Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

“Patvērums “Drošā māja”” decembrī sociālo atbalstu sniegusi 102 personām no 17 valstīm

Ievietots: 12.01.2018

2017.gada decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalsts kopumā nodrošināts 102 starptautiskās aizsardzības personām – 24 ģimenēm un 20 individuālām personām. Viņu vidū bija 52 sievietes un 50 vīrieši, tostarp 60 pilngadīgas un 42 nepilngadīgas personas.

Pakalpojumu saņēma pārstāvji no 17 valstīm: Sīrijas – 31, Krievijas – 18, Afganistānas – 15,  Tadžikistānas – 8, Turcijas – 8, Kirgizstānas – 5, Libānas – 4, Baltkrievijas – 3, Vjetnamas – 2, Indijas – 1, Armēnijas – 1, Ukrainas – 1, Kamerūnas – 1, Izraēlas – 1, Azerbaidžānas – 1, Gruzijas – 1 un Sudānas – 1.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pēc Iekšlietu ministrijas datiem līdz 2017.gada 31.decembrim, atbilstoši ES pārvietošanas programmai, uz Latviju ir pārvietotas 367 personas. Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2016.-2017.gadā bijušas Sīrija un Eritreja.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Tā virsmērķis ir nodrošināt pieejamus sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus iespējami ātri pēc klienta ierašanās Latvijā, un sniegt atbalstu ikvienai personai, kura ieradusies Latvijā kā patvēruma meklētājs un kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Novembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts 110 personām

Ievietots: 21.12.2017

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka 2017.gada novembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 110 personas no 17 valstīm: Sīrijas - 36, Afganistānas - 13, Tadžikistānas - 12, Krievijas - 19, Turcijas - 6, Kirgizstānas - 5, Libānas - 4, Baltkrievijas - 3, Ukrainas - 2, Kamerūnas - 2, Vjetnamas - 2, Izraēlas - 1, ASV - 1, Gruzijas - 1, Sudānas -1, Indijas - 1 un Armēnijas - 1.

Pakalpojumu saņēmušas 24 ģimenes un 24 individuālas personas, viņu vidū bija 57 sievietes un 53 vīrieši, to vidū 64 pilngadīgas un 46 nepilngadīgas personas.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Līdz šā gada 30.septembrim biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sociālie darbinieki un sociālie mentori kopumā atbalstu snieguši 431 mērķa grupas pārstāvim, tai skaitā 242 pilngadīgai un 189 nepilngadīgai personai no 25 valstīm. Mēnesī vidēji apkalpoti 145 cilvēki. Speciālisti norāda, ka 10 mēnešu laikā 267 personas, tai skaitā pilngadīgas un nepilngadīgas, katra pavadīta uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kā arī viņām sniegta palīdzība dažādu dokumentu kārtošanā, apmeklējot dažādas institūcijas saistībā ar statusa iegūšanu.

Pēc Iekšlietu ministrijas datiem līdz 2017.gada 15.septembrim, atbilstoši ES pārvietošanas programmai, uz Latviju ir pārvietotas 346 personas. No tām 178 pieaugušie, 168 bērni. Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2016.-2017.gadā bijušas Sīrija un Eritreja.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Tā virsmērķis ir nodrošināt pieejamus sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus iespējami ātri pēc klienta ierašanās Latvijā, un sniegt atbalstu ikvienai personai, kura ieradusies Latvijā kā patvēruma meklētājs un kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Oktobrī sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu saņēmusi 121 persona no 17 valstīm

Ievietots: 10.11.2017

Šā gada oktobrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalsts sniegts 25 ģimenēm un 29 individuālām personām. Viņu vidū bija 61 sieviete un 60 vīrieši, tai skaitā 70 pilngadīga un 51 nepilngadīga persona.

