Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II

Noslēdzas atbalsta projekts starptautiskajām aizsardzības personām + Infografika

Ievietots: 29.06.2020

2020. gada 30. jūnijā noslēdzas projekts „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kuru kopš 2018. gada 2.janvāra īstenoja biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta mērķis bija veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, nodrošinot tiem integrācijas un latviešu valodas mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

30 mēnešu laikā integrācijas mācību kursu  apguva  226 mērķa grupas pārstāvji no 36 valstīm: Afganistānas, ASV, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bangladešas, Eritrejas, Ēģiptes, Gruzijas, Indijas, Irākas, Irānas, Jemenas, Kamerūnas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Kolumbijas, Kongo, Krievijas, Kubas, Ķīnas, Lībijas, Moldovas, Mongolijas, Nigērijas, Pakistānas, Palestīnas, Saūda Arābijas, Sīrijas, Sudānas, Šrilankas, Tadžikstānas, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Vjetnamas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām bija iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Visa mācību kursa ietvaros biedrības lektori kopā ar nodarbību dalībniekiem analizēja arī dažādas konkrētas situācijas un meklēja tām praktiskus risinājumus. Vislielākā interese un jautājumi mācību laikā bija par uzturēšanās atļaujām, nodarbinātību, bankas konta atvēršanu, dzīvokļa meklēšanu un bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību . Lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tika organizētas arī nodarbības dažādu vecumu bērniem.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar mācību dalībniekiem kursa laikā tika nodrošināta tulkošana no latviešu valodas uz uzbeku, vjetnamiešu, spāņu, arābu, dari, tamilu, turku, kurdu sorani, mongoļu, gruzīnu, kurdu, franču.

30 mēnešu laikā latviešu valodas mācību kursu apguva 128 mērķa grupas pārstāvji no 34 valstīm: Afganistānas, ASV, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bangladeša, Eritrejas, Ēģiptes, Gruzijas, Indijas, Irākas, Irānas, Izraēlas, Kamerūnas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Kongo, Krievijas, Kubas, Ķīnas, Lībijas, Moldovas, Mongolijas, Nigērijas, Pakistānas, Palestīnas, Saūda Arābijas, Sīrijas, Sudānas, Šrilankas, Tadžikstānas, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas.

Latviešu valodas kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām bija iespēja apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursa dalībniekiem bija iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās, tādējādi palielinot mērķu grupas sociālo kontaktu skaitu, paaugstinot savu līdzdalību sabiedrības dzīvē kopumā. Vislielākā interese mācību laikā bija ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un svētkiem. Kursanti aktīvi piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, strādāja  individuāli un pāros.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā tika izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kas ir bezmaksas lejuplādējamas Google Play un App Store veikalos un pieejama latviešu, angļu, franču, arābu, dari un krievu valodās. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnes www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogrammai ir sagatavota arī vizuāla informācija – video - ar kura palīdzību mācību kursu dalībnieki var iegūt prasmi patstāvīgi lietot šo rīku un gūt sev nepieciešamo informāciju.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros īstenotajam latviešu valodas apguves un integrācijas mācību kursam par Latviju, SIA „Weitner” veica starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības trīs izvērtējumus. Pēdējais trešais starpposma izvērtējuma ziņojums aptvēra laika posmu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.

SIA “Weitner” izdarītie galvenie secinājumi apliecina, ka latviešu valodas apguves mācību kursa dalībnieki kopumā ir apmierināti ar latviešu valodas mācību kursa norises vietu, procesu, nodarbību biežumu, kursa saturu un pasniegšanas kvalitāti. Tie patvēruma meklētāji, kuri PMC “Mucenieki” uzturas ilgāku laiku, būtu ieinteresēti aktīvāk izmantot savu laiku un mācīties ilgāk, lai nostiprinātu zināšanas un nezaudētu jau iemācīto.

Secināts, ka integrācijas mācību kursa par Latviju dalībnieki kopumā ir apmierināti ar to, ka mācības notiek ārpus PMC “Mucenieki”. Kursanti ir ļoti apmierināti gan ar kursa saturu, gan ar veidu kā tas tiek pasniegts. Tos apmierina aplūkotās tēmas, kas visas esot interesantas un noderīgas. Par īpaši noderīgām mācību dalībnieki uzskata tēmas par patvēruma lietām, darbu, veselību un izglītību. Pozitīvi tiek novērtēta iespēja jebkurā brīdī uzdot jautājumus, ko grupa aktīvi izmanto. Aptaujātie mācību dalībnieki pozitīvi vērtē arī to, ka nodarbības tiek tulkotas, jo sniegtā informācija viņiem ir ļoti svarīga. Īpaši tulku darbu novērtē tie mācību dalībnieki, kuri vāji pārvalda citas starpniekvalodas, vai arī tie, kuru mātes valodās informācija par situāciju Latvijā nav pieejama. Kā ierosinājumu kursu uzlabošanai apmācību dalībnieki vēlētos, lai uz nodarbībām tiktu uzaicināti patvēruma meklētāji, kas jau ir ieguvuši statusu un varētu dalīties ar savu gūto pieredzi.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tika īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansēja Eiropas Savienība. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 2.janvāris – 2020.gada 30.jūnijs. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/.

Integrācijas mācību kursu par Latviju noslēdz divas starptautiskās aizsardzības personu grupas

Ievietots: 25.06.2020

Projekta vadītāja Zanda Rudene informē, ka jūnijā integrācijas mācību kursu noslēgušas divas grupas, kurās kopumā zināšanas par Latviju ieguva 16 starptautiskās aizsardzības personas no 8 valstīm.

Abas grupas vienlaicīgi 5.jūnijā uzsāka integrācijas kursu un noslēdza 15.jūnijā. Katrā grupā kursu apguva 8 kursanti, kuri Latvijā ieradušies no Azerbaidžānas, Kolumbijas, Vjetnamas, Jemenas, Turcijas, Afganistānas, Irānas un Kamerūnas. Abās grupās dalībnieki bija ieinteresēti lekciju norisē, ko pierādīja arī 100% lekciju apmeklējums katru reizi. Vislielākā interese bija par juridiska rakstura jautājumiem, piemēram, kur vērsties pēc informācijas, kamēr vēl nav saņemta pastāvīgā uzturēšanās atļauja, kā sagatavot/rakstīt nepieciešamo dokumentāciju, kur var saņemt tulka pakalpojumus, kā arī medicīniska rakstura jautājumi, piemēram, kur vērsties pēc palīdzības utt. Kursu noslēdzot, un, saņemot apliecības par iegūtajām zināšanām, kursanti atzinīgi novērtēja mācību laikā iegūto informāciju un uzsvēra, ka tā bijusi praktiska un turpmāk būs ļoti noderīga.

