Integrācijas ABC - 3

Noslēdzas projekts “Integrācijas ABC - 3”

Ievietots: 30.12.2020

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2019. gada 1.augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība “Patvērums “Drošā māja”” (turpmāk – Biedrība) kā sadarbības partneris īstenoja projektu „Integrācijas ABC – 3”.

Biedrības īstenotā aktivitāte kā sadarbības partnerim bija - Latviešu sarunvalodas klubu nodarbības 60h apjomā grupai, kas bija veltītas tam, lai neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprinātu latviešu valodas prasmes, veicinātu sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinātu runas barjeru. Kluba nodarbības aptvēra visus Latvijas reģionus.

17 mēnešu laikā latviešu sarunvalodas klubus apmeklēja 425 personas 27 grupās, t.i., 14 - Rīgā, 1-Jelgavā, 3-Liepājā, 2-Rēzeknē, 1-Cēsīs, 2-Ventspilī. Kopējais dalībnieku skaits, kas saņēma apliecinājumus par sarunvalodas klubu apmeklējumu - 277 personas. Vienlaikus projekta īstenošanu ietekmēja arī epidemioloģiskā situācija valstī, kas sākās 2019.gada martā - projekta īstenošanas laikā 4 sarunvalodas kluba grupas - 3 Rīgā, 1-Liepājā ar kopējo dalībnieku skaitu - 54 personas, kas uzsākās pirms ārkārtas stāvokļa un tika apturētas, savu darbību neatsāka un neturpināja.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Veikts sarunvalodas klubu dalībnieku aptaujas anketu izvērtējums

Ievietots: 29.12.2020

Tika saņemtas 188 aizpildītas anketas, kurās bija jāatbild uz septiņiem jautājumiem.

Pārsvarā informāciju par sarunvalodas kursu norisi tika iegūta vietās, kur klubi tika organizēti, t.i., augstskolās, biedrībā “Patvērums “Drošā māja”, Informācijas centrā iebraucējiem u.c. vai arī informācija tika atrasta organizāciju sociālajos tīklos kā facebook kontos, mājas lapās. Pēc tam dalībnieki, kas bija iesaistīti vai bija apmeklējuši sarunvalodas klubus, dalījās ar informāciju draugu, paziņu lokā. 

Dalībnieki ir priecīgi par to, ka nodarbībās valdīja atvērta un draudzīga atmosfēra, kas veicināja valodas apgūšanu un deva iespēju uzlabot savas latviešu valodas zināšanas, praktizējoties un runājot, kā arī mācoties interesantā un atraktīvā veidā. Vienlaikus tā bija arī papildu iespēja satikt un komunicēt ar citiem cilvēkiem, tai skaitā vietējās sabiedrības pārstāvjiem.

Kluba dalībnieki visi atzīst, ka šāda veida satikšanās ir nepieciešama ilgāk un biežāk, kas varētu būt papildinātas ar vairāk rakstiskiem uzdevumiem, tādējādi izkopjot arī rakstīšanu un kopīgām ekskursijām - mācīšanos pilsētā.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

 

*Saņemtās anketas apstrādāja mg. paed., mg. psych. Gunta Jākobsone

Tiešsaistes pasākumā aicinām izzināt Ziemassvētku tradīcijas

Ievietots: 07.12.2020

Trešdien, 2020. gada 9. decembrī plkst.11.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz starpkultūru pasākumu tiešsaistē, kurā varēs iepazīt vienus no nozīmīgākajiem latviešu gadskārtu svētkiem – Ziemassvētkus un to tradīcijas. Pasākums notiks tiešsaistē – Zoom platformā.

Pasākumu vadīs Katlakalna folkloras kopas “Rāmupe” dalībniece Gunta Saule, iepazīstinot ar Ziemassvētku vietu gada ritējumā - kā latvieši svētī Saules atgriešanos, kādi ir galvenie svētku simboli - bluķis, vilks un kaza, cūkas galva, 9 dienas, ēdieni, puzuri un citi. Klausītāji un skatītāji uzzinās arī, kas ir Bluķa vakars, kā un kas tajā notiek, kādas dziesmas un rotaļas dziedātas un spēlētas ziemas saulgriežu laikā. Neizpaliks arī stāsti par Ziemassvētku laika maskošanās tradīcijām, masku tēliem un sižetiem, kā arī par svarīgu svētku sastāvdaļu – mielastu.

