Izglītošana un informēšana kā cilvēku tirdzniecības novēršanas rīki!

Taps video jauniešiem par cilvēku tirdzniecības riskiem

Ievietots: 16.06.2023

            

Biedrībā “Patvērums “Drošā māja”” 15. jūnijā tikās projekta "Izglītošana un informēšana kā cilvēku tirdzniecības novēršanas rīki!" komanda. Noritēja darbs pie scenārija video klipam, kas brīdinās jauniešus no nokļūšanas cilvēku tirdzniecības tīklos.

Lai uzrunātu jauniešus viņiem saprotamā valodā, projektā piedalās TikTok vidē populārā latviešu influencere Barbara Dzelme. Tieši TikTok arī būs tā sociālā platforma, kurā gatavais video tiks izvietots un popularizēts.

Projekta ietvaros komanda  ir arī klātienē  devusies pie  jauniešiem 6 Latvijas skolās, rudenī būs vēl 4 skolu apmeklējumi. Šajās tikšanās reizēs tiek interaktīvi izspēlēts stāsts par meiteni Dārtu, kas piekrīt vilinošam, bet aizdomīgam darba piedāvājumam. Šovasar Dārtas stāstu “Patvērums “Drošā māja”” prezentēja arī sarunu festivāla “Lampa” apmeklētājiem, un, kā šodien lēma komanda, tas, visticamāk, būs arī topošā video klipa pamatā.

Projektu "Izglītošana un informēšana kā cilvēku tirdzniecības novēršanas rīki!"  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Vieslekcija Rīgas Angļu ģimnāzijā

Ievietots: 30.05.2023

              

Šodien Rīgas Angļu ģimnāzijā viesojās biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālistes: juriste Gita Miruškina un sociālā darbiniece Ilze Norvaiša. Gitas un Ilzes vizītes mērķis bija runāt par cilvēku tirdzniecību – kā šo noziegumu atpazīt, un kā jaunietim neiekrist cilvēku tirdzniecības tīklos.

Kopā ar skolēniem tika izspēlēta situācija par meiteni Dārtu, kura Instagram uzduras vilinošam piedāvājumam par darbu ārzemēs. Dārtas lomā pievienojās viena no skolniecēm, bet pārējie jaunieši izteica savus viedokļus un minējumus par to, kādiem cilvēku tirdzniecības riskiem varētu būt pakļauta stāsta varone. Risinājās spraiga, interesanta diskusija par cilvēku tirdzniecības cēloņiem, par līdzcilvēku atbildību un par to, kāpēc šo nozieguma veidu ir grūti atklāt.

Paldies Angļu ģimnāzijai par sadarbību! Informētība un izglītotība par riska situācijām ir svarīga gan pašiem jauniešiem, gan mums visiem kā sabiedrībai kopumā.

Ikviens, kas saskaras ar situāciju, kur ir aizdomas par cilvēku tirdzniecību, aicināts zvanīt uz “Patvēruma “Drošās mājas”” diennakts tālruni +371 28612120.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

 

Interaktīva nodarbība cilvēku tirdzniecības prevencei Ziepniekkalna vidusskolā

Ievietots: 24.05.2023

             

Mācību gads tuvojas izskaņai, priekšā vasara ar daudzām iespējām un vilinājumiem. Kā skolēnam daudzo iespēju gūzmā neiekulties nepatikšanās? Viena no atbildēm ir – būt informētam, ka arī viņam vai viņai pastāv risks iekļūt cilvēktirdzniecības tīklos. Pat tik vienkāršā situācijā, ko raksturo vārdi “gribu pastrādāt, gribu piepelnīties”.

Lai palīdzētu saprast un ieraudzīt cilvēku tirdzniecības riskus, Ziepniekkalna vidusskolā viesojās biedrības “Parvērums “Drošā māja”” speciālistes: juriste Gita Miruškina un sociālā darbiniece Ilze Norvaiša. Šoreiz, lai atraktīvāk risinātu sarunu un panāktu labāku kontaktu ar jauniešu auditoriju, bija pievienojusies arī TikTok influencere Barbara Dzelme.

Pēc Iekšlietu ministrijas datiem, no 2019. līdz 2021. gadam ir identificēti 118 piespiedu darba upuri. Šajā pašā laika periodā apzināti 24 seksuālās ekspluatācijas upuri un 5 fiktīvo laulību upuri. Tomēr eksperti uzskata, ka visā pasaulē atklāti mazāk par 1% gadījumu. Tas cilvēku tirdzniecību padara par noziegumu, kur noziedzniekam diemžēl ir ļoti maz risku. Tāpēc vēl jo vairāk ir svarīgi izglītot sabiedrība un īpaši – jaunāko tās daļu.

Skaidrojot situācijas, “Patvēruma “Drošās mājas”” speciālistes  runāja par reāliem gadījumiem, tādējādi palīdzot jauniešiem saprast, ka, slēpti un ikdienā visbiežāk nepamanāmi, cilvēku tirdzniecība diemžēl ir visās sabiedrībās, arī mūsējā.