Kvalitatīvu saziņu ar abiem mācību grupu dalībniekiem nodrošināja dari, spāņu un franču valodas tulki vai valodu zinātāji

21.jūnijā abām grupām notika noslēguma pasākums – tika apmeklēts šokolādes muzejs "Laima".

Vienlaikus mācības, kas tika īstenotas PMC "Mucenieki" un pārtrauktas valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, noslēdza arī latviešu valodas mācību kursa 11.grupa 8 cilvēku sastāvā no Azerbaidžānas, Krievijas, Turcijas, Pakistānas un Kamerūnas. Šobrīd mācības vēl turpina 12. grupa 14 kursantu sastāvā un plānots, ka apliecības par kursa beigšanu tiks saņemtas pēdējā projekta īstenošanas dienā, t.i., 30.jūnijā.

Kopumā līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II" ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II" tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Starptautiskās aizsardzības personām tiks atsākti mācību kursi

Ievietots: 29.05.2020

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām”, ar 2.jūniju tiks atsākts latviešu valodas mācību kurss 11.grupai, kas tika īstenots PMC “Mucenieki” un pārtraukts valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Biedrības pārstāvji norāda, ka vienlaikus tiks atsākts arī integrācijas mācību kurss. Drošības apsvērumu dēļ kursi notiks uz vietas PMC “Mucenieki”, lai nebūtu jāizmanto sabiedriskais transports nokļūšanai uz Biedrības biroju Rīgas centrā, kur ierasti tika organizētas mācības. Plānots, ka ar 8.juniju varētu uzsākt integrācijas kursa apgūšanu paralēli divas grupas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/.

Starptautiskās aizsardzības personām ir iespēja turpināt apgūt latviešu valodu - attālināti

Ievietots: 26.03.2020

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, šobrīd integrācijas un latviešu valodas mācību kursi projektā „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ir apturēti uz nenoteiktu laiku. Ir pārtraukts februārī uzsāktais latviešu valodas apguves kurss – 11.mācību grupai, kas tika īstenots PMC “Mucenieki”, kā arī atlikta integrācijas mācību kursa uzsākšana 19.grupai.

„Lai neaizmirstu jau apgūto latviešu valodas mācību stundās - ir ļoti būtiski nepārtraukt un turpināt valodas apguvi. Tāpēc starptautiskās aizsardzības personas ir informētas par iespējām apgūt latviešu valodu patstāvīgi (iespēju robežās)– izmantojot dažādus attālinātos mācību līdzekļus valodas apguvei,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

Latviešu valodas aģentūras piedāvātie mācību materiāli latviešu valodas apguvei bēgļiem un patvēruma meklētājiem<<

Latviešu valodas apguve internetā pieejama arī šādos resursos:

Nevalstiskā organizācija "Patvērums "Drošā māja"" piedāvā apgūt latviešu valodu Moodle vidē

https://patverums-dm.lv/lv/moodle-vide (latviešu valodā)

https://patverums-dm.lv/en/platform-moodle (angļu valodā)

https://patverums-dm.lv/ru/sreda-moodle (krievu valodā)

Latviešu valodas aģentūra piedāvā vairākus interneta resursus latviešu valodas apguvei. Plašāku informāciju par tiem atradīsiet:

Mācies latviešu valodu tīmeklī E-Laipa. Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem<<

Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību un metodiskie materiāli

Latviešu valodas apguves programma pieaugušajiem un latviešu valodas prasmes līmeņu apraksti

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem

Pašnovērtēšanas materiāli (A–C valodas prasmes līmenim)

http://www.sazinastilts.lv/language-learning/language-portfolio/

Sagatavošanās latviešu valodas apguvei un materiāli A1, A2 valodas prasmes līmeņa apguvei

Attēlu kartīšu komplekts vārdu un frāžu apguvei

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/INT%20LVA%20VISS.pdf

Valodas apguvei pašmācības ceļā

http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html

A valodas prasmes līmeņa apguvei

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-nodarbibas#tab2

Mācību materiāli skolēniem

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

Latviešu valoda apguvei bez starpniekvalodas

Bērniem

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/LatvijaDraugaAcim_6-9gadi.pdf

Spēle pirmsskolas un sākumskolas skolēniem latviešu valodas apguvei datorā vai mobilajās ierīcēs "Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš": 

http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/varduspele/

Pusaudžiem un jauniešiem

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/AtversimVartus_MacibuGramata.pdf

No 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

Februārī integrācijas mācību kursu apguvušas starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas, Irānas, Afganistānas un Indijas

Ievietots: 19.02.2020

No 12. līdz 19.februārim integrācijas mācību kursu par Latviju ir apguvušas kopumā deviņas starptautiskās aizsardzības personas – viena sieviete un astoņi vīrieši - no Krievijas (3), Irānas (3), Afganistānas (1) un Indijas (2), informē Zanda Rudene, projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” vadītāja.

„Šī ir jau 18.mācību grupa, kuras dalībnieki īpaša atbalsta projekta starptautiskās aizsardzības personām ietvaros apguva praktisku, noderīgu informāciju par dzīves uzsākšanu Latvijā. Vislielākā interese šai kursantu grupai bija par nodarbinātību – kāds ir algu apmērs Latvijā, kāda ir nodokļu politika. Lekciju ietvaros interese bija arī par sociālās apdrošināšanas jautājumiem un dzīvokļu īres tirgu,” atzīmē Z.Rudene.

Viņa norāda, ka kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem visu mācību laiku tika piesaistīti Informācijas centra iebraucējiem farsi, bengāļu un hindu valodu tulki vai valodu zinātāji. Kā starpniekvalodas mācību laikā tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tās dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Vienlaikus ar integrāciju mācību kursu 4.februārī tika uzsāktas latviešu valodas mācības PMC “Mucenieki” 11. mācību grupai. Kopumā šajā grupā latviešu valodu apgūst 13 starptautiskās aizsardzības personas.

No 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Infografika: Integrācijas mācību kursā pērn piedalījušās 138, bet latviešu valodu mācījušās 68 starptautiskās aizsardzības personas

Ievietots: 27.01.2020

Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”. Projekta ietvaros tiek organizēts integrācijas mācību kurss, kā arī latviešu valodas apguves mācību kurss. Abu aktivitāšu saturs ir pielāgots personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Integrācijas mācību kursu par Latviju pērnā gada 12 mēnešos ir noklausījušās desmit grupas - 138 personas, no kurām 118 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 25 valstīm – Ēģiptes, Azerbaidžānas, Afganistānas, Kubas, Krievijas, ASV, Šrilankas, Turcijas, Gruzijas, Bangladešas, Armēnijas, Uzbekistānas, Irākas, Ķīnas, Saūda Arābijas, Moldovas, Ukrainas, Sīrijas, Mongolijas, Nigērijas, Irānas, Tadžikistānas, Kamerūnas, Baltkrievijas un Indijas.

Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem pērn tika piesaistīti uzbeku, vjetnamiešu, spāņu, arābu, dari, tamilu, turku, sorani, mongoļu, gruzīnu, kurdu - valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošināja „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas mācību laikā tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2019.gada janvāra līdz decembrim latviešu valodas kursu apmeklējušas 68 personas (kopumā četras grupas), no kurām 48 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. 

No 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Integrācijas mācību kursu par Latviju noslēdz divas starptautiskās aizsardzības personu grupas

Ievietots: 19.12.2019

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka 19.decembrī projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros organizēto integrācijas mācību kursu par Latviju noslēdz divas mācību grupas, kuras kursa apguvi uzsāka šā gada novembrī. Abās grupās mācījās kopumā 24 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas, Baltkrievijas, Armēnijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Gruzijas, Ēģiptes, Irākas, Azerbaidžānas, Turcijas un Palestīnas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tika nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem palīdzēja nodrošināt piesaistītie turku un arābu valodas tulki no Informācijas centra iebraucējiem.

Integrācijas mācību kursa lektori norāda, ka vislielākā interese šīm mācību grupām bija par tādām tēmām kā mājoklis un ģimenes apvienošanās jautājumi.

Projekta ietvaros – paralēli integrācijas mācību kursam – notika arī latviešu valodas apguves mācību kurss. Tā mērķis bija nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes. Šā gada 19.decembrī mācību kursu noslēdz jau 10.mācību grupa, kurā mācījās 15 personas, kuras Latvijā ieradušās no Mongolijas, Tadžikstānas, Kamerūnas, Šrilankas, Irānas, Baltkrievijas, Ēģiptes, Bangladešas, Azerbaidžānas.

Kursi bija pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Novembra nogalē integrācijas mācību kursu par Latviju uzsāk divas grupas

Ievietots: 28.11.2019

Projekta ““Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” vadītāja Zanda Rudene informē, ka šā gada novembra beigās integrācijas mācību kursu par Latviju uzsāk divas mācību grupas, kurās mācās kopumā 24 starptautiskās aizsardzības personas. Viņa norāda, ka grupās mācās personas no Krievijas, Baltkrievijas, Armēnijas, Uzbekistānas, Kazahstānas, Gruzijas, Ēģiptes, Irākas, Azerbaidžānas, Turcijas un Palestīnas.

Mācības abas grupas uzsāk 29.novembrī un plānots, ka noslēgs 10.decembrī. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem palīdz nodrošināt piesaistītie tulki no Informācijas centra iebraucējiem.

Oktorbī integrācijas mācību kursu noslēdza 14.grupa. No 3.-15.oktobrim tajā mācījās 14 starptautiskās aizsardzības personas no Azerbaidžānas (5), Tadžikistānas (4), Irākas (1), Kamerūnas (1), Šrilankas (1), Mongolijas (1) un Bangladešas (1).

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Oktobrī integrācijas mācību kursu par Latviju apguvusi 14. grupa

Ievietots: 28.10.2019

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros organizēto integrācijas mācību kursu par Latviju oktobrī uzsākusi un noslēgusi jau 14.grupa. No 3.-15.oktobrim tajā mācījās 14 starptautiskās aizsardzības personas no Azerbaidžānas (5), Tadžikistānas (4), Irākas (1), Kamerūnas (1), Šrilankas (1), Mongolijas (1) un Bangladešas (1).

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Vislielāko interesi 14. kursantu grupa izrādīja par tādām tēmām kā mājoklis un ceļošana/ dzīvošana ES valstīs. 

„Mācību kursa noslēgums un apliecinājumu pasniegšana notika 15.oktobrī. Savukārt, 18.oktobrī visa mācību grupa kopīgi devās ekskursijā uz Laimas Šokolādes muzeju, kas ir lielākais šokolādes muzejs Baltijas valstīs,” stāsta Zanda Rudene, projekta vadītāja. „Kursantiem gida pavadībā bija iespēja izbaudīt daudzus garšīgus piedzīvojumus, tai skaitā pašiem radīt savu šokolādi īpašā darbnīcā.”

Projekta vadītāja informē, ka oktobra vidū Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” projekta ietvaros uzsākts latviešu valodas kurss 10.mācību grupai. Kursa mērķis ir nodrošināt iespēju starptautiskajām aizsardzības personām apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Latviešu valodas kurss starptautiskās aizsardzības personām pieejams Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

 

Latviešu valodas mācību kursu noslēdz divas starptautiskās aizsardzības personu grupas

Ievietots: 26.09.2019

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka septembrī latviešu valodas mācību kursu noslēdz 8. un 9. mācību grupa. Abās grupās latviešu valodu divus mēnešus mācījās starptautiskās aizsardzības personas no Nigērijas (9), Azerbaidžānas (5), Ukrainas (6), Kubas (2), Krievijas (2), Mongolijas (2), Sīrijas (1) un Moldovas (1).

“8.mācību grupā mācījās kursanti, kuri zināja krievu valodu. Grupā bija arī vienas ģimenes locekļi, kuri  ne tikai palīdzēja viens otram, bet arī uzraudzīja  mājas darbu izpildi. Šajā grupā bija cilvēki, kuri nepabeidza mācības, jo tika izraidīti no valsts,” informē Zanda Rudene, projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” vadītāja.

“Savukārt 9.grupai raksturīgs bija tas, ka tajā latviešu valodu apguva vienas valsts iedzīvotāji, kuri runā vienā valodā. Salīdzinot ar citām grupām, šajā bija vērojama ļoti liela ieinteresētība un arī patstāvīgais darbs. Kursu sākumā vislielākās grūtības sagādāja  izruna, kuras uzlabošanai vēl būs nepieciešams laiks. Grupa bija ļoti aktīva, komunikabla, labprāt iesaistījās lomu spēlēs. Kursanti apgūtās frāzes centās pielietot ikdienas sarunās ar projekta darbiniekiem, kā arī ikdienā – ar mūsu valsts iedzīvotājiem”.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Veikts otrais izvērtējuma ziņojums par sniegtajiem atbalsta pasākumiem starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 23.08.2019

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros īstenotajam latviešu valodas apguves un integrācijas mācību kursam par Latviju, SIA „Weitner” veicis starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu. Šis ir jau otrais projekta starpposma izvērtējuma ziņojums, kas aptver laika posmu no 2019.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Saskaņā ar izvērtējuma darba uzdevumu, SIA „Weitner” vērtējumu veicis grupu diskusiju veidā, sagatavojot ziņojumus ar secinājumiem un priekšlikumiem, kas turpmāk var tikt izmantoti biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenoto mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai.