Pakalpojumu saņēmušo vidū bija 121 starptautiskās aizsardzības persona no 17 valstīm: Sīrija – 43, Afganistāna – 13, Tadžikistāna – 13, Krievija – 19, Turcija – 8, Kirgizstāna – 5, Indija – 1, Libāna – 4, Baltkrievija – 3, Armēnija – 2, Ukraina – 2, Kamerūna – 2, Filpīnas – 2, Eritreja – 1, ASV – 1, Gruzija – 1, Sudāna – 1.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pēc Iekšlietu ministrijas datiem līdz šā gada 15.septembrim, atbilstoši ES pārvietošanas programmai, uz Latviju ir pārvietotas 346 personas. No tām 178 pieaugušie, 168 bērni. Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2016.-2017.gadā bijušas Sīrija un Eritreja.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Septembrī atbalsts sniegts 124 starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 10.10.2017

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka šā gada septembrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts 24 ģimenēm un 35 individuālām personām, tai skaitā 59 sievietēm un 65 vīriešiem, kuru vidū bija 53 nepilngadīga un 71 pilngadīga persona.

Kopumā pakalpojumu saņēmušo vidū bija 124 starptautiskās aizsardzības personas no 19 valstīm: Sīrijas – 40, Krievijas – 18, Afganistānas – 13, Tadžikistānas – 9, Turcijas – 6, Eritrejas – 5, Kirgizstānas – 5, Indijas – 4, Azerbaidžānas – 4, Libānas – 4, Vjetnamas – 3, Baltkrievijas – 3, Armēnijas – 2, Ukrainas – 2, Kamerūnas – 2, ASV – 1, Kazahstānas – 1, Gruzijas – 1 un Sudānas - 1.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē. Septembrī sniegts atbalsts arī ģimenēm, kas dzīvo ārpus PMC “Mucenieki” un ir iesaistītas Sabiedrības integrācijas fonda administrētajā pilotrojektā*, kurā plānots palīdzēt patvēruma meklētāju ģimenēm atrast mājokli un daļēji segt īres izdevumus, iekārtot bērnus bērnudārzos un skolās, kā arī īstenot latviešu valodas apguvi un veicināt darbā iekārtošanos.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

*http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/pilotprojekta-veida-sniegs-atbalstu-majokla-nodrosinasanai-divam-beglu-gimenem

**Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 346 personas. Pārvietošanas programmā līdz šā gada 1.septembrim bēgļa statuss piešķirts desmit un alternatīvais - 302 personām. 150 no patvēruma statusa saņēmējiem bija bērni.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

“Patvērums “Drošā māja”” augustā sociālo atbalstu sniegusi 129 personām

Ievietots: 15.09.2017

Šā gada augustā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts nodrošināts kopumā 129 personām no 17 valstīm: Sīrijas – 61, Afganistānas – 11, Tadžikistānas – 9, Krievijas – 9, Eritrejas – 6, Turcijas – 6, Kirgizstānas – 5, Indijas – 5, Azerbaidžānas – 4, Libānas – 4, Armēnijas – 2, Ukrainas – 2, Kamerūnas – 1, ASV – 1, Baltkrievijas – 1, Kazahstānas – 1, Gruzijas – 1.

Biedrības pārstāvji norāda, ka pakalpojumu saņēmušas 27 ģimenes un 26 individuālas personas, tai skaitā 56 sievietes un 73 vīrieši, to vidū 72 pilngadīgas un 57 nepilngadīgas personas.

Palīdzība visbiežāk tika sniegta dokumentu kārtošanā, pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 346 personas.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Jūlijā sociālā darbinieka un sociālo mentoru atbalsts nodrošināts 164 personām

Ievietots: 22.08.2017


Šā gada jūlijā biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sociālā darbinieka un sociālo mentoru atbalstu saņēmušas 164 starptautiskās aizsardzības personas, tai skaitā 73 nepilngadīgas un 91 pilngadīgas, no Sīrijas (90), Eritrejas (15), Afganistānas (10), Tadžikistānas (9), Armēnijas (7), Azerbaidžānas (6), Indijas (6), Krievijas (5), Libānas (4), Kirgizstānas (4), Turcijas (3), Kubas (2), Irākas (1), Kamerūnas (1) un ASV (1).

Pakalpojumi tika sniegti 65 sievietēm un 99 vīriešiem, tai skaitā 33 ģimenēm ar un bez bērniem, kā arī 33 individuālām personām.