Lai gūtu ieskatu citu tautu tradīcijās un kultūras iezīmēs, pasākuma gaitā Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki tiks aicināti iepazīstināt ar Ziemassvētku tradīcijām savā zemē un valstī vai izstāstīt kādu savas tautas teiku, teicienu, ticējumu vai nodziedāt dziesmu. 

Laipni aicinām pieteikties!

Pieteikšanās pasākumam un plašāka informācija: tālr. 26599060 vai e-pasts laama.santa@gmail.com .

Interesentiem, kuri būs pieteikušies, dienu iepriekš tiks nosūtīta saite uz pasākuma platformu.

 

Pasākums ir viens no starpkultūru aktivitāšu cikla projektā “Integrācijas ABC – 3”. Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Latviešu sarunvalodas klubiņš – vieta ātrākai integrācijai un sapratnei

Ievietots: 30.11.2020

8 novembrī, ņemot vērā COVID – 19 izplatību Informācijas sistēmu menedžmentu augstskolā ātrāk nekā plānots noslēdzās latviešu valodas sarunvalodas klubiņš divām grupām. Klubiņu absolvēja 30 dalībnieki no Ukrainas, Uzbekistānas, Krievijas un Baltkrievijas.

Klubiņa dalībnieki izrādīja lielu ieinteresētību mācīties valodu un ar lielu prieku pielietoja apgūto arī praksē, jo, viņuprāt, tas ļauj veiksmīgāk iekļauties vidē, kurā viņi atrodas un izprast labāk latviešu kultūru un vieglāk uzsākt darba gaitas Latvijā.

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

 

14 dalībnieki no Vjetnamas, Ukrainas un Jaunzēlandes absolvē sarunvalodas klubiņu Liepājā

Ievietots: 17.11.2020

 

6. novembrī Liepājā tika noslēgts jau trešais latviešu valodas sarunvalodas klubiņš, kas palīdz integrēt
jaunpienācējus. Klubiņu absolvēja 14 dalībnieki no Vjetnamas, Ukrainas un Jaunzēlandes. Ņemot vērā
COVID – 19 izplatību, nodarbības nācās pabeigt ātrāk nekā plānots.

Noslēgumā dalībnieki baudīja vjetnamiešu tradicionālo ēdienu, par ko bija parūpējušies grupas pārstāvji
no Vjetnamas, un vienojās par kopīgu sanākšanu uz ēdienu gatavošanas meistarklasi


Veiksmi visiem absolventiem arī turpmākajā integrācijas ceļā!

 

  

  

  

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība

„Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu sarunvalodas klubiņš – iespēja papildināt vārdu krājumu

Ievietots: 10.11.2020

29. oktobrī Latviešu sarunvalodas klubiņu Rīgā absolvēja 12 dalībnieki no Krievijas, Ukrainas un
Kazahstānas. Visi sarunvalodas klubiņa dalībnieki ir ļoti apmierināti un priecīgi par iespēju mācīties
sarunvalodas klubiņā. Daži no dalībniekiem latviešu valodu bija apguvuši tikai pamata līmeni, un šī bija
ļoti laba iespēja viņiem papildināt savu latviešu valodas vārdu krājumu. Uz katru nodarbību klubiņa
dalībnieki nāca ar lielu prieku un interesi, jo katrā nodarbībā tika apgūta kāda jauna sarunvalodas tēma.

 

  

 

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība
„Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

 

 

Liepājā latviešu valodas klubiņā piedalās dalībnieki no Vjetnamas, Jaunzēlandes un Ukrainas

Ievietots: 27.10.2020

 

Liepājā latviešu valodas klubiņa grupā, kas jau ir trešā pēc kārtas piedalās dalībnieki no Vjetnamas,
Jaunzēlandes un Ukrainas. Grupai interesē viss, gan jautājumi par ģimeni, gan par gadalaikiem, pulksteņa laikiem, transportu un apģērbu.

