda rīkos informatīvu un izglītojošu pasākumu, kurā ikviens klātienē varēs iepazīties ar “Eža draugi” autori Lieni Valdmani, no Dabas muzeja darbiniekiem uzzināt vairāk par ežiem, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā.

2016.gada 1.jūlijā uzsāktā projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts kopumā ilgst 18 mēnešus, un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Sabiedrībai sešās valodās pieejama informācija par bēgļu iekļaušanu

27.12.2016. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām ietvaros” ir aktualizēta mājaslapa www.beglis.lv, kas šobrīd pieejama sešās valodās – latviešu, krievu, angļu, franču, arābu, dari.

Organizācijas pārstāvji norāda, ka mājaslapai ir divas galvenās mērķauditorijas un uzdevumi: viena no mājaslapas funkcijām ir veidot izpratni par bēgļiem, nodrošinot iespēju Latvijas iedzīvotājiem iegūt informāciju par dažādiem ar bēgļu iekļaušanu Latvijas sabiedrībā aspektiem, kā arī iesaistīties atbalsta sniegšanā bēgļu situācijas uzlabošanai.

Otra galvenā mērķauditorija ir bēgļi, kuri ar mājaslapas starpniecību var saņemt atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Mājaslapā šī informācija ir nodrošināta biežāk pieejamās valodās, kurās runā šobrīd Latvijā ieceļojošie patvēruma meklētāji vai tie, kuri kā pārvietotie patvēruma meklētāji plāno pārcelties uz Latviju.

Lai dažādu valstu pilsoņiem būtu viegli atrodama informācija par minētajiem jautājumiem, mājaslapai ir divas domēnu adreses – www.beglis.lv un www.refugees.lv.

Paredzēts, ka sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, Rīcības plāna īstenošanā iesaistītajām iestādēm un jomā aktīvajām NVO, mājaslapā www.beglis.lv/www.refugees.lv arī turpmāk tiks regulāri atjaunota un aktualizēta informācija, kas nozīmīga abām mājaslapas mērķa grupām.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com                                                                                 


                  

Izstrādāts informatīvs materiāls par Latviju bērniem arābu, dari, franču un latviešu valodās

29.11.2016. Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros ir izstrādāts īpašs informatīvs materiāls bērniem “Eža draugi”, kas pieejams arābu, dari, franču un latviešu valodās.

“Pieaugot nepilngadīgo skaitam, kas ierodas Latvijā un lūdz patvērumu, ir nepieciešams šai grupai pievērst daudz lielāku uzmanību, veidojot tieši šai mērķa grupai piemērotus un pielāgotus mācību materiālus un nodrošinot vecumam atbilstošu izglītošanu gan par Latviju kopumā, gan par vecumam atbilstošām tēmām un interesēm,” uzsver projekta vadītāja Gunta Vīksne. „Pateicoties šim materiālam, nepilngadīgajiem bēgļiem šobrīd ir iespēja iegūt informāciju savā dzimtajā valodā, kā arī radošā veidā uzzināt par Latviju un apgūt latviešu valodu”.

Sagatavotais 27 lapaspušu materiāls tapis ar autores/ korektores Lienes Valdmanes un bērnu nodarbību vadītāju, kuri turpmāk izmantos izveidoto materiālu nodarbību organizēšanā un vadīšanā, atbalstu. L.Valdmanei ir vairāku gadu garumā iegūta nozīmīga pieredze darbā ar projekta mērķa grupu, mācot latviešu valodu bēgļiem, tai skaitā nepilngadīgajiem, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotajos Eiropas Bēgļu fonda projektos.

„Informatīvajam materiālam ir izveidots bērniem saprotams mākslinieciskais noformējums, kas ir palīdzošs, lai nepilngadīgais izprastu aprakstīto tēmu – gan lasot, skatoties ilustrācijas, gan arī, izpildot dažādus uzdevumus,” stāsta L.Valdmane. „Pieaugušie dzīvē meklē kopīgas vērtības, iepazīst citu tautu kultūru, bet bērni meklē draugus. Un šis materiāls ir par draudzību”.

Informatīvo materiālu plānots pavairot kā kvalitatīvas un krāsainas izdrukas biroja apstākļos.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Biedrību apmeklē divas Saeimas komisijas

10.10.2016. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka šā gada 5.oktobrī biedrībā tika rīkots Informatīvs pasākums, kura ietvaros notika Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas izbraukuma sēdes. Pasākuma laikā abu komisiju deputāti, kā arī klātesošie masu mediju pārstāvji tika informēti par biedrības šobrīd īstenotajiem atbalsta pasākumiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

“Patvērums “Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane informēja, ka projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" trīs mēnešu laikā sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā piedalījušās kopumā 76 personas no Sīrijas, Eritrejas, Afganistānas un Irākas. Apmācības par Latviju nodrošinātas kopumā trīs grupām, katrai no tām organizētas piecas nodarbības, mācību vizīte uz mācību centru “BUTS”, kā arī apmeklēts Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Klātesošie tika informēti, ka papildu apmācībām projekta īstenošanas gaitā notiek informatīvā materiāla “Latvija – valsts pie Baltijas jūras” aktualizēšana, kā arī tiek veidots īpašs informatīvs materiāls par Latviju bērniem.

