Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III

Norit attālinātā lekcija starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 20.05.2021

Šodien projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros attālināto lekciju par uzturēšanās atļaujām lasa biedrības “Patvērums “Drošā māja”’ jurists Alvis Šķenders.Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/024. maijā Starptautiskās aizsardzības personas svinēja Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu

Ievietots: 07.05.2021

Starptautiski aizsargājamās personas, kuras šobrīd uzturas Latvijā, nelielā pulkā svinēja 4.maiju, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

Ļaudis no Baltkrievijas, Turcijas un Afganistānas devās pie Brīvības pieminekļa un pārsteigtā sajūsmā priecājās par ziedu paklāju, jo ne visās kultūrās ziediem tiek piešķirta tik nozīmīga loma -  izrādīt cieņu un mīlestību brīvībai -  kā Latvijā.

Kopā ar brīvprātīgajiem, latviešiem, irāņiem un indiešiem bija iespēja viesoties pie balti klātiem galdiem, iepazīstot latvisko godu ēdienus. Izzinot Baltā galdauta svētku tradīciju, visi viesi piesprauda arī karoga lentītes, veidoja gaismas lukturīšus un mācījās kopā nodziedāt latviešu tautas dziesmas.

 

   

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02

31.03. projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros veiksmīgi noslēgusies latviešu valodas apmācību 3.grupa

Ievietots: 16.04.2021

Arī šai grupai latviešu valodas apmācības notika attālinātā režīmā. Jāatzīst - organizēt nodarbības interneta vidē ir izaicinoši gan skolotājai, gan attiecīgajai mērķa grupai: apgūt jaunu valodu attālināti noteikti ir sarežģītāk kā klātienē.

Jānorāda - latviešu valodas apmācības attālinātā formātā šoreiz ir palīdzējušas apgūt valodu 14 personām. Visas 14 personas saņēma apliecinājumus par latviešu valodas apmācību kursa pabeigšanu; to vidū 4 personas, kuras lūgušas starptautisko aizsardzību, bet dzīvo ārpus PMC „Mucenieki”.

Grupā tika iekļauti mērķa grupas pārstāvji no Baltkrievijas un viens klients no Tadžikistānas.

Raugoties nākotnē - šī grupa savā latviešu valodas apguvē nedomā apstāties un meklē jaunas iespējas, kā turpināt valodas apguvi līdz lēmuma saņemšanai par starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanu, jo apzinās, ka latviešu valoda, dzīvojot Latvijā, viņiem būs ļoti nepieciešama.

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02

Intervija ar baltkrievu ģimeni par integrāciju Latvijā

Ievietots: 29.03.2021

 

Šodien mēs publicējam īsu interviju ar Larisu un Vadzimu, diviem baltkrieviem, kuri pirms vairākiem gadiem Latvijā lūdza politisko patvērumu.


- Kad jūs pirmo reizi ieradāties Latvijā?

Larisa un Vadzims: Mēs šeit diezgan bieži bijām arī pirms bēdīgajiem notikumiem Baltkrievijā un jau labi pārzinājām cilvēkus un tradīcijas.

- Vai bija grūti iemācīties latviešu valodu un integrēties latviskajā vidē?

Larisa: Mums paveicās ar latviešu valodas kursiem un arī ar skolotāju Lolitu. Viņas temperaments ir ļoti tuvs mums. Es ļoti cienu visus latviešus, kuri spējuši saglabāt savu kultūru un valodu, lepoties ar to un aizraut ar to citus cilvēkus, neskatoties uz daudzajām grūtībām valsts vēsturē.

- Vai, jūsuprāt, Latvija un Baltkrievija ļoti atšķiras?

Larisa: Vēsturiski Baltkrievijas ceļš ir nedaudz līdzīgs, tomēr diemžēl Baltkrievijā šobrīd tikai 11,7% skolās izglītība tiek apgūta valsts valodā, un par runāšanu baltkrievu valodā  tagad cilvēks var nonākt cietumā. Es gribētu, lai arī Baltkrievijā pastāv līdzīga organizācija kā latviešu valodas aģentūra, lai visi pilsoņi respektētu valodu kā nacionālo mantojumu un runātu tajā. Un šajā valodā liktu eksāmenus, lai izvērtētu savu zināšanu līmeni. Kā tas ir jūsu valstī. Esmu gatava iemācīties latviešu valodu kaut vai tādēļ vien, lai paustu solidaritāti ar latviešiem un izrādītu cieņu pret latviešiem.

- Kā jūs komentētu pašreizējo situāciju Baltkrievijā?