Nodarbību ietvaros, dalībnieki ir arī apmeklējuši vēstures un mākslas muzeju, iepazinuši Liepāju,
mācījušies tautasdziesmas par rudeni, meklējuši pilsētā dažādus objektus, kur ir redzams pulkstenis, un
vēl daudz ko citu interesantu darījuši, lai mācītos praktiski lietot latviešu valodu.
Grupā piedalās arī vairāki bērni.

Tie katru reizi ar bērnu pieskatītājiem darbojas gan radoši, gan atraktīvi.

Katru reizi arī gatavo ko interesantu kafijas pauzēm vecākiem, cep picas, kēksus, taisa salātus un
maizītes. Bērni ļoti izbauda procesu un droši runā latviski, ja ko nesaprot, tad savā starpā patulko
vjetnamiešu valodā. Viņi ir arī dažus vārdus iemācījuši pieskatītājiem vjetnamiešu valodā, un katru reizi
priecājas dzirdēt kā latvieši runā vjetnamiski.


Dalībnieki ir arī piedalījušies Mārtiņdienas tradīciju iepazīšanā, ko demonstrēja "Atštaukas", kur arī caur tradīciju izzināšanu, bagātināja savas latviešu valodas zināšanas.

               

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība
„Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

21. oktobrī Latviešu sarunvalodas klubiņu absolvēja 14 dalībnieki

Ievietots: 22.10.2020


21. oktobrī Latviešu sarunvalodas klubiņu absolvēja 14 dalībnieki no Indijas, Kolumbijas, Amerikas Savienotajām valstīm un Turcijas.

Lai gan pēdējās nodarbības tika pavadītas īpašas piesardzības apstākļos, lietojot mutes un deguna aizsegus, grupa nesteidzās prom, nokārtojot pasniedzējas sagatavoto gala eksāmenu.

Iepriekšējās nodarbībās mums bija iespēja baudīt dalībnieku sagatavotos ēdienus, apgūstot tēmu par pārtikas produktiem, tāpēc šoreiz tika baudīti latviešiem tuvi kārumi: medus kūka, siera groziņi un kvass.

Veiksmi visiem absolventiem arī turpmākajā integrācijas ceļā!

 

 

 

    

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu valodas klubiņš - iespēja attīstīt komunikāciju

Ievietots: 20.10.2020

 

Rīgā “Patvērums “Drošā māja“” telpās septembra vidū ir uzsākusi klubiņa apmeklējumu 13.grupa.
Dalībnieki ir no Tadžikistānas, Indijas, Turcijas un Šrilankas. Šajā grupā dalībnieki uzsver, ka visvairāk
no klubiņa gaida iespēju ne tikai mācīties, bet arī runāt latviešu valodā un vienlaikus tā ir vieta, kur var
attīstīt tieši komunikāciju un pilnveidot savu vārdu krājumu. Protams, gramatika ir grūtākais posms, bet
pareizai sarunvalodai tā ir svarīga, tāpēc dalībnieki no sarunvalodas klubiņa vadītājas – pedagoga gaida
arī dažādus noderīgus resursus, lai pilnveidotu savu valodu.

 

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība
„Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu valodas klubiņā Rīgā diskutē par to, kas latviešiem ir SĒTA

Ievietots: 13.10.2020

Sarunvalodas klubiņa grupa Rīgā, kas pēc skaita jau ir vienpadsmitā, kopā sasaistījusi ļoti dažādu kultūru pārstāvjus no Amerikas, Kolumbijas, Indijas, Maltas un Turcijas. Pateicoties izdomas bagātajai un aktīvajai sarunvalodas kluba pedagoģei Jeļenai Semjokinai-Getmaņukai, nodarbības notiek aktīvi, interaktīvi, kuru laikā tiek spēlētas dažādas spēles, tādējādi apgūstot krāsu nosaukumus, mēbeļunosaukumus un citas tēmas. Kādā no nodarbībām dalībnieki nesa katrs savu tradicionālo ēdienu un latviski stāstīja, kā ēdiens tika pagatavots. Vienlaikus klubiņa laikā tiek iepazīta arī Latvijas kultūra un kā tā atšķiras no pašu dalībnieku valstīm. Piemēram, ilga un emociju pilna diskusija notika par to, kas latviešiem un Latvijai ir sēta, jo citās valstīs mēdz būt tikai pagalmi. Rudens saulgriežiem atnākot, kopīgi tika cepti āboli un apgūtas rudens tradīcijas.