Izvērtējumā secināts, ka pārskata periodā aptaujāto latviešu valodas apguves mācību kursa dalībnieki kopumā ir apmierināti ar latviešu valodas mācību kursa norises vietu, procesu, nodarbību biežumu, kursa saturu un pasniegšanas kvalitāti. Tie patvēruma meklētāji, kuri PMC “Mucenieki” uzturas ilgāku laiku, būtu ieinteresēti aktīvāk izmantot savu laiku un mācīties ilgāk, lai nostiprinātu zināšanas un nezaudētu jau iemācīto.

Aptaujātie integrācijas mācību kursa par Latviju dalībnieki kopumā ir apmierināti ar to, ka mācības notiek ārpus PMC “Mucenieki”. Mācību dalībnieki lielākoties ir nesen ieradušies Latvijā un ir priecīgi par katru iespēju vairāk iepazīt Rīgu. Kursanti ir ļoti apmierināti gan ar kursa saturu, gan ar veidu kā tas tiek pasniegts. Tos apmierina aplūkotās tēmas, kas visas esot interesantas un noderīgas. Par īpaši noderīgām mācību dalībnieki uzskata tēmas par patvēruma lietām, darbu, veselību un izglītību. Pozitīvi tiek novērtēta iespēja jebkurā brīdī uzdot jautājumus, ko grupa aktīvi izmanto. Aptaujātie mācību dalībnieki pozitīvi vērtē arī to, ka nodarbības tiek tulkotas, jo sniegtā informācija viņiem ir ļoti svarīga. Īpaši tulku darbu novērtē tie mācību dalībnieki, kuri vāji pārvalda citas starpniekvalodas, vai arī tie, kuru mātes valodās informācija par situāciju Latvijā nav pieejama. SIA „Weitner” novērojumi liecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējo pusgadu, ir pilnveidots veids, kādā nodarbībās tiek pasniegta informācija.

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

 
 
 

Latviešu valodas skolotāja: starptautisko aizsardzības personu centība apgūt latviešu valodu dod iedvesmu mācīt

Ievietots: 08.07.2019

Jūlijā projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros notiekošo latviešu valodas apguves mācību kursu turpina septītā grupa, kurā kopš 23.maija mācās starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka grupā ir valstu pārstāvji, kuri sarunājās dažādās valodās, tāpēc latviešu valodas skolotājai ir jābūt ļoti radošai un grupas dalībniekiem apķērīgiem, lai visi spētu saprasties. „Skolotāja izmanto dažādas metodes un līdzekļus, lai labāk iemācītu valodu, un kursantiem tas patīk. Grupa ir aktīva, novērojama vēlme līdzdarboties, kā arī paši mācību kursa dalībnieki ir izpalīdzīgi saviem grupas biedriem”.  

Latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte, vērtējot audzēkņu sekmes, teic, ka katras grupas sekmes ir proporcionālas ieguldītajam darbam. „Jāņem vērā, ka latviešu valodu apgūst cilvēki no dažādām valstīm, un ne vienmēr ir kāda starpniekvaloda. Kursanti labprāt apgūst tās tēmas, kas ir noderīgas praktiskajā dzīvē. Mācību dalībnieki arī ļoti labprāt  piedalās lomu spēlēs, labāk apgūstot jauno leksiku. Nodarbībās citam pret citu ir labvēlīga attieksme, viņi mēdz uzslavēt savas grupas biedrus.” Viņa norāda, ka valodas zināšanu līmenis nodarbību sākumā ir  ļoti zems,  jo cilvēki ir  nesen ieradušies un gandrīz nav nekur  iepriekš dzirdējuši latviešu valodu. „Katrs cilvēks nāk ar savu mācīšanās pieredzi, ar attieksmi pret darbu, ar uzvedības kultūru un vēl ar daudz ko citu. Tomēr visus šos cilvēkus vieno mērķis – vēlme apgūt latviešu valodu. Galvenais, kas ietekmē rezultātu, ir katra kursanta ieinteresētība. Ja ir izvirzīts mērķis – palikt Latvijā, tad arī šie kursanti ātrāk un sekmīgāk apgūst pirmās zināšanas”. L.Zilberte uzsver, ka labāku rezultātu sasniedz ģimenes, kā arī tie cilvēki, kuri ir sadraudzējušies. Kursanti nereti izmanto arī elektroniskos mācību līdzekļus, lai sekmīgāk apgūtu valodu, kā arī daloties mācību pieredzē ar radiniekiem un draugiem, kuri uzturas citās valstīs. „Katram pedagogam kursanta sacītais - Paldies par nodarbību! Mums ļoti patika! Mēs mīlam Latviju! - ir patiess stimuls aizmirst visas grūtības un dod iedvesmu mācīt, meklēt jaunus uzdevumus un mācību pieeju katram individuāli”.

Plānots, ka sākot ar 16.jūliju latviešu valodas apguves mācību kursu uzsāks jauna grupa.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2018. gada janvāra līdz šim latviešu valodas kursu apmeklējušas 92 personas (kopumā sešas grupas), no tām 70 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu.  Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 26 valstīm.

Projekta ietvaros notiek arī  integrācijas mācību kurss par Latviju, kuru līdz šā gada jūnijam ir noklausījušās deviņas grupas - 142 personas, no tām 122 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 28 valstīm. Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem tika piesaistīti dari, turku, tigriņu, arābu, urdu, gruzīņu, franču, bengāļu, spāņu, tamilu valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošina „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Z.Rudene norāda, ka šobrīd aktīvi tiek meklēts mongoļu valodas tulks vai zinātājs, lai varētu uzsākt mācības desmitajai integrācijas mācību kursa grupai, kurā mācītos starptautiskās aizsardzības personas no Mongolijas.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/ 

Projekta ietvaros integrācijas mācību kursā piedalījušās 142, bet latviešu valodu apguvušas 92 starptautiskās aizsardzības personas