Vadzims: Katru diena mums ir kā emocionālas šūpoles. Katru dienu pamostamies ar cerību, bet aizmiegam depresijā. Diemžēl var apgalvot, ka Baltkrievijā  notiek zemas intensitātes pilsoņu karš.

 - Paldies par jūsu atklātību un šo sarunu.


Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02

Tēmas, kuras projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” ietvaros apgūst patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kuras ieguvušas alternatīvo statusu

Ievietots: 04.03.2021

 

Biedrības “Patvērums “Drošā māja’’’’ speciālisti projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros patvēruma meklētājiem, personām, kas ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, lasa lekcijas par nozīmīgām tēmām, kas skar integrēšanos Latvijā.

Piemēram, biedrības klientu konsultantes, juristes un lektores Gitas Miruškinas lekciju tēmas ir sekojošas:

 • Reliģijas brīvības
 • Nodarbinātība
 • Izglītība
 • Veselības aprūpe
 • Veselības pakalpojumu pieejamība
 • Veselības aprūpe
 • Sociālās drošības sistēma
 • Sociālā palīdzība
 • Bērnu tiesību ievērošana
 • Dzimumlīdztiesība
 • Banku pakalpojumi

 

Informatīvas lekcijas ir efektīvs veids, kādā patvēruma meklētāji un starptautiskās aizsardzības personas tiek sagatavotas dzīvei Latvijā.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02

Par projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām’’ mērķa grupu

Ievietots: 16.02.2021

 

Jau sesto gadu biedrība ‘’Patvērums ‘’Drošā māja’’’’ īsteno projektu ‘’Atbalsta pasākumi
starptautiskās aizsardzības personām’’, šajā sfērā demonstrējot profesionālu, uz risinājumu un
iekļaušanu orientētu pieeju.

Kāda persona saskaņā ar likumdošanu tiek uzskatīta par starptautiskās aizsardzības personu?

Starptautiskās aizsardzības saņēmējs ir persona, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvās
aizsardzības statuss.


 * Bēgļa statusu piešķir, ja personai savā izcelsmes valstī draud vajāšana ticības,
reliģijas, rases, tautības, sociālās piederības vai politisko uzskatu dēļ.

 * Alternatīvo statusu piešķir, jo personu mītnes valstī apdraud karš, nāvessods,
spīdzināšana, necienīga izturēšanās.

 * Bēgļa statusu piešķir uz nenoteiktu laiku, savukārt alternatīvo statusu – uz vienu gadu.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2020/3/02

Darbs ar starptautiskās aizsardzības personām arvien turpinās attālināti!

Ievietots: 21.01.2021

 

Darbs ar starptautiskās aizsardzības personām arvien turpinās attālināti!
Turpinām skaidrot uzturēšanās atļauju Latvijā nianses!

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

14.01.2021. tiek uzsāktas latviešu valodas apmācības trešajai starptautisko aizsardzības personu grupai

Ievietots: 14.01.2021

 

Tiek plānots, ka latviešu valodas apmācību ilgums būs 3-5 mēneši, savukārt nodarbību biežums: 2-3 nodarbības nedēļā. Projekta ietvaros kopumā plānots, ka latviešu valodas apmācību kursu apmeklēs 18 starptautisko aizsardzības personu grupas. Ja radīsies nepieciešamība, latviešu valodas kursu norises laikā tiks nodrošināta arī starptautisko aizsardzības personu bērnu pieskatīšana. 

Ar rotaļu, spēļu un citu radošu akivitāšu palīdzību bērni tiks iesaistīti latviešu valodas apguvē. Projekta ietvaros koordinators sniegs vispārīgu informāciju par latviešu valodas mācībām, kā arī sniegs atbildes uz kursantus interesējošiem jautājumiem. Latviešu valodas nodarbības tiks organizētas patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, speciāli iekārtotā mācību klasē, kas funkcionāli pieejama ikvienam, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Mācības vadīs pedagoģiskais personāls: latviešu valodas pasniedzēji, kuri specializējušies valodas pasniegšanā imigrantiem. Mācību noslēgumā tiks pārbaudītas klientu zināšanas un veikta rezultātu analīze.

Latviešu valodas kursa mērķis ir apgūt darba, sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Kursu dalībniekiem tiks nodrošināti bezmaksas mācību, izdales materiāli un mācību līdzekļi, kas veicinās visu latviešu valodas prasmju (klausīšanās, runāšanas, lasīšanas, rakstīšanas) attīstību projekta mērķa grupā.