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība
„Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu valodas klubiņš Rēzeknē ir jauka satikšanās vieta

Ievietots: 30.09.2020

 

 

Rēzeknē sarunvalodas klubiņā valodu apgūst puisis no Indijas un sievietes, kas ieradušās uz patstāvīgu dzīvi Latvijā no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. Pamatā te ir izveidota ģimene un Latvija kļuvusi par īstajām mājām stāsta aktivitātes koordinatore Marija Dubicka. “Vienlaikus ir dalībnieces, kurām tā ir pirmā iespēja mācīties latviešu valodu, un jauniegūtās zināšanas latviešu valodā, nu jau ļauj brīvāk komunicēt.  Ir īpaši nepieciešams ir izrunas treniņš un vajadzība papildināt vārdu krājumu”.

Viņa akcentē, ka katra tikšanās reize ir īpaša un gaidīta. “Tiek organizētas virtuālas pastaigas pa Rēzekni, pa interesantākajām vietām Rēzeknes novadā. Katrs no dalībniekiem gatavo arī mājas darbu, kā, piemēram, par ceļojumiem ārpus Latvijas, atnest parādīt grupas biedrēm fotogrāfijas no ģimenes albuma, (kas gan šobrīd vairāk ir atmiņas, jo plānotie ceļojumi pagaidām nav iespējami). Tiek spēlētas spēles, piemēram, katram nodarbības dalībniekam jāizvelk lapiņa ar jautājumu, kas ir gana interesants, tādējādi palīdzot gan attīstīt valodu, gan labāk iepazīt vienam otru. Ir arī spēles ar nepabeigtiem teikumiem, nepabeigtiem stāstiem, ar fotogrāfijām, par kurām jāpastāsta, ar zīmējumiem, kuri jāpabeidz un par tiem jāpastāsta. Nodarbību laikā, dalībnieki mācās arī dziesmas latviešu valodā.”

“Kopumā pa šo laiku visu dalībnieku vidū ir redzams pārliecinosš progress valodas pielietošanas ziņā. Par to liels prieks un gandarījums, jo nu var drošāk runāt un jautāt dažādās sabiedriskās vietās un nebaidīties, ka būs nesaprasti.” stāsta M.Dubicka. “Sirsnīgs paldies par šo iespēju, mēs to spējam novērtēt”.

 

 

 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

SEB bankas darbinieki latviešu sarunvalodu apgūst mērķtiecīgi

Ievietots: 10.03.2020

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka martā latviešu sarunvalodas kluba nodarbības turpina 10 grupas, tai skaitā divas SEB bankas darbinieku grupas, kas mācības uzsāka šā gada janvārī. Abās grupās mācās 25 trešo valstu valstspiederīgie ar un bez latviešu valodas priekšzināšanām. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka minēto divu sarunvalodas klubu dalībnieki neslēpj, ka valodas apguve viņiem patīk un uz nodarbībām tie nāk ar prieku.

Sākot no marta, abām grupām latviešu sarunvalodas kluba nodarbības notiek divas reizes nedēļā. Kursanti ar šādu tikšanās biežumu ir ļoti apmierināti, jo, viņuprāt, tas ir optimāls, lai apgūtu latviešu sarunvalodu. „Sarunvalodas apguve notiek ne tikai nodarbības telpās (ierastā vidē), bet arī ārpus tām – piemēram, kopā ar latviešu valodas skolotāju kursanti ir apmeklējuši arī Krišjāņa Barona muzeju, stāsta Z.Rudene,.”Jāteic, ka abu grupu dalībnieki latviešu sarunvalodu apgūst ļoti mērķtiecīgi – jo patiesi vēlas iegūt augstāku latviešu valodas zināšanu līmeni”. Kopumā abās grupās mācās personas no 11 valstīm: Krievijas, Uzbekistānas, Turcijas, Indijas, Dienvidāfrikas, Šrilankas, Baltkrievijas, Ēģiptes, Indonēzijas, Azerbaidžānas un Nigērijas.