Savukārt jūnijā atbalsts sociālekonomiskās iekļaušanās programmas īstenošanas ietvaros nodrošināts 163 personām (61 sievietei, 102 vīriešiem), no kurām nepilngadīgas personas bija 71, bet pilngadīgas – 92. Klientu vidū bija 34 ģimenes, kā arī 32 individuālas personas kopumā no 15 valstīm: Sīrijas (93), Eritrejas (20), Afganistānas (10), Tadžikistānas (8), Azerbaidžānas (6), Krievijas (5), Libānas (4), Kirgizstānas (4), Armēnijas (3), Turcijas (3), Indijas (2), Kubas (2), Irākas (1), Kamerūnas (1) un ASV (1).

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

 

Izvērtējuma ziņojums par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu

Ievietots: 06.07.2017

No 2016.gada 1.decembra līdz šā gada 30.maijam iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori ir snieguši atbalstu 340 mērķa grupas pārstāvjiem no 18 valstīm. Mēnesī vidēji apkalpoti 184 cilvēki. Saziņa ar klientiem tika nodrošināta ar darbinieku un tulku/valodu zinātāju starpniecību.

Izvērtējumā secināts, ka lielākajai daļai mērķa grupas klientu, ierodoties Latvijā, nekavējoši un paralēli ir bijis jārisina daudzas situācijas un problēmas, kas tos iekļauj mazaizsargāto klientu kategorijā un pakļauj sociālās atstumtības riskam. Savukārt sociāliem darbiniekiem un sociāliem mentoriem lielam skaitam klientu - mēnesī vidēji 171 klientam jeb 92%, ir bijis jāsniedz maksimāli daudz atbalsta, lai pēc iespējas operatīvāk atrisinātu identificētās klienta problēmas.

„Galvenokārt speciālistiem ir bijis jābūt kā vidutājiem starp klientu un daudzām citām iestādēm un speciālistiem, mazinot klientu negatīvo noskaņojumu par iejušanās grūtībām Latvijā, mazinot psihoemocionālo spriedzi, motivējot iesaistīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, vairākkārtīgi skaidrojot, kādas ir un kādas būs finansiālās iespējas, ja persona paliks Latvijā,” norāda Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. „Kopumā bēgļu skaits Latvijā ir neliels, tāpēc ikviena klienta situācija tiek risināta individuāli, piedāvājot konkrētai personai konkrētu situācijas risinājumu”.

Viņa norāda, ka sadarbība sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšanas laikā ir nodrošināta ar Rīcības plānā noteiktajām institūcijām - Iekšlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un tās pakļautībā esošo PMC “Mucenieki”, Nodrošinājuma valsts aģentūru, Labklājības ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu, Kultūras ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un atsevišķām pašvaldībām, tai skaitā Ropažu novada Bāriņtiesu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latviešu valodas aģentūru u.c. Notikušas arī atsevišķas tikšanās ar ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja pārstāvjiem. Lai nodrošinātu iespējami operatīvāku palīdzību patvēruma meklētājiem, sadarbībā ir iesaistītas un palīdzību sniedz arī vairākas nevalstiskās un reliģiskās partnerorganizācijas: piemēram, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Gribu palīdzēt bēgļiem”, Pestīšanas armija, Betānijas klosteris u.c., kā arī notikusi sadarbība ar vairākiem privātiem uzņēmējiem un sabiedrībā aktīviem cilvēkiem.

Pārskata periodā pakalpojums tika nodrošināts klientiem Patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki” un ārpus tā dzīvojošajiem:

- patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;

- personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

- personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojumu nodrošināja profesionāli sociālie darbinieki un sociālie mentori ar iepriekšēju Latvijā un ārvalstīs gūtu pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Ar pilnu sniegtā pakalpojuma izvērtējumu var iepazīties biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sagatavotajā Izvērtējuma ziņojumā<<

Tajā ir apkopota tematiskā informācija par pakalpojumu, sniegta klientu sociālā portreta analīze, informācija par sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu un paveikto sešu mēnešu laikā.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

Maijā atbalsts nodrošināts 165 starptautiskās aizsardzības personām 16 valstīm

14.06.2017. Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka maijā sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 165 personas no Sīrijas (100), Eritrejas (20), Tadžikistānas (9), Afganistānas (6), Bangladešas (5), Azerbaidžānas (4), Libānas (4), Indijas (3), Krievijas (3), Armēnijas (2), Irākas (2), Kubas (2), Pakistānas (2), Baltkrievijas (1), Kamerūnas (1) un Šrilankas (1).