Iesaistot aktivitātē projekta mērķa grupu, ir izveidoti pirmie divi no plānotajiem 10 interaktīviem sižetiem/animācijām par dzīves uzsākšanu Latvijā. Sižeti tiek veidoti kā viegli uztverami un aizraujoši arī nepilngadīgiem bēgļiem un personām ar vājām rakstītprasmēm un lasītprasmēm, un tos plānots izmantot kā vizuālo materiālu mācību programmā par Latviju.

Tāpat tika sniegta informācija, ka projekta ietvaros notiek arī biedrības pērn izveidotās vietnes www.beglis.lv/refugees.lv aktualizēšana.

Atbildot uz deputātu jautājumiem par problēmām, kas saistītas ar bēgļu uzņemšanu, S.Zalcmane norādīja, ka visaktuālākie jautājumi bēgļiem ir par iespēju pirmajos trīs mēnešos atrast mājokli. “Bēgļiem pirmie mēneši ir visgrūtākie, jo jānodrošina sevi un ģimeni ar visu nepieciešamo. Kā viens no šī jautājuma risinājumiem varētu būt deviņu mēnešu pabalsts, tādējādi pārceļot pēdējo trīs mēnešu pabalstus uz pirmajiem trīs, lai bēgļa statusu ieguvušajam būtu vieglāk uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā”.

Kā otru aktuālāko problēmjautājumu viņa identificēja īso termiņu latviešu valodas apguvei. “Ja bēglis, uzturoties patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”, mācās latviešu valodu aptuveni trīs mēnešus, tad iegūtās latviešu valodas zināšanas ir pavisam nelielas. Valodas apguvi var turpināt apgūt Nodarbinātības valsts aģentūrā, tomēr mācību laiks nav pietiekošs”. Kā risinājumu deputātiem S.Zalcmane piedāvāja pagarināt šo termiņu vismaz līdz trīs mēnešiem.

Informatīvais pasākums notika projekta "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" ietvaros, ko biedrība īsteno kopš šā gada 1.jūlija. Projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Notiks informatīvs pasākums par atbalsta sniegšanu starptautiskajām aizsardzības personām

04.10.2016. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka šā gada 5.oktobrī no plkst. 10:00 - 14:00 biedrības telpās Lāčplēša ielā 75 - 9/10 tiek rīkots Informatīvs pasākums, kura ietvaros plkst. 10:00 notiks Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izbraukuma sēde, bet plkst. 12:00 Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde. Pasākuma laikā klātesošie tiks informēti par atbalsta pasākumiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Informatīvo pasākumu aicināti apmeklēt masu mediji. Pieteikšanās pie Rasas Saliņas, tālr. 22026355.

Aktivitāte notiks projekta "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" ietvaros, ko biedrība īsteno kopš šā gada 1.jūlija. Projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Patvēruma meklētājiem visvairāk jautājumu par izglītību un nodarbinātību

29.09.2016. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti ziņo, ka projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” septembrī īstenota sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programma 20 patvēruma meklētājiem no Eritrejas un Sīrijas. 

Programmas ietvaros notikušajās nodarbībās mācību dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas valsti, vienlaikus atbildot uz viņu jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā. Nodarbību lektori atzīmē, ka šai mācību grupai visvairāk tika sniegtas atbildes uz jautājumiem par izglītību un nodarbinātību – piemēram, vai Latvijā izglītība ir bez maksas? Vai Latvijā ir noteikts vecuma limits, līdz kuram var iestāties augstskolā?  Vai, turpinot mācīties latviešu valodu, par kursiem būs jāmaksā, ja valodas zināšanu līmenis mainās, piemēram, paaugstinās? Vai patvēruma meklētājs var strādāt? Mācības notika, iekļaujot gan teorētisko zināšanu apgūšanu, gan veicot praktiskos uzdevumus.

Lai iepazītos ar Latvijā pieejamām profesionālās izglītības programmām, kursanti apmeklēja mācību centru „BUTS”, savukārt lai papildinātu zināšanas par Latvijas valsti, gida pavadībā tika apmeklēts Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

„Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Sociālekonomiskās iekļaušanas programmā piedalījušās 56 starptautiskās aizsardzības personas

25.08.2016. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” kopš šā gada 1. jūlija īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros organizētajos mācību kursos par Latviju jūlijā un augustā piedalījušās 56 personas, tai skaitā 35 pieaugušais un 21 bērns no Sīrijas, Afganistānas, Irākas un Eritrejas.

Sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas ietvaros projekta mērķa grupai kopumā tika organizētas 5 nodarbības, kurās bija iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Visa mācību kursa ietvaros biedrības lektori kopā ar nodarbību dalībniekiem analizēja arī dažādas konkrētas situācijas un meklēja tām praktiskus risinājumus. Mācību laikā informāciju kursantiem sniedza arī Tiesībsarga biroja pārstāvis.

Vislielākā interese un jautājumi mācību laikā bija par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātību, bankas konta atvēršanu, dzīvokļa meklēšanu.