Jau kopš oktobra dažādās Latvijas pilsētās – Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā Ventspilī, Rīgā - projekta „Integrācijas ABC – 3” ietvaros tiek organizētas latviešu sarunvalodas kluba nodarbības, kas ir paredzētas trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai. Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

* Piezīme 16.03.2020.: Saistībā ar noteikto ārkārtas situāciju valstī, abām grupām šobrīd mācības ir pārtrauktas uz laiku 

Sirsnīgā gaisotnē noslēdzas pirmās latviešu sarunvalodas kluba grupas Liepājā nodarbības

Ievietots: 11.02.2020

Kopš pērnā gada novembra Liepājā notika latviešu sarunvalodas kluba nodarbības, kurās piedalījās trešo valstu pilsoņi no Jaunzēlandes, Gruzijas, Venecuēlas, Krievijas, Baltkrievijas, Šrilankas, Maķedonijas, Azerbaidžānas, Alžīrijas un Latvijas. 

„4.februārī pie mums, Liepājā, bija priecīgs notikums – sirsnīgā gaisotnē noritēja pirmās latviešu sarunvalodas kluba grupas dalībnieku "izlaidums"", stāsta Līga Krēsliņa, latviešu sarunvalodas kluba aktivitāšu koordinatore Liepājā. „Gaisotne bija ļoti emocionāla – apskāvieni, sarunas par nākotni un kopīgām tikšanās reizēm – jo klubiņa dalībnieki šo mēnešu laikā ir patiesi sadraudzējušies. Visiem bija ļoti žēl, ka mācības noslēgušās.”

Katram no klubiņa dalībniekiem tika pasniegta īpaši sarūpēta dāvana par Liepāju, par ko dažiem no kursantiem acīs sariesās asaras. „Kad pasniedza apliecības, latviešu valodas skolotāja katram personīgi izteica novēlējumus, ko pēcāk papildināja arī paši dalībnieki. Ir patiess prieks, ka latviešu sarunvalodas apguvēji ir izveidojuši paši savu Facebook grupiņu, lai arī turpmāk savstarpēji varētu komunicēt un uzturēt attiecības viens ar otru. Daži no kursantiem šobrīd ir tik ļoti sadraudzējušies, ka iet ciemos viens pie otra.”

Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka nodarbības janvārī noslēguši arī Rēzeknes latviešu sarunvalodas klubiņa grupas dalībnieki. Patlaban sarunvalodas klubiņa nodarbības notiek Ventspilī – divām grupām, Cēsīs un Jelgavā pa vienai grupai, Rīgā - septiņas grupas.

Jau kopš oktobra dažādās Latvijas pilsētās – Liepājā, Rēzeknē, Cēsīs, Jelgavā Ventspilī, Rīgā - projekta „Integrācijas ABC – 3” ietvaros tiek organizētas latviešu sarunvalodas kluba nodarbības, kas ir paredzētas trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai. Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu sarunvalodas klubs – vieta, kur apgūt un stiprināt valodas prasmes

Ievietots: 09.01.2020

Jaunais 2020.gads ir aizsācies arī  ar latviešu sarunvalodas klubiņa nodarbībām, kurās kopš pērnā gada novembra piedalās trešo valstu pilsoņi no Jaunzēlandes, ASV, Indijas, Šrilankas, Vjetnamas, Turcijas, Irākas, Sīrijas, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Pakistānas, Uzbekistānas un Brazīlijas. Ilze Norvaiša, latviešu sarunvalodas kluba aktivitāšu koordinatore Rīgā, stāsta, ka vairums dalībnieku, latviešu valodas apguvi uztver kā savu izaugsmes iespēju. „Kursanti vēlas ne tikai nostiprināt savu runātprasmi, bet arī uzzināt pieejamos resursus valodas, īpaši gramatikas, apguvei arī turpmāk. Liela interese ir par iespējām nokārtot latviešu valodas eksāmenu, par prasībām katram no valodas līmeņiem, kā arī valodas zināšanu prasības attiecībā uz profesijām Latvijā”. I.Norvaišas novērojumi liecina, ka latviešu sarunvalodas klubiņš tās dalībniekiem kalpo ne tikai kā valodas stiprināšanas rīks, bet arī kā vieta, kur satikties un diskutēt par svarīgiem jautājumiem attiecībā uz latviešu valodas apguvi, dalīties savos resursos un panākumos.

