Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III

Darbs ar starptautiskās aizsardzības personām arvien turpinās attālināti!

Ievietots: 21.01.2021

 

Darbs ar starptautiskās aizsardzības personām arvien turpinās attālināti!
Turpinām skaidrot uzturēšanās atļauju Latvijā nianses!

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

14.01.2021. tiek uzsāktas latviešu valodas apmācības trešajai starptautisko aizsardzības personu grupai

Ievietots: 14.01.2021

 

Tiek plānots, ka latviešu valodas apmācību ilgums būs 3-5 mēneši, savukārt nodarbību biežums: 2-3 nodarbības nedēļā. Projekta ietvaros kopumā plānots, ka latviešu valodas apmācību kursu apmeklēs 18 starptautisko aizsardzības personu grupas. Ja radīsies nepieciešamība, latviešu valodas kursu norises laikā tiks nodrošināta arī starptautisko aizsardzības personu bērnu pieskatīšana. 

Ar rotaļu, spēļu un citu radošu akivitāšu palīdzību bērni tiks iesaistīti latviešu valodas apguvē. Projekta ietvaros koordinators sniegs vispārīgu informāciju par latviešu valodas mācībām, kā arī sniegs atbildes uz kursantus interesējošiem jautājumiem. Latviešu valodas nodarbības tiks organizētas patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, speciāli iekārtotā mācību klasē, kas funkcionāli pieejama ikvienam, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Mācības vadīs pedagoģiskais personāls: latviešu valodas pasniedzēji, kuri specializējušies valodas pasniegšanā imigrantiem. Mācību noslēgumā tiks pārbaudītas klientu zināšanas un veikta rezultātu analīze.

Latviešu valodas kursa mērķis ir apgūt darba, sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Kursu dalībniekiem tiks nodrošināti bezmaksas mācību, izdales materiāli un mācību līdzekļi, kas veicinās visu latviešu valodas prasmju (klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas) attīstību projekta mērķa grupā.

Projekta ietvaros paredzēts, ka kopumā kursu apmeklēs 180 starptautisko aizsardzības personu -  grupās, kas sastāv no 5 – 15 cilvēkiem.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

Šodien starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta attālināta lekcija par uzturēšanās atļaujām

Ievietots: 06.01.2021

 

Arī jaunajā gadā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām". Šodien - attālinātā lekcija par uzturēšanās atļauju niansēm.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

No 01.09.2020.-31.12.2022. plānots, ka latviešu valodas kursu apgūs 180 personas – 120h apjomā

Ievietots: 29.12.2020

 “Latviešu valoda ļoti atšķiras no krievu valodas. Tikai neliels procents vārdu ir nedaudz līdzīgi, tādēļiemācīties valodu ir visai sarežģīti. Tam vajadzīgs laiks un pamatīga atkārtošana. Kopsummā tas nav nekas neparasts, apgūstot valodu, kas man, baltkrievam, šķiet pilnīgi jauna. Kopš 6 gadu vecuma esmu mācījies angļu valodu. Tagad man ir 26, bet es to joprojām nepārvaldu perfektā līmenī.

Pašlaik esmu laimīgs, ka man tiek piedāvāta iespēja mācīties latviešu valodu kopā ar foršo skolotāju Ditu. Viņa zina, kā mūs motivēt arī tajās dienās, kad mēs nemaz nespējam nofokusēties mācībām mūsu dažādo izaicinājumu, dzīvojot jaunā valstī, dēļ.’’

/Rodions Begliaks – Baltkrievija/

  • No 01.09.2020.-31.12.2022. plānots, ka latviešu valodas kursu apgūs 180 personas – 120h apjomā.
  • Latviešu valodas mācību kursu šobrīd apgūst 2 grupas: klienti no Baltkrievijas, Krievijas, Bangladešas, Azerbaidžānas, Ukrainas.
  • Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, šobrīd mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

 

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 19.11.2020

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka oktobrī projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās
aizsardzības personām III” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.


Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts vienai grupai, kopumā 8 starptautiskās
aizsardzības personām no 3 valstīm - Baltkrievijas (5), Krievijas (2), Bangladešas (1). Plānots, ka latviešu
valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā.
Latviešu valodas kursa mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un
sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas
apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas
pielietojumu.


Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 17
starptautiskās aizsardzības personas, 2 grupu ietvaros no 4 valstīm - Azerbaidžānas (4), Baltkrievijas (9),
Krievijas (2), Bangladešas (1), Tadžikistānas (1) - pabeigušas integrācijas mācību kursu. Integrācijas
mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas
valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem,
informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām
atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu
un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās
drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.


Grupām noslēguma aktivitāte tika organizēta 30.oktobrī veicinot starpkultūras dialogu un kopradi.
Dažādo kultūru pārstāvji radoši iepazīstināja ar savām kultūru tradīcijām, dziedot tradicionālās dziesmas,
rādot tradicionālās dejas un izspēlējot spēles. Starpkultūru sadarbībā dalībnieki saņēma apliecinājumus
par 20h integrācijas kursa apguvi. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki kopīgi iepazina latviešu Rudens
Saulgriežu tradīcijas, nobaudot Latvijā ražotos ēdienus un kārumus, izdziedot tautasdziesmas un izdejojot
rudens tradicionālās rotaļdejas kopā ar Rīgas Latviešu biedrības folkloras kopu „Rīgas danči”.
No šā gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās
aizsardzības personām III” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 360 starptautiskās aizsardzības
personām – pieaugušajiem un bērniem.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02 

Atskaņas no lekcijas starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 17.11.2020

Atskaņas no lekcijas, kas starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta 26.10.2020.

Lekcijas tēmas ietvēra: darba tiesības, Latvijas vēsturi, nediskriminācijas principus, Latvijas kultūru un tradīcijas.

 

 

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpinās īstenot atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 02.11.2020

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka, iesniedzot konkurētspējīgāko pieteikumu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atklātajā konkursā "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (3.posms)", tā ieguvusi tiesības turpināt atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām arī trešajā posmā. 

Projekta mērķis: iepazīstināt starptautiskās aizsardzības personas ar Latvijas kultūrvidi, valsts iekārtu, vēsturi, tradīcijām, kā arī sniegt ieskatu kultūru atšķirībās, nediskriminācijas principos, demokrātisko vērtību principos, dzimumlīdztiesībā. Tāpat projekta ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiks sniegta praktiska informācija par nodarbinātību, mājokļa īres niansēm, sociālo palīdzību, sociālo apdrošināšanu un citiem jautājumiem. 

Projekta norises periods: 2020. gada 1. septembris - 2022. gada 31. decembris.

Kopējais projekta finansējums sastāda 160 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02