Ievietots: 26.06.2019

Kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kura mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās. Mācību saturs ir ar pielāgots personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Integrācijas mācību kursu par Latviju līdz šā gada jūnijam ir noklausījušās deviņas grupas - 142 personas, no tām 122 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 28 valstīm. Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem tika piesaistīti dari, turku, tigriņu, arābu, urdu, gruzīņu, franču, bengāļu, spāņu, tamilu valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošina „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Latviešu valodas apguves mācību kurss projekta mērķa grupai nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu. Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Kopumā no 2018. gada janvāra līdz šim latviešu valodas kursu apmeklējušas 92 personas (kopumā sešas grupas), no tām 70 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu.  Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 26 valstīm.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību starptautiskās aizsardzības personām, projekta mērķa grupai ir pieejama arī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” izstrādātā mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”. Tā ir pieejama bezmaksas lejuplādei Google Play un App Store veikalos. Lietojumprogrammas valodas - latviešu, angļu, krievu, franču, arābu, dari.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai, SIA „Weitner” ir uzsākusi veikt otro mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu. Plānots, ka tas tiks sagatavots līdz šā gada jūlijam. Kopumā projekta īstenošanas laikā šādu izvērtējumu ir plānots veikt trīs reizes.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Maijā integrācijas mācību kursu apguvušas starptautiskās aizsardzības personas no septiņām valstīm

Ievietots: 29.05.2019

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka maija mēnesī integrācijas mācību kursu uzsāka un noslēdza jau devītā mācību grupa, kurā mācījās kopumā 14 starptautiskās aizsardzības personas no Kubas, Turcijas, Ķīnas, Azerbaidžānas, Uzbekistānas, Krievijas un Saudu Arābijas.

Integrācijas mācību kurss tika uzsākts 13.maijā un ilga līdz 22.maijam. Vislielāko interesi kursanti izrādīja par nodokļu sistēmu, medicīnas pieejamību un mājokli. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja „Informācijas centra iebraucējiem” spāņu un turku valodas tulki.

Projekta vadītāja Z.Rudene norāda, ka 31.maijā integrācijas kursa dalībniekiem reizē ar radošajām darbnīcām Laimas šokolādes muzejā tiks izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos.

Vienlaikus paralēli integrācijas mācību kursam, 23.maijā tika uzsākts arī latviešu valodas apguves mācību kurss septītajai kursantu grupai. “Plānojam, ka mācības šai grupai ilgs līdz šā gada jūnija beigām, nodrošinot valodas apguvi trīs reizes nedēļā,” stāsta Z.Rudene. Šobrīd grupā mācās 14 starptautiskās aizsardzības personas.

Projekta vadītāja informē, ka ir uzsākts arī otrais mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums. Plānots, ka tas tiks sagatavots līdz jūnija beigām. Izvērtējums tiek veikts grupu diskusiju veidā, un, analizējot saņemto informāciju, tiek sagatavots ziņojums ar secinājumiem un/vai priekšlikumiem, kas turpmāk tiks izmantoti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai. Kopumā projekta īstenošanas laikā šādu izvērtējumu ir plānots veikt trīs reizes.

No 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

 

Pieejama mobilās lietojumprogrammas par dzīvi Latvijā testa versija krievu valodā

Ievietots: 29.04.2019

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību starptautiskās aizsardzības personām, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” projekta ietvaros pērn tika izstrādājusi mobilo lietojumprogrammu „Pirmie soļi Latvijā”. Līdz šim tā bija pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. „Ņemot vērā, ka šobrīd liela daļa no starptautiskās aizsardzības personām, kuras projekta ietvaros pie mums apgūst integrācijas mācību kursu un latviešu valodu, ir krievu valodā runājošie, esam mobilo lietojumprogrammu padarījuši pieejamu arī šai auditorijai,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

Ar lietojumprogrammas starpniecību starptautiskās aizsardzības personām tiek nodrošināta iespēja iegūt arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā. „Tajā daļēji ir iekļauta informācija no biedrības izstrādātās tīmekļa vietnes www.beglis.lv publicētajiem mērķa grupai visaktuālākajiem jautājumiem – atbildēm,” skaidro Z. Rudene. „Plānojam, ka darbs pie lietojumprogrammas pilnveides vēl turpināsies un versija krievu valodā šobrīd tiks dota testēšanai mūsu mācību grupu dalībniekiem.” Viņa informē, ka lietojumprogrammai ir sagatavota arī vizuāla informācija – video - ar kura palīdzību mācību kursu dalībnieki var iegūt prasmi patstāvīgi lietot šo rīku un gūt sev nepieciešamo informāciju. 

“Pirmie soļi Latvijā” ir pieejama bezmaksas lejuplādei Google Play un App Store veikalos.

No 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Martā integrācijas mācību kursu apguvusi 8.mācību grupa, latviešu valodas kursu noslēdz 6.grupa

Ievietots: 29.03.2019

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šā gada 20.martā integrācijas mācību kursu uzsākusi un 29.martā noslēdz astotā kursantu grupa, kurā mācās 18 starptautiskās aizsardzības personas no astoņām valstīm: Armēnijas, Azerbaidžānas, Bangladešas, Krievijas, Irākas, Libānas, Šrilankas, Uzbekistānas. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka mācību grupā ir starptautiskās aizsardzības personas, kuras uzturas PMC „Mucenieki”, kā arī personas, kuras dzīvo ārpus tā - patstāvīgi.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tās dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Lai nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstītu galvenās valodas apguves prasmes, projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tiek īstenots arī latviešu valodas apguves mācību kurss. 12.martā sestās mācību grupas dalībnieki pildīja zināšanu testu – diagnosticējošo darbu zemākajam valodas apguves līmenim, kurā bija iekļautas klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Kā informē latviešu valodas skolotāja L.Zilberte tad tie 11 kursanti, kuri saņēma apliecinājumu par kursa apguvi var turpināt mācīties latviešu valodu jau nākamajā līmenī.

Kopumā no 2018. gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

Starptautiskās aizsardzības personas aicina pieteikties integrācijas un latviešu valodas apguves kursiem

Ievietots: 18.02.2019

Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu (bēgļi, patvēruma meklētāji un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss) iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” organizē īpašus mācību kursus ar pielāgotu informāciju personām, kuras nesen ieradušās un uzsākušas savu dzīvi Latvijā.

Laipni aicinām izmantot šādus bezmaksas kursus:

  • Integrācijas mācību kurss par Latviju

Iespēja iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanu, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Mācību laikā katrai mācību grupai tiek nodrošinātas vidēji divas nodarbības nedēļā - katra nodarbība sastāv no četrām 45 minūtes garām daļām (kopā – 180 minūtes), kopumā visa kursa apguves laikā tiek plānotas vismaz piecas nodarbības. Kursa noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums par kursa noklausīšanos.

Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošina „Informācijas centra iebraucējiem” dažādu valodu tulki.

