Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Trešo valstu valstspiederīgie apgūst latviešu valodu un iepazīst Latviju

Ievietots: 20.04.2015

Lai attīstītu daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem* pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstinātu mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, pērnā gada nogalē uzsāka īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3", kurš noslēgsies šā gada 30. jūnijā. 

Latviešu valodas kursos sešās projekta īstenošanas vietās - Rīgā, Olainē, Stopiņos, Liepājā, Alūksnē, Balvos tiek apmācīti vairāk kā pusotrs simts Trešo valstu pilsoņu, katrā pilsētā nodrošinot divas mācību grupas ar atšķirīgu valodas zināšanu līmeni. Kopumā darbojas 12 mācību grupas.

Latviešu valodas apguves atbalsta pasākumiem vietējā un reģionālā līmenī projekta ietvaros tiek nodrošinātas arī integrācijas programmas latviešu valodas praktiskai lietošanai, kur līdzdarbojas projektā iesaistītie Trešo valstu pilsoņi. Iepriekš minētajās pilsētās darbojas 13 sarunvalodas klubi, no tiem 10 reģionos. Rīgā aktivitāte tiek piedāvāta senioriem un citām mazaizsargātām personu grupām, kā arī viena grupa strādā tieši ar ārvalstu studentiem – Trešo valstu valstspiederīgajiem. Nodarbību laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem, piesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – muzejus, bibliotēkas, skolas, kultūras centrus -  tādējādi mazinot psiholoģisko barjeru uzsākt runāt latviešu valodā. Kopš projekta uzsākšanas Rīgas apmācību kursu dalībnieki ir apmeklējuši Latvijas Nacionālo bibliotēku, Saeimu, Stopiņu novada kursu dalībnieki viesojās Kr.Barona memoriālajā muzejā, savukārt Trešo valstu valstspiederīgie Alūksnē piedalījās Alūksnes pilsētas jubilejas jostas aušanā.

Projektā dažādu vecumu un nacionalitāšu cilvēkiem tiek piedāvātas arī Integrācijas nodarbības. Kopumā ir noorganizētas jau 58 integrācijas nodarbības – atbalsta pasākumi, no tām 30 reģionos, 28 Rīgā - īpašai mērķa grupai – senioriem un citām mazaizsargātām personu grupām. Integrācijas programmās ir iesaistīti ap 80 Trešo valstu valstspiederīgie. Integrācijas nodarbību ietvaros notiek šādas aktivitātes: Radošās nodarbības „Latviskās  virtuves dažādība” programma (Rīga); Radošās nodarbības – meistarklases „Manas dzīves vitrāža” programma (Rīga); Sociālpsiholoģiskā  atbalsta klubiņa „Viens otram” programma (Rīga); Radošās nodarbības „Latviskie rokdarbi” programma (Rīga); Integrācijas nodarbības Stopiņos, Alūksnē, Balvos.

Lai sniegtu atbalstu projekta mērķa auditorijai, aktivitātēs iesaistīti ir arī biedrības brīvprātīgie – gan latvieši, gan arī Trešo valstu valstspiederīgie, kuriem projekta ietvaros notikuši vairāki motivācijas paaugstināšanas semināri izpratnes veidošanai par brīvprātīgo darbu.

Lai uzlabotu informācijas pieejamību par Trešo valstu piederīgajiem pieejamajiem pakalpojumiem un tiesībām Latvijā, projektā tiek sniegta individuāla palīdzība pirms vai pēc iebraukšanas Latvijā, piedāvājot speciālistu konsultācijas gan telefoniski, elektroniski, gan tiekoties klātienē. Četru mēnešu laikā speciālistu sniegtos pakalpojumus ir  izmantojuši 40 Trešo valstu valstspiederīgie, kopumā sniegtas 77 konsultācijas. Juriste G.Miruškina norāda, ka visvairāk cilvēki interesējoties par tādām tēmām kā: ģimenes apvienošana, nodarbinātības, mantojuma jautājumi.

Ar mērķi atspoguļot Trešo valstu pilsoņiem aktuālos problēmsituāciju risinājumus un sniegt iespēju ar informāciju iepazīties projekta mērķa grupai gan esot Latvijā, gan pirms iebraukšanas Latvijā – projekta ietvaros tiek piedāvāts īpašs sižetu cikls „Uzzini, kur uzzināt!”. Tāpat informācijas pieejamība  par mērķa grupai pieejamajiem pakalpojumiem un tiesībām tiek nodrošināta ar mājas lapas www.dzivotlatvija.lv starpniecību, kā arī NVOTV integrācijai apaļā galda diskusijās.

Veicinot aktīvu imigrantu sabiedrisko organizāciju veidošanos, projektā ir sagatavota mentoru programma līdzdalības veicināšanai, kurā ir iesaistīti mentori - Trešo valstu pilsoņi. Tās mērķis ir  iesaistīt Trešo valstu piederīgos, nesen naturalizētos Latvijas pilsoņus no imigrantu ģimenēm, kā arī nepilsoņus piedalīties pilsoniskās aktivitātēs, veidot iniciatīvas grupas un biedrības imigrantu interešu apzināšanai un pārstāvībai. Paredzēts, ka mentoru pilotprojekti tiks uzsākti tuvākajā laikā.

NVO kapacitātes un sadarbības jautājumi projekta laikā tiek risināti ar Dialoga platformas palīdzību. Projekta ietvaros notikušas jau divas tikšanās, kurās imigrantu integrācijas jomā aktīvās NVO apmainījās ar jomas aktualitātēm un Trešo valstu piederīgo vajadzībām, kā arī diskutēja par nozīmīgākajiem politikas instrumentiem – ES Patvēruma un migrācijas fonda aktivitāšu plānošanu Latvijā, imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu un rīcībpolitiku.

*Trešo valstu valstspiederīgie ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1.

Papildu informācija: Rasa Saliņa, komunikāciju un sociālo mediju eksperte, mob. tel. nr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Saeimas apmeklējums 17.04. | Patvērums Drošā Māja
Saeimas apmeklējums, 17.04.
Radošā nodarbība 22.04. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 22.04.
Kr.Barona muzeja apmeklējums | Patvērums Drošā Māja
Kr.Barona muzeja apmeklējums
Radošās darbnīcas nodarbība Stopiņos | Patvērums Drošā Māja
Radošās darbnīcas nodarbība Stopiņos
Radošā nodarbība 13.03. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 13.03.
Radošā nodarbība 11.03. | Patvērums Drošā Māja
Radošā nodarbība, 11.03.
Latviešu valodas nodarbība 31.03. | Patvērums Drošā Māja
Latviešu valodas nodarbība, 31.03.
Apmācības Brīvprātīgā darba ABC | Patvērums Drošā Māja
Apmācības "Brīvprātīgā darba ABC"
Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu
Radošās darbnīcas nodarbība Alūksnē | Patvērums Drošā Māja
Radošās darbnīcas nodarbība Alūksnē
Gaismas pils apmeklējums 13.02. | Patvērums Drošā Māja
Gaismas pils apmeklējums, 13.02.
Dalība Alūksnes jubilejas jostas darināšanā | Patvērums Drošā Māja
Dalība Alūksnes jubilejas jostas darināšanā
Nodarbība klubiņā Viens otram 14.01. | Patvērums Drošā Māja
Nodarbība klubiņā "Viens otram", 14.01.
Pirmā latviešu valodas nodarbība 13.01. | Patvērums Drošā Māja
Pirmā latviešu valodas nodarbība, 13.01.