Projekta ietvaros paredzēts, ka kopumā kursu apmeklēs 180 starptautisko aizsardzības personu -  grupās, kas sastāv no 5 – 15 cilvēkiem.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

Šodien starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta attālināta lekcija par uzturēšanās atļaujām

Ievietots: 06.01.2021

 

Arī jaunajā gadā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpina īstenot projektu "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām". Šodien - attālinātā lekcija par uzturēšanās atļauju niansēm.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

No 01.09.2020.-31.12.2022. plānots, ka latviešu valodas kursu apgūs 180 personas – 120h apjomā

Ievietots: 29.12.2020

 “Latviešu valoda ļoti atšķiras no krievu valodas. Tikai neliels procents vārdu ir nedaudz līdzīgi, tādēļiemācīties valodu ir visai sarežģīti. Tam vajadzīgs laiks un pamatīga atkārtošana. Kopsummā tas nav nekas neparasts, apgūstot valodu, kas man, baltkrievam, šķiet pilnīgi jauna. Kopš 6 gadu vecuma esmu mācījies angļu valodu. Tagad man ir 26, bet es to joprojām nepārvaldu perfektā līmenī.

Pašlaik esmu laimīgs, ka man tiek piedāvāta iespēja mācīties latviešu valodu kopā ar foršo skolotāju Ditu. Viņa zina, kā mūs motivēt arī tajās dienās, kad mēs nemaz nespējam nofokusēties mācībām mūsu dažādo izaicinājumu, dzīvojot jaunā valstī, dēļ.’’

/Rodions Begliaks – Baltkrievija/

 • No 01.09.2020.-31.12.2022. plānots, ka latviešu valodas kursu apgūs 180 personas – 120h apjomā.
 • Latviešu valodas mācību kursu šobrīd apgūst 2 grupas: klienti no Baltkrievijas, Krievijas, Bangladešas, Azerbaidžānas, Ukrainas.
 • Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, šobrīd mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

 

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 19.11.2020

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka oktobrī projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās
aizsardzības personām III” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.


Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts vienai grupai, kopumā 8 starptautiskās
aizsardzības personām no 3 valstīm - Baltkrievijas (5), Krievijas (2), Bangladešas (1). Plānots, ka latviešu
valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā.
Latviešu valodas kursa mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un
sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas
apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas
pielietojumu.


Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 17
starptautiskās aizsardzības personas, 2 grupu ietvaros no 4 valstīm - Azerbaidžānas (4), Baltkrievijas (9),
Krievijas (2), Bangladešas (1), Tadžikistānas (1) - pabeigušas integrācijas mācību kursu. Integrācijas
mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas
valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem,
informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām
atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu
un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās
drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.


Grupām noslēguma aktivitāte tika organizēta 30.oktobrī veicinot starpkultūras dialogu un kopradi.
Dažādo kultūru pārstāvji radoši iepazīstināja ar savām kultūru tradīcijām, dziedot tradicionālās dziesmas,
rādot tradicionālās dejas un izspēlējot spēles. Starpkultūru sadarbībā dalībnieki saņēma apliecinājumus
par 20h integrācijas kursa apguvi. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki kopīgi iepazina latviešu Rudens
Saulgriežu tradīcijas, nobaudot Latvijā ražotos ēdienus un kārumus, izdziedot tautasdziesmas un izdejojot
rudens tradicionālās rotaļdejas kopā ar Rīgas Latviešu biedrības folkloras kopu „Rīgas danči”.
No šā gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās
aizsardzības personām III” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 360 starptautiskās aizsardzības
personām – pieaugušajiem un bērniem.

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02 

Atskaņas no lekcijas starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 17.11.2020

Atskaņas no lekcijas, kas starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta 26.10.2020.

Lekcijas tēmas ietvēra: darba tiesības, Latvijas vēsturi, nediskriminācijas principus, Latvijas kultūru un tradīcijas.

 

 

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpinās īstenot atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 02.11.2020

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka, iesniedzot konkurētspējīgāko pieteikumu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atklātajā konkursā "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (3.posms)", tā ieguvusi tiesības turpināt atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām arī trešajā posmā. 

Projekta mērķis: iepazīstināt starptautiskās aizsardzības personas ar Latvijas kultūrvidi, valsts iekārtu, vēsturi, tradīcijām, kā arī sniegt ieskatu kultūru atšķirībās, nediskriminācijas principos, demokrātisko vērtību principos, dzimumlīdztiesībā. Tāpat projekta ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiks sniegta praktiska informācija par nodarbinātību, mājokļa īres niansēm, sociālo palīdzību, sociālo apdrošināšanu un citiem jautājumiem. 

Projekta norises periods: 2020. gada 1. septembris - 2022. gada 31. decembris.

Kopējais projekta finansējums sastāda 160 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02