Šobrīd latviešu sarunvalodas klubs Rīgā notiek paralēli piecām grupām. Nodarbības latviešu sarunvalodas kluba grupās Rīgā tika uzsāktas novembrī un decembrī. 

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Rīgā latviešu sarunvalodas klubā piedalās trešo valstu pilsoņi no 13 valstīm

Ievietots: 06.12.2019

„Šobrīd latviešu sarunvalodas klubs Rīgā notiek paralēli divām grupām. Tajās aktīvi piedalās trešo valstu pilsoņi no Jaunzēlandes, ASV, Indijas, Šrilankas, Vjetnamas, Turcijas, Irākas, Sīrijas, Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas, Pakistānas un Brazīlijas, kā arī brīvprātīgie no Latvijas, kuri vienlaikus darbojās biedrībā „Patvērums Drošā māja””, gan ir arī latviešu sarunvalodas kluba dalībnieku atbalsta personas,” informē Ilze Norvaiša, latviešu sarunvalodas kluba aktivitāšu koordinatore Rīgā.

Viņa norāda, ka kluba dalībniekiem ir ļoti dažādi latviešu valodas zināšanu līmeņi. „Ir dalībnieki, kuriem latviešu valodas zināšanas ir gandrīz nulle – viņu vidū, piemēram, ir studenti, kuri nesen ir ieradušies Latvijā un mācās kādā no Latvijas augstskolām. Tāpat nodarbībās piedalās arī personas, kuras Latvijā dzīvo jau vairākus gadus un, kurām jau ir latviešu valodas priekšszināšanas. Dažādais latviešu valodas zināšanu līmenis Latviešu sarunvalodas kluba dalībniekiem darbojas ļoti pozitīvi – viņi neformālā gaisotnē mācās un atbalsta viens otru!”, rezumē I.Norvaiša.

Nodarbības abās latviešu sarunvalodas kluba grupās Rīgā tika uzsāktas novembrī. Plānots, ka tās noslēgsies 2020.gada februārī.

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums ir 4 mēneši, 2 x nedēļā - viena nodarbība notiek 120 minūtes. Tās vada latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības apmeklē dažādu valstu un vecuma dalībnieki

Ievietots: 25.11.2019

No 2019.gada 3.oktobra Rēzeknē projekta "Integrācijas ABC  - 3" ietvaros notiek latviešu sarunvalodas klubiņa nodarbības, kuras apmeklē gan jaunieši, gan vecāka gadu gājuma cilvēki  no Turcijas, Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Indijas. "Nodarbībās iepazīstam latviešu valodas izrunas īpatnības un skanīgumu, pārrunājam visdažādākos tematus, kā arī izspēlējam vairākas latviešu tautas rotaļas, kā piemēram: „Ādamam bij’ septiņdēl’, „Pirtiņa deg”, „Strautiņš,” stāsta aktivitātes koordinatore Marija Dubicka. "Apgūstot valodu, nodarbībās veiksmīgi tiek izmantota interaktīvā pieeja, izdziedot latviešu valodas skaņas, dziedot vienkāršas latviešu tautas dziesmas. Nodarbībām ir rūpīgi jāgatavojas, jo dalībniekiem ir ļoti dažāds uztveres ātrums un sagatavotības līmenis".

Viņa akcentē, ka katra latviešu sarunvalodas kluba nodarbība tiek vadīta gan angļu, gan krievu valodā. "Šobrīd uzsākam gatavošanos Ziemassvētkiem. Nodarbībās mācāmies un dziedam Ziemassvētku dziesmas latviešu valodā, tulkojam un pārrunājam latviešu tautas ticējumus. Plānojam iestudēt arī kādu nelielu pasaku. Prieks, ka katrā nodarbībā dalībnieki arvien vairāk  iegaumē vārdus latviešu valodā. Ir patīkami satikt klubiņa dalībmiekus uz ielas, jo viņi pirmie uzsāk sarunu latviski. Īpaši centīgi ir Erasmus studenti no Turcijas," rezumē M.Dubicka.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Visos Latvijas reģionos aicina pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām

Ievietots: 23.09.2019

Vēlies uzlabot savas latviešu valodas zināšanas? Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” aicina Tevi pieteikties latviešu sarunvalodas kluba nodarbībām!