Jaunieši stāstīto uztvēra ar izpratni, klausījās un iesaistījās sarunā. Paldies Ziepniekkalna vidusskolai par sadarbību! Ikviens, kas saskaras ar situāciju, kur ir aizdomas par cilvēku tirdzniecību, aicināts zvanīt uz “Patvēruma “Drošās mājas”” diennakts tālruni +371 28612120.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Tiek pilnveidota prezentācija par cilvēktirdziecības riskiem

Ievietots: 26.04.2023

         

Pie mums, biedrībā “Patvērums “Drošā māja””, sekmīgi turpinās projekta “Izglītošana un informēšana kā cilvēku tirdzniecības novēršanas rīki!” gaita.

Juriste Gita Miruškina un sociālā darbiniece Ilze Norvaiša strādā pie prezentācijas pilnveidošanas. Drīzumā Gita un Ilze atkal dosies uz skolām Rīgā un citur Latvijā, lai interaktīvā dialogā ar skolēniem runātu par cilvēktirdzniecības riskiem.

Tā mūsu sabiedrība, un it īpaši tās jaunā paaudze, kļūst izglītotāka un informētāka, un mums ir lielāka iespēja novērst cilvēku tirdzniecību.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Izglītošana par cilvēktirdzniecības riskiem

Ievietots: 24.03.2023

                   

Projekta "Izglītošana un informēšana kā cilvēku tirdzniecības novēršanas rīki!" ietvaros "Patvēruma "Drošā mājas"" speciālistes viesojās Liepājā. Juriste Gita Miruškina un sociālā darbiniece Ilze Norvaiša tikās ar skolēniem Liepājas Raiņa 6. vidusskolā un Liepājas Valsts tehnikumā.

Saruna raisījās par cilvēku tirdzniecības riskiem gan ikdienas dzīvē, gan - kas brīžiem pat vēl aktuālāk - interneta vidē. Mēs, "Patvērums "Drošā māja"", praktiski palīdzam cilvēku tirdzniecības upuriem, un tādējādi saskaramies ar reāliem cilvēku tirdzniecības gadījumiem. Tāpēc, ievērojot nepieciešamo konfidencialitāti, varam pavēstīt par šiem satraucošajiem notikumiem, un tā palīdzēt saprast, ka cilvēku tirdzniecība nereti ir tas, kas norisinās mums blakus, un var apdraudēt ikvienu, tajā skaitā arī jauniešus.

Tieši stāsti par reālajiem gadījumiem arī šajā tikšanās reizē visvairāk mudināja jauniešus aizdomāties par to, kā jārīkojas, ja saskati iespējamu cilvēku tirdzniecības faktu, vai arī ja pašam piedāvā aizdomīgus darījumus.

Paldies Liepājas skolām par sadarbību! Kopā mēs varam darīt dzīvi Latvijā labāku, tostarp - arī drošāku.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

Jauns projekts cilvēku tirdzniecības novēršanai

Ievietots: 09.01.2023

                    

Līdz ar jaunā gadu sākumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sāk realizēt projektu “Izglītošana un informēšana kā cilvēku tirdzniecības novēršanas rīki!”

Projekta mērķis ir īstenot potenciālo cilvēku tirdzniecības upuru un upuru tiesību un interešu aizstāvību, izstrādājot dažādus atbalsta rīkus un tos īstenojot. Tādējādi  biedrība veicinās sabiedrības interešu aizstāvību savā pamatdarbības jomā – cilvēku tirdzniecības novēršanā.

Šī projekta mērķa grupa ir cilvēku tirdzniecības esošie un potenciālie upuri un Latvijas sabiedrība kopumā, tomēr pievēršot īpašu uzmanību Latvijas skolu jauniešiem.  

Viena no mazaizsargātajām grupām, kuru vieglāk pakļaut cilvēku tirdzniecības riskam, ir jaunieši vecumam no 14 gadiem. Nereti jauniešiem ir ļoti zems informētības līmenis par cilvēku tirdzniecību jautājumiem. 2019. gadā Latvijas Republikas Tiesībsargs veica izpēti par cilvēku tirdzniecības riskiem Latvijas internātskolās. Izpētes ietvaros  tika aptaujāti 356 bērni. Tāpat tika aptaujāti 80 pedagogi. Izvērtējot šo anketu rezultātus, secināts, ka nepieciešams turpināt izglītot gan bērnus, gan pedagogus par cilvēku tirdzniecības riskiem, jo kopējais izpratnes līmenis ir nepietiekams.

Projektā esam ieplānojuši četras aktivitāšu kopas:

- tiks pilnveidota biedrības mājas lapa, to modernizējot, lai būtu viegli pārskatāma, interesanta un atbilstoša jaunām mājas lapu tendencēm, lai saturs ir viegli atrodams un uztverams;

- aktīva līdzdalība lēmumu pieņemšanas un rīcībpolitikas procesā: iesaistoties Iekšlietu ministrijas veidotā darba grupā, gatavojot atzinumus un priekšlikumus;

- nodrošināta Uzticības tālruņa līnija, tā veicinot cilvēku tirdzniecības prevenci, mazinot iespēju  kļūt par potenciālo cilvēku tirdzniecības upuri;

- mūsu speciālisti viesosies skolās un izglītos jauniešus, kā arī sadarbībā ar jaunieti-influenceri izstrādāsim video sociālajam tīklam TIKTOK, tā aktualizējot cilvēku tirdzniecības jautājumus jauniešu vidū.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.