  • Latviešu valodas apguves mācību kurss

Nodrošina iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Mācības katrai grupai ilgst vidēji trīs mēnešus, divas līdz trīs nodarbības nedēļā - vienas nodarbības ilgums ir 135 minūtes (3 x 45 minūtes). Kursa noslēgumā tiek izsniegta apliecība par kursa noklausīšanos.

Kursi pieejami Rīgā un PMC “Mucenieki” (tajā izmitinātajām personām).

Vairāk informācijas iegūt, kā arī pieteikties kursiem ir iespējams, zvanot uz tālruni: (+371) 25434917.

Kursi tiek īstenoti projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros. Projektu kopš 2018.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

www.patverums-dm.lv   www.integration.lv  www.beglis.lv / www.refugees.lv

Veikts izvērtējums par sniegtajiem atbalsta pasākumiem starptautiskās aizsardzības personām + Infografika

Ievietots: 29.01.2019

Kopš 2018.gada 2.janvāra biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno projektu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II”, kura mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās. Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai, SIA „Weitner” ir sagatavojis mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējumu par pērnajā – 2018.gadā projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

Secināts, ka īstermiņā ir novērojama pozitīva projekta ietvaros veikto darbību ietekme - tiešā mērķa grupa ir informēta par būtiskākajiem jautājumiem par dzīves uzsākšanu Latvijā. Starptautiskās aizsardzības personu mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums tika veikts grupu diskusiju veidā, sagatavojot ziņojumu ar secinājumiem un priekšlikumiem.

Izvērtējumā secināts, ka latviešu valodas apguves mācību kursa dalībnieki kopumā ir apmierināti ar kursa apguvi. Norādīts, ka  starptautiskās aizsardzības personas, kuras uzturas PMC „Mucenieki” būtu ieinteresētas aktīvāk izmantot savu laiku un mācīties latviešu valodu ilgāk. Vienlaikus kursa dalībnieki uzsver, ka ieguvums no mācībām ir liels, ņemot vērā, ka kursi tika uzsākti bez priekšzināšanām, bet pēc to noslēguma viņi var sazināties veikalā vai arī komunicēt PMC “Mucenieki” darbiniekiem. Latviešu valodas apguves mācību kursi, papildus zināšanu ieguvei, starptautiskās aizsardzības personām sniedz arī sociāla rakstura ieguvumus – mazina spriedzi, organizē ikdienu, rada papildus motivāciju. Grupās, kuras bijušas valodas un sagatavotības ziņā vienlīdzīgākas, ir labāki mācību rezultāti.

Kopumā pērn latviešu valodas kursu apmeklējusi 71 persona, no tām 60 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. Vidēji vienā grupā apmācības apmeklēja 14 personas no 6 dažādām valstīm. Latviešu valodas apguves mācību kursantu vidū bija personas no 22 valstīm: Krievijas - 17, Irākas -13, Eritrejas - 7, Ēģiptes - 6, Gruzijas - 4, Azerbaidžānas -3, Turcijas -3, Bangladešas - 3, Afganistānas -2, Baltkrievijas - 1, Gazas -1, Izraēlas -1, Kamerūnas -1, Kazahstānas -1, Kirgizstānas -1, Kongo -1, Lībijas -1, Nigērijas -1, Pakistānas -1, Sīrijas -1, Sudānas -1, Ukrainas -1. 

Vērtējot integrācijas mācību kursa par Latviju apjomu un tēmu izklāstu secināts, ka tas ir pietiekams, lai sniegtu vispārēju ieskatu par svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar dzīvi Latvijā. Secināts, ka mērķa grupa kopumā ir apmierināta ar apmācību saturu, procesu, kvalitāti. Integrācijas mācību kursa mācību norise ārpus PMC „Mucenieki” telpām – Rīgas centrā, ir papildu motivējošs faktors, lai piedalītos mācībās.

Integrācijas mācību kursu par Latviju pērn ir noklausījušās sešas grupas - 90 personas, no tām 77 tika izsniegti apliecinājumi par kursa noklausīšanos. Vidēji vienā grupā bija 15 dalībnieku. Lielākā daļa (79%) mācību dalībnieku bija pieaugušie, apmācībās piedalījušies arī 19 bērni. Kopumā kursantu vidū bija starptautiskās aizsardzības personas no 22 valstīm: Krievijas – 20, Irākas -14, Azerbaidžānas - 8, Ēģiptes - 8, Eritrejas - 7, Afganistāna - 5, Turcijas - 4, Uzbekistānas – 4, Gruzijas - 4, Bangladešas - 2, Pakistānas - 2, Sīrijas - 2, Gazas - 1, Kamerūnas -1, Kazahstānas - 1, Kirgizstānas - 1, Kongo - 1, Lībijas - 1, Nigērijas -1, Sudānas -1, Tadžikstānas - 1, Ukrainas – 1.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Kvalitatīvas saziņas nodrošināšanai ar mācību grupu dalībniekiem tika piesaistīti dari, turku, tigriņu, arābu, urdu, gruzīņu, franču, bengāļu, spāņu, tamilu valodu tulki vai valodu zinātāji, ko nodrošina „Informācijas centrs iebraucējiem”. Kā starpniekvalodas tika izmantotas angļu un krievu valodas.

Pērn biedrība „Patvērums „Drošā māja”” veikusi mobilās lietojumprogrammas par dzīvi Latvijā “Pirmie soļi Latvijā” izstrādi. Lietotne latviešu, angļu, franču, dari un arābu valodās ir pieejama bezmaksas Google Play un App Store veikalos. SIA „Weitner” izvērtējumā secināts, ka mobilā lietojumprogramma ir labs instruments, kura lietošanu ieteicams vairāk integrēt mācību kursa norisē. Sniegts ieteikums turpināt veidot viegli atrodamu un kvalitatīvu informatīvu saturu internetā, kas ir svarīgs informācijas avots starptautiskās aizsardzības personām. Pozitīvi novērtēta šajā gadā plānotā lietojumprogrammas izstrāde krievu valodā.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Latviešu valodas apguves mācību kursu noslēgusi piektā grupa

Ievietots: 21.12.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šā gada 11.decembrī ir noslēdzies latviešu valodas apguves mācību kurss jau piektajai grupai, kurā mācījās 15 starptautiskās aizsardzības personas. Grupa, apmeklējot nodarbības trīs reizes nedēļā, intensīvi apguva pamatzināšanas latviešu valodas pielietošanā. Noslēdzot kursu, grupas dalībnieki pildīja zināšanu pārbaudes testu, kurā tika iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes uzdevumi. Apliecības par kursa beigšanu saņēma 14 personas no Krievijas (3), Nigērijas (1), Kazahstānas (1), Bangladešas (1), Irākas (1), Ēģiptes (1), Palestīnas (1), Lībijas (1) un Kamerūnas (1).