Lai mērķa grupas pārstāvju izglītošana par mācību programmas tēmām būtu mērķtiecīga, nodarbībās tika nodrošināta gan teorētiskā zināšanu apguve, gan praktiska iegūto zināšanu pielietošana praksē, izmantojot dažādas formālās un neformālās izglītības metodes.

Nodarbību laikā tika organizēta bērnu iekļaušana apmācībās atsevišķās grupās.

Lai iepazīstinātu patvēruma meklētājus ar iespējām apgūt jaunu izglītību, iziet pārkvalifikāciju, tika organizēta īpaša mācību vizīte uz mācību centru „BUTS”. Tās laikā mērķa grupai tika sniegta iespēja iepazīt pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Mācību kursa noslēgumā kursanti devās izzinošā ekskursijā uz Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, kurā bija iespēja gūt vispusīgu, padziļinātu un vizuālu ieskatu Latvijas un Rīgas vēsturē.

Visu mācību laiku kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošināja arābu, tigriņu, kurdu, dari valodu zinātāji.

1.jūlijā uzsāktā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs līdz 2017.gada 31.decembrim.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


                  

Tiks turpinātas izglītojošas mācības starptautiskās aizsardzības personām

13.07.2016., Rīga. Lai nodrošinātu starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām pielāgotus mācību kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, šā gada 1.jūlijā biedrība “Patvērums “Drošā māja”” uzsākusi projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” īstenošanu. Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Biedrības pārstāvji norāda, ka galvenie akcenti projektā vērsti uz patvēruma meklētājiem aktuālām tēmām pēc ierašanās Latvijā un uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc statusa iegūšanas.

Lai nodrošinātu patvēruma meklētājus, bēgļus un personas ar alternatīvo statusu ar dzīvei Latvijā noderīgām zināšanām, sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas ietvaros notiks nodarbības par to, kā Latvijā darbojas dažādas sistēmas – nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma bēgļiem un citas. Papildu mācību kursiem kursanti dosies Mācību vizītēs, kuru laikā būs iespēja klātienē iepazīt pieaugušo izglītības un nodarbinātības iespējas pie konkrētiem izglītotājiem un darba devējiem, tādējādi paplašinot nākotnē iespējas izvēlēties nodarbinātības virzienu atbilstoši jau iegūtai profesijai, kā arī vēlmēm iegūt jaunu profesiju.

Projekta īstenošanas gaitā notiks darbs pie patvēruma meklētājiem pielāgotas informācijas izveides: tiks aktualizēts Informatīvais materiāls “Latvija – valsts pie Baltijas jūras”, nodrošinot tā tulkošanu arābu, darī, angļu un franču valodās.

Latvijā kā pārvietojamie bēgļi ierodas arvien vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām, tāpēc projektā īpaši ir padomāts arī par šo mērķa grupu – tiks izveidots Informatīvais materiāls par Latviju bērniem, kurā tiks iekļautas gan vispārīgas tēmas par Latvijas valsti, gan vecumposmiem atbilstošas tēmas par skolu un skolas vidi.  Starptautisko aizsardzības personu, kurām nav rakstītprasmes vai lasītprasmes, vai to pielietošana ir būtiski apgrūtināta, atbalstam projektā tiks izveidoti 10 interaktīvi un viegli uztverami informatīvi sižeti par dažādām tēmām, kuras ir nozīmīgas ikvienam bēglim, uzsākot dzīvi mūsu valstī.

Projekta ietvaros paredzēts aktualizēt mājaslapu www.beglis.lv/refugees.lv, piedāvājot Latvijas sabiedrībai informāciju par bēgļiem, kā arī tiks izveidota jauna sadaļa, kas sniegs atbildes tieši bēgļiem uz viņus interesējošiem jautājumiem, tulkojumu nodrošinot piecās valodās - arābu, krievu, angļu, darī un franču. Ar šīs mājaslapas starpniecību ikvienam interesentam būs iespēja iegūt aktuālu informāciju par bēgļu situāciju Latvijā, iegūt atbildes uz tos interesējošiem jautājumiem, un iesaistīties atbalsta sniegšanā bēgļu situācijas uzlabošanai.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 221 538,67 EUR, no tiem Eiropas Savienības finansējums 166 154,00 EUR un valsts budžeta finansējums 55 384,67 EUR. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Preses brīfings, 14.11.

Šā gada 14.oktobrī plkst. 11:00 Ministru kabinetā notika mediju brīfings par "Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi". Atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniedza Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, NVO "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane, Sabiedrības integrācijas fonda direktore Aija Bauere un Nodarbinātības valsts aģentūras projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” vadītāja Antra Jansone. NVO "Patvērums "Drošā māja"" informēja par sasniegtajiem rezultātiem projektos "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" un "Informācijas centrs imigrantiem", kas tiek īstenoti ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Ievietots 15.11.
Preses brīfings 14.11. | Patvērums Drošā Māja
Preses brīfings 14.11. | Patvērums Drošā Māja
Preses brīfings 14.11. | Patvērums Drošā Māja
Preses brīfings 14.11. | Patvērums Drošā Māja