Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Noslēdzas apjomīgs Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas Latvijā projekts

Ievietots: 30.06.2015

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” informē, ka šā gada 30.jūnijā noslēdzas Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītais projekts “Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3”, kura īstenošana tika uzsākta 2014.gada 28.novembrī. Tā mērķis bija attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem* pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstināt mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos. Biedrības pārstāvji atzīmē, ka projekta laikā ar informāciju par integrācijas jautājumiem mājas lapā www.patverums-dm.lv iepazinušies vien vairāk kā 14 tūkstoši interesentu.

Lai uzlabotu latviešu valodas apguves un praktizēšanas iespējas, nodrošinātu sociālā atbalsta pieejamību un sociālo kontaktu veidošanos, projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

Sešās Latvijas pilsētās – Alūksnē, Balvos, Liepājā, Stopiņos, Olainē un Rīgā - tika piedāvāta latviešu valodas apguve dažādiem valodu līmeņiem, kā arī tika nodrošināta iespēja kārtot valsts valodas prasmju pārbaudes eksāmenu.

Lai mazinātu kursu apmeklētāju psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā, minētajās pilsētās darbojās arī latviešu sarunvalodas klubi, kuru ietvaros dalībniekiem bija iespēja attīstīt gan valodas prasmi, gan arī piedalīties dažādās ekskursijās un iepazīt Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi, kultūrvēsturiskos objektus.

Latviešu valodas pielietošanu sadzīvē veicināja un latviešu valodas apguvi turpināt motivēja radošās Integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi mazaizsargātām Trešo valstu pilsoņu grupām, kā arī sadarbības iespējas dažādu valstu jauniešiem brīvprātīgo darbā.

Aktivitāšu ietvaros tika noorganizētas divas brīvprātīgo apmācības un iniciētas atsevišķas jauniešu aktivitātes.

Informatīvajā dienā „Riču Raču”, kas 13.jūnijā notika Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, satikās visu projekta aktivitāšu dalībnieki. Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja jaunus cilvēkus, stāstīt par savu novadu un prezentēt pašu sagatavoto Ceļvedi „Dažādības meklējumos”, saņemt konsultācijas par aktuālajiem jautājumiem no projekta speciālistiem, gan arī praktizēt latviešu valodu, piedaloties ekskursijās un dažādās radošajās darbnīcās.

Rast individuālus risinājumus dažādiem sadzīviskiem, sociāliem vai juridiskiem jautājumiem, kā arī palīdzēt orientēties Latvijā pieejamajos resursos projektā palīdzēja profesionāli konsultanti. Visbiežāk konsultācijas projekta gaitā sniegtas par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātības, ģimenes apvienošanas, mantojuma jautājumiem.

Aktuālie problēmsituāciju risinājumi Trešo valstu valstspiederīgajiem tika atspoguļoti arī LNT īpaši veidotā astoņu sižetu ciklā “Uzzini, kur uzzināt!”, kā arī interneta televīzijas NVOTV apaļā galda diskusijās. Informācijas pieejamība nodrošināta arī ar interneta resursa www.dzivotlatvija.lv starpniecību.

Veicinot aktīvu imigrantu sabiedrisko organizāciju veidošanos, projekta ietvaros pilotēta mentoru programma līdzdalības veicināšanai Trešo valstu valstspiederīgajiem. “Sabiedriskais politikas centrs PROVIDUS” īstenotajā aktivitātē tika iesaistīti Trešo valstu pilsoņu un nesen naturalizēto Latvijas pilsoņu mentori, kuri nodarbībās stiprināja savu līderības kapacitāti, attīstīja savai kopienai saistošu iniciatīvu un saņēma nepieciešamo atbalstu tās īstenošanai. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par migrantiem Latvijā, projektā izveidota interneta platforma www.voiceofmigrants.eu, kurā projekta mērķa grupai tiek sniegta iespēja pašiem pastāstīt par sevi un savu dzīvi Latvijā.

NVO kapacitātes un sadarbības jautājumi projekta laikā tika risināti ar Dialoga platformas pilnveidošanas palīdzību. Šīs platformas tikšanās ietvaros imigrantu integrācijas jomā aktīvās NVO apmainījās ar jomas aktualitātēm un Trešo valstu piederīgo vajadzībām, kā arī diskutēja par nozīmīgākajiem politikas instrumentiem – ES Patvēruma un migrācijas fonda aktivitāšu plānošanu Latvijā, imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu un rīcībpolitiku. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Integrācijas projekta noslēgums 29.06. | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas projekta noslēgums, 29.06.
Info diena Riču Raču 13.jūnijs | Patvērums Drošā Māja
Info diena Riču Raču, 13.jūnijs
Latviešu valodas nodarbība 8.jūnijs | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 8.jūnijs
Mūzikas vakars 14.05. | Patvērums Drošā Māja
Mūzikas vakars, 14.05.
Brīvprātīgo apmācības 25.aprīlis | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgo apmācības, 25.aprīlis
Spēļu vakars 30.04. | Patvērums Drošā Māja
Spēļu vakars, 30.04.
Vakariņas sveču gaismā 16.04. | Patvērums Drošā Māja
Vakariņas sveču gaismā, 16.04.
Ekskursija uz Rundāles pili | Patvērums Drošā Māja
Ekskursija uz Rundāles pili
Saeimas apmeklējums 17.04. | Patvērums Drošā Māja
Saeimas apmeklējums, 17.04.
Radošā nodarbība 22.04. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 22.04.
Radošās darbnīcas nodarbība Stopiņos | Patvērums Drošā Māja
Radošās darbnīcas nodarbība Stopiņos
Radošā nodarbība 13.03. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 13.03.
Radošā nodarbība 11.03. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 11.03.
Latviešu valodas nodarbība 31.03. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 31.03.
Apmācības Brīvprātīgā darba ABC | Patvērums Drošā Māja
Apmācības "Brīvprātīgā darba ABC"
Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu
Radošās darbnīcas nodarbība Alūksnē | Patvērums Drošā Māja
Radošās darbnīcas nodarbība Alūksnē
Gaismas pils apmeklējums 13.02. | Patvērums Drošā Māja
Gaismas pils apmeklējums, 13.02.
Dalība Alūksnes jubilejas jostas darināšanā | Patvērums Drošā Māja
Dalība Alūksnes jubilejas jostas darināšanā
Nodarbība klubiņā Viens otram 14.01. | Patvērums Drošā Māja
Nodarbība klubiņā "Viens otram", 14.01.
Pirmā latviešu valodas nodarbība 13.01. | Patvērums Drošā Māja
Pirmā latviešu valodas nodarbība, 13.01.