Latviešu valodas skolotāja Lolitu Zilberte stāsta, ka kopumā grupas latviešu valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija ļoti vājš,  jo cilvēki bija nesen ieradušies un vēl nebija pat ikdienā dzirdējuši latviešu valodu. “Dalībnieki bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām, un labprāt palīdzēja cits citam. Uzsākot mācības, latviešu valodas zināšanu līmenis, atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem,  bija PirmsA1līmenis (0 līmenis). Salīdzinoši ar iepriekšējām četrām mācību grupām, šī grupa bija  diezgan atšķirīgi no mācīšanās pieredzes  viedokļa - atšķirīgs vecums, izglītības līmenis – kas, protams,  ietekmēja  mācīšanos”.

Viņa stāsta, ka kursanti izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un svētkiem. “Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Visinteresantākā tēma šai grupai bija “Veselība. Medicīnas pakalpojumi”.  Kursanti  aktīvi  piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, strādāja  individuāli un pāros. Noslēdzot šo latviešu valodas apguves kursu, starptautiskās aizsardzības personas tagad var sekmīgi turpināt mācīties latviešu valodu A1 līmenī”.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Integrācijas mācību kursu novembrī noslēgusi jau sestā mācību grupa

Ievietots: 28.11.2018

Projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros organizēto integrācijas mācību kursu novembrī noslēdza jau sestā mācību grupa, kurā mācījās 17 starptautiskās aizsardzības personas no Ēģiptes (5), Krievijas (5), Nigērijas (1), Bangladešas (1), Irākas (1), Palestīnas (1), Lībijas (1), Kamerūnas (1) un Kazahstānas (1). Mācības šī grupa uzsāka šā gada 29.oktobrī, bet mācību kursu noslēdzošā nodarbība ar apliecinājumu izsniegšanu 15 kursantiem notika 14.novembrī.

Projekta vadītāja Zanda Rudene informē, ka 11.novembrī mācību grupas dalībniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties Lāčplēša dienas pasākumos. Tika apmeklēts Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kurā starptautiskās aizsardzības personas guva jaunus iespaidus par mūsu valsti, iepazina Latvijas vēsturi, vērtības un tradīcijas. „Lai šajā dienā kopīgi vienotos patriotiskās sajūtās, katram no grupas dalībniekiem bija iespēja piespraust arī sev pie jakas piespraudīti ar mūsu valsts simboliku, ko cilvēki ar prieku darīja. Pēcāk grupa vienojās kopīgā viktorīnā par Latviju un iepazina daudzas patriotiskās latviešu karavīru dziesmas. Dienas noslēgumā  mēs visi kopīgi devāmies uz 11.novembra krastmalu un aizdedzām svecītes latviešu karavīru varonībai un piemiņai”. 

Latviešu valodas apguves mācību kursu novembrī apgūst piektā mācību grupa, kura mācības uzsāka šā gada 23.oktobrī. Grupa, apmeklējot nodarbības trīs reizes nedēļā, intensīvi apgūst pamatzināšanas latviešu valodas pielietošanā. Plānots, ka latviešu valodas apguvi šī grupa noslēgs 11.decembrī.

Z.Rudene norāda, ka šobrīd ir uzsākts mācību kursu dalībnieku apmierinātības izvērtējums ar mērķi nodrošināt atgriezenisko saiti mācību kursu un mācību programmu pilnveidei un uzlabošanai. 

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Deviņu mēnešu laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 17 valstīm

Ievietots: 23.10.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka no šā gada 2.janvāra līdz 28.septembrim projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Deviņu mēnešu laikā integrācijas mācību kursu ir noslēgušas piecas grupas – kopumā 73 personas no 17 valstīm: Krievijas (16), Azerbaidžānas (8), Eritrejas (7), Afganistānas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Sīrijas (2), Sudānas (1), Bangladešas (1), Pakistānas (2), Tadžikistānas (1), Kirgizstānas (1), Kongo (1), Uzbekistānas (4), Ēģiptes (3), Irākas (13), Ukrainas (1). Apliecinājumi par integrācijas kursa noklausīšanos izsniegti 69 personām. Lektori norāda, ka vislielākā interese kursantiem bijusi par migrācijas, nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Zināms, ka sestā mācību grupa integrācijas mācību kursa apguvi uzsāks 29.oktobrī.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja septiņi valodu tulki vai valodu zinātāji ar turku, dari, arābu, tigriņu, gruzīnu, kurdu un urdu valodu prasmēm.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, projekta ietvaros tiek organizēts arī latviešu valodas apguves mācību kurss. Līdz septembra beigām to ir apmeklējušas kopumā 54 personas starptautiskās aizsardzības personas, no kurām 46 saņēmušas apliecību par kursa beigšanu. Latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte norāda, ka kopumā kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām un labprāt palīdzēja cits citam. “Kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās - labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, papildu arī paši individuāli mācījās, izmantojot Latviešu valodas aģentūras izstrādātos interneta mācību līdzekļus. Ja salīdzinām mācību grupas – tad tās bija diezgan atšķirīgas no mācīšanās pieredzes viedokļa, proti, atšķirīgs vecums, izglītības līmenis, kas kopumā ietekmēja mācību procesu”.

Latviešu valodas kursu ir apguvušas četras grupas un tajās piedalījās 54 personas no 17 valstīm: Eritrejas (7), Sudānas (1), Kongo ( 1), Bangladešas (1), Afganistānas (2), Krievijas (13), Azerbaidžānas ( 3), Gruzijas (3), Izraēlas (1), Kirgizstānas (1), Ukrainas (1), Baltkrievija (1), Ēģipte (2), Irāka (12), Pakistāna (1), Sīrija (1), Turcija (3). Šā gada 23.oktobrī latviešu valodas kursu uzsāka piektā mācību grupa.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogramma ir pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. Biedrībā norāda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie lietojumprogrammas satura pilnveides, un to testē projekta mērķa grupa. Ir sagatavota vizuāla informācija par aplikācijas praktisko pielietojamību – video pamācība - ar kuru tiek iepazīstināta mērķa grupa, lai jau lekciju kursu uzsākot, tai būtu prasme lietot mobilo aplikāciju un gūt papildu informāciju.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Latviešu valodas skolotāja: starptautiskās aizsardzības personas ir ļoti motivētas apgūt latviešu valodu

Ievietots: 26.09.2018

Šā gada augusta nogalē projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros latviešu valodas kursa apguves testu zemākajam valodas līmenim pildīja trešā mācību grupa, kurā valodu apguva 11 personas no Krievijas (4), Turcijas (3), Gruzijas (2), Ukrainas (1) un Ēģiptes (1). Latviešu valodas kursu šī mācību grupa uzsāka 11.jūlijā.