Latviešu sarunvalodas klubs paredzēts trešo valstu pilsoņiem ar dažādiem latviešu valodas zināšanu līmeņiem: savstarpējai komunikācijai, sarunvalodas attīstīšanai, valodas barjeras pārvarēšanai.

Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības grupas tiks organizētas ne mazāk kā 10 valodas klubu dalībnieku un ne vairāk kā 15 dalībnieku sastāvā. Sarunvalodas kluba nodarbības ir bezmaksas. To ilgums: 4 mēneši, 2 x nedēļā, viena nodarbība ilgs 120 minūtes. Tās vadīs latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze latviešu valodas mācīšanā ārzemniekiem.

Papildu informācija un pieteikšanās:

Nodarbības Rīgā: tālrunis 29812232

Nodarbības Rēzeknē: tālrunis 29414010

Nodarbības Liepājā: tālrunis 25719118

Nodarbības Cēsīs: tālrunis 25719266

Nodarbības Jelgavā: tālrunis 25719588

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un, kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” īsteno projektu „Integrācijas ABC – 3”. Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs latviešu sarunvalodas klubs, integrācijas kursi, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs “Es un Tu = Mēs”.

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01.

Startē projekts “Integrācijas ABC - 3”, lai imigranti iepazītu Latvijas kultūru un latviešus

Ievietots: 27.08.2019

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā (imigrantu), iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no šā gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja”” uzsākusi īstenot projektu „Integrācijas ABC – 3”.

Projekta svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā būs integrācijas kursi, Latviešu sarunvalodas klubs, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs “Es un Tu = Mēs”.

Sekmīga integrācija ir iespējama tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, kultūras, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī - zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Bezmaksas integrācijas kursos plānots apmācīt 750 imigrantus Rīgas, Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionos.

Savukārt Latviešu sarunvalodas kluba nodarbības būs veltītas tam, lai neformālā un draudzīgā gaisotnē nostiprinātu latviešu valodas prasmes, veicinātu sarunvalodas pielietošanu ikdienā un mazinātu runas barjeru. Arī kluba nodarbības paredzētas visos Latvija reģionos.

Iepazīstinot imigrantus ar latviešu un citu Latvijā dzīvojošo tautu kultūru, tiks organizēti četri starpkultūru komunikāciju un socializāciju veicinoši pasākumi. Šī gada izskaņā norisināsies Starpkultūru diena, kurā imigranti kopā ar vietējās sabiedrības pārstāvjiem varēs iepazīt Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tikties kopīgā pēcpusdienā pie tējas tases. Nākamajā gadā vienus no pasaulē senākajiem pavasara saulgriežu svētkiem – Novrūzu varēs svinēt Tautu draudzības Pavasara festivālā. Iepazīt latviešu Lieldienu tradīcijas, senos amatus un kultūrvēsturisko mantojumu projekta dalībnieki varēs Tradīciju dienā Brīvdabas muzejā. Daudzveidīga programma paredzēta arī Tolerances dienai veltītā pasākumu ciklā: meistarklases dažādu tautu kultūru iepazīšanai, diskusijas par toleranci, tās izpratni un piemēriem ikdienā, kā arī koncerts “Dziesmu un deju kaleidoskops” ar poļu, burjatu, krievu un latviešu māksliniecisko kolektīvu piedalīšanos. 

Koprades un kopējo interešu pasākumos imigranti tiks aicināti radoši iesaistīties un aktīvi līdzdarboties. Tā, piemēram, Liepājā kopā ar Austrasbērniem tiks veidota neliela koncertprogramma, Rēzeknē – iestudēta teātra izrāde, bet Rīgā taps muzikāla izrāde. Vēl paredzētas tikšanās pie tējas tases, kopīgas ekskursijas, sarunu vakari “Kultūru šarms”, gleznošanas nodarbības, radošās darbnīcas un daudzas citas aktivitātes. 

Projektu „Integrācijas ABC – 3” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01 .

Latviešu sarunvalodas klubs Rīgā 2.12. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas klubs Rīgā, 2.12.
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Rīga | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Rīga
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Rēzekne | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Rēzekne
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Jelgava | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Jelgava
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība Liepāja | Patvērums Drošā Māja
Latviešu sarunvalodas kluba nodarbība, Liepāja