Pakalpojumu saņēmušo vidū bija 96 pilngadīgas un 69 nepilngadīgas personas, tostarp 23 ģimenes ar un bez bērniem, kā arī 39 individuālas personas.

Līdzīgi kā iepriekš – palīdzība visbiežāk sniegta dokumentu kārtošanāpavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, palīdzības punktiem un jurista/ psihologa konsultācijām. Klienti saņēmuši arī praktisku atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Pakalpojumu biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, un 15% finansē Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 
Aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 205 personas no 14 valstīm 
 
09.05.2017. Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros 2017.gada aprīlī palīdzība nodrošināta kopumā 205 personām, tai skaitā 40 ģimenēm (ar un bez bērniem) un 43 individuāliem klientiem. Viņu vidū bija 114 pilngadīgas un 91 nepilngadīgas personas, kuras Latvijā ieradušās no Sīrijas (131), Eritrejas (20), Tadžikistānas (17), Afganistānas (6), Bangladešas (5), Azerbaidžānas (4), Indijas (4), Libānas (4), Krievijas (4), Baltkrievijas (3), Šrilankas (2), Irākas (2), Kubas (2), Kamerūnas (1).

Aprīlī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālie darbinieki un sociālie mentori mērķa grupai visbiežāk snieguši atbalstu:

dokumentu kārtošanā, piemēram, iesniegumu un pieteikumu sagatavošanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un bankās, izglītības iestādēs, Rīgas sociālajā dienestā;

pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, organizācijām, tai skaitā, izglītības iestādēm, PMLP, bankām, medicīnas iestādēm, Rīgas Satiksmi, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Sarkanā Krusta humānās palīdzības punktiem, “Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) jurista un psihologa konsultācijām. Kopā ar klientiem aktīvi veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.

sniegts atbalsts sadzīvisku jautājumu risināšanā, piemēram, tai skaitā dažādu sadzīves priekšmetu sagāde - apģērbu, apavu, bērnu rotaļlietu iegāde, sadarbība ar PMIC “Mucenieki” administrāciju, psihologa, optometrista vizītes organizēšana un citi jautājumi.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.  Pakalpojumu sniedz biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 318 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais – 189 personām.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

“Patvērums “Drošā māja”” martā sniegusi sociālo atbalstu 190 starptautiskās aizsardzības personām

11.04.2017, Rīga. 2017.gada martā biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību 190 starptautiskās aizsardzības personām no 15 valstīm: Sīrijas (109), Eritrejas (22), Tadžikistānas (15), Afganistānas (9), Azerbaidžānas (4), Indijas (4), Libānas (4), Krievijas (4), Bangladešas (3), Gruzijas (3), Šrilankas (3), Irākas (2), Kubas (2), Pakistānas (2) un Kamerūnas (1).

Pakalpojumu saņēmušo vidū bija 111 pilngadīgas un 79 nepilngadīgas personas. Atbalsts nodrošināts kopumā 35 ģimenēm, kā arī 48 individuāliem klientiem.

Visbiežāk biedrības darbinieki mērķa grupai snieguši atbalstu pavadonības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, medicīnas iestādēm (tai skaitā optometrista apmeklējumi), humānās palīdzības punktiem (tai skaitā – apģērbu, apavu, bērnu rotaļlietu iegāde), Nodarbinātības valsts aģentūru, kā arī kopā ar klientiem veikuši potenciālo dzīvesvietu meklējumus internetā un klātienē. Martā aktīvi sniegts atbalsts arī dokumentu kārtošanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, izglītības iestādēs, bankās.

Laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros biedrība “Patvērums “Drošā māja”” palīdzību tika nodrošinājusi 245 unikālajiem mērķa grupas pārstāvjiem. Iepirkuma īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.  

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 280 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais – 151 personai.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Trīs mēnešos biedrība sniegusi palīdzību 245 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

16.03.2017. “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim iepirkuma  "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalstu saņēmuši 245 unikālie mērķa grupas pārstāvji no 16 valstīm.