Lai sniegtu ieskatu par latviešu valodas kursa apguvi un sasniegtajiem rezultātiem, lūdzām latviešu valodas skolotāju Lolitu Zilberti pastāstīt par mācību norises gaitu.

Vaicāta par diagnosticējošā darba pārbaudes metodēm, Lolita Zilberte informē, ka testā tika iekļauti klausīšanās prasmes, lasīšanas, rakstīšanas prasmes un runāšanas prasmes uzdevumi.

Sakiet, kāds bija grupas valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem A1-C2?

- Mācību grupas dalībnieki nesen bija ieradušies Latvijā un vēl nebija ikdienā dzirdējuši latviešu valodu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka lielākā daļa kursantu zināja krievu valodu, tad nelielas grūtības bija tikai ar diviem kursantiem no Turcijas un Gruzijas, kuri nezināja ne angļu, ne krievu valodu. Kopumā kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti pret mācībām un labprāt palīdzēja cits citam. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem kursantiem bija PirmsA1līmenis (0 līmenis).

Lūdzu pastāstiet, cik homogēna bija mācību grupa no valodas prasmes viedokļa?

- Jāteic, ka grupa bija diezgan atšķirīga no mācīšanās pieredzes viedokļa, proti, atšķirīgs vecums, izglītības līmenis, kas kopumā ietekmēja mācību procesu.

Kuras no četrām valodas prasmēm kursa dalībniekiem bija vislabāk attīstītas?

- Vislabāk bija attīstīta lasīšanas prasme.

Vai Jūs varētu raksturot grupas dalībnieku ieinteresētību programmas saturā? Kuras tēmas kursa dalībniekiem šķita visinteresantākās?

- Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un svētkiem. Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk, kā paši stāsta, varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Šai grupai vissaistošākā bija tēma “Veselība. Medicīnas pakalpojumi”. Kursanti mācību procesa gaitā ļoti aktīvi piedalījās lomu spēlēs, jo uzskatīja, ka tās ir praktiskas un turpmāk pielietojamas sadzīvē.

Kā Jūs vērtējat - kāda bija kursa dalībnieku attieksme pret mācīšanos?

- Esmu gandarīta, ka latviešu valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu. Kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās - labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus, aktīvi palīdzēja viens otram. Zinu, ka brīvajā laikā kursanti paši papildu individuāli mācījās, izmantojot Latviešu valodas aģentūras izstrādātos interneta mācību līdzekļus.

No šā gada 2.janvāra līdz šim brīdim projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros latviešu valodas kursu ir apguvušas jau trīs mācību grupas – kopumā 41 starptautiskā aizsardzības persona.

Plānots, ka kopumā līdz līdz 2020. gada 30.jūnijam projekta ietvaros latviešu valodas mācību kurss tiks nodrošināts  250 mērķa grupas pārstāvjiem. Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Augustā integrācijas mācību kursu noslēgušas 28 personas, latviešu valodas kursu - 11

Ievietots: 30.08.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka augustā projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros integrācijas mācību kursu noslēdza divas grupas, kurās kopumā mācījās 28 starptautiskās aizsardzības personas no sešām valstīm.

Ceturtā mācību grupa, kura integrācijas mācību kursu uzsāka 27.jūlijā, mācības noslēdza 10.augustā. Šajā grupā mācījās 14 personas, tai skaitā 8 pieaugušie un 6 bērni, no Krievijas (7), Ēģiptes (3), Uzbekistānas (3) un Ukrainas (1).

13.augustā mācības noslēdza piektā grupa, kura integrācijas mācību kursu uzsāka jūlija nogalē – 31.jūlijā. Mācību kursa dalībnieku vidū bija 14 personas – 10 pieaugušie un 4 bērni – no Irākas (13) un Pakistānas (1).

“Mācību dalībnieki bija tik ļoti ieinteresēti lekciju saturā, ka visas lekcijas tika apmeklētas 100%. Par aktuālāko no saņemtās informācijas viņi atzina lekcijas par nodarbinātību, izglītību, sociālajiem un medicīnas pakalpojumiem,” atzīmē projekta vadītāja Zanda Rudene. Abām grupām tika prezentēta arī jaunā mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. “Kursu dalībniekiem kopā ar lektoriem bija iespēja iepazīties ar lietojumprogrammas video pamācību un lejuplādēt to savos mobilajos tālruņos, kas aktīvi arī tika  darīts.”

Abām grupām noslēguma pasākums ar apliecību pasniegšanu notika 14.augustā Laimas Šokolādes muzejā. Kopumā tika izsniegtas 27 apliecības – pirmajai mācību grupai 13, bet otrajai – 14.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, projekta ietvaros tiek organizēts arī latviešu valodas apguves mācību kurss.

Z.Rudene norāda, ka 23.augustā projekta ietvaros apliecības par latviešu valodas mācību kursu saņēma jau trešā mācību grupa, kurā bija 11 personas no Krievijas (4), Turcijas (3), Gruzijas (2), Ukrainas (1) un Ēģiptes (1). Šī mācību grupa kursu uzsāka 11.jūlijā.

Paredzēts, ka no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros tiks sniegts atbalsts vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projekta aktivitātes biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

Pusgada laikā atbalsta pasākumos piedalījušās personas no 16 valstīm + Infografika

Ievietots: 19.07.2018

Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros no šā gada 2.janvāra līdz 30.jūnijam tika īstenotas aktivitātes ar mērķi veicināt starptautisko aizsardzības personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Integrācijas mācību kursu ir noslēgušas kopumā 3 grupas – 45 personas (9 sievietes, 36 vīrieši) no 14 valstīm: Krievijas (9), Azerbaidžānas (8), Eritrejas (7), Afganistānas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Sīrijas (2), Sudānas (1), Bangladešas (1), Pakistānas (1), Tadžikistānas (1), Kirgizstānas (1), Kongo (1), Uzbekistānas (1).

Mācību kursa dalībnieku vidū bija 7 personas, kuras Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) Pārvietošanas programmas ietvaros; 38 personas, kuras patstāvīgi šķērsojušas Latvijas robežu. 43 kursantiem bija patvēruma meklētāja statuss, savukārt alternatīvais statuss bija 2 personām.

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tika organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošināja septiņi valodu tulki vai valodu zinātāji ar turku, dari, arābu, tigriņu, gruzīnu un urdu valodu prasmēm.

Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka vislielākā interese un jautājumi dalībniekiem bija par veselības aprūpi, nodarbinātību, tai skaitā darba iespējām Latvijā. „