Trīs mēnešu periodā sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību:

- dokumentu kārtošanā, tai skaitā anketas, iesnieguma noformēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, bankās, Rīgas sociālajā dienestā, izglītības iestādēs – kopumā pakalpojums nodrošināts 27 reizes - gan individuāliem klientiem, gan ģimenēm;

- 370 reizes nodrošināta pavadonība, tai skaitā uz izglītības iestādēm, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, bankām, medicīnas iestādēm, Rīgas Satiksmi, Rīgas sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Sarkano krusta humāno palīdzību un citām iestādēm un organizācijām;

- 175 reizes atbalsts sniegts sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā sadzīves priekšmetu sagāde, sadarbība ar PMIC “Mucenieki” administrāciju, psihologa apmeklējums un citi jautājumi.

Pakalpojums nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Februārī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 215 personas no Sīrijas (154), Afganistānas (14), Tadžikistānas (13), Armēnijas  (4), Azerbaidžānas  (4), Libānas ( 4), Bangladešas (3), Indijas  (3), Krievijas  (3), Baltkrievijas  (2), Gruzijas  (2), Irākas  (2), Eritrejas  (2), Pakistānas  (2), Šrilankas  (2), Kamerūnas (1). Klientu vidū bija 46 ģimenes un 21 individuālas personas, tai skaitā 107 pilngadīgas un 108 nepilngadīgas personas.

Kopš 2016.gada 1.decembra biedrības “Patvērums “Drošā māja”” uzsāktā iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

*Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 255 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 151 personai.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com 

Sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts janvārī sniegts 184 personām

14.02.2017. Kopumā 184 personām no Sīrijas (137), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (5), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Baltkrievijas (2), Eritrejas (2), Nepālas (2), Gruzijas (1) un Indijas (1) janvārī nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalsts.

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka visbiežāk atbalsts sniegts ikdienas dzīves situāciju risināšanā, t.sk. dokumentu kārtošanā, pavadonības nodrošināšanā uz medicīnas iestādēm, bankām, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Nodarbinātības valsts aģentūru un latviešu valodas kursiem, kā arī ir nodrošināti sezonai atbilstoši apģērbi un apavi. Sociālekonomisko atbalstu sniedza divi sociālie darbinieki un deviņi sociālie mentori.

Mēneša laikā atbalsts sociālekonomiskās iekļaušanās programmas īstenošanā nodrošināts 184 personām, no kurām nepilngadīgas personas ir 95, bet pilngadīgas – 89. Viņu vidū bija 39 ģimenes, kā arī 16 individuālie klienti.

Kopš 2016.gada 1.decembra biedrības “Patvērums “Drošā māja”” uzsāktā iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 207 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 115 personām.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Decembrī atbalsts nodrošināts 144 personām

23.01.2017. Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka 2016.gada decembrī projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalsts kopumā nodrošināts 144 personām no Sīrijas (97), Afganistānas (14), Tadžikistānas (9), Irākas (6), Armēnijas (4), Azerbaidžānas (4), Krievijas (3), Eritrejas (3), Baltkrievijas (2), Indijas (1) un Gruzijas (1).

Pakalpojumu saņēmušo vidū ir 31 ģimene ar nepilngadīgiem bērniem – kopā 131 persona, kā arī 13 individuālie klienti.

Biedrības vadītāja Sandra Zalcmane informē, ka gada nogalē tika pārņemti iepriekšējā pakalpojuma sniedzēja - biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” uzsāktie darbi ar klientiem, t.sk., pārņemtas klientu lietas. Sociālie darbinieki un sociālie mentori ir uzsākuši individuālo darbu ar projekta mērķa grupu, galvenokārt sniedzot atbalstu dažādu sadzīvisku situāciju risināšanā, tajā skaitā sadarbībā ar LSK nodrošinot apģērbu/apavu sagādi. Klientiem, kuriem ir piešķirts alternatīvais statuss, tiek sniegts atbalsts dokumentu  noformēšanā un saņemšanā, kā arī bankas konta atvēršanā.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

>patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

>personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

>personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pērnā gada decembrī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” uzsāktā projekta "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam. Projekta līgumcena: 666 000 EUR.

Pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

*Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 203 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 82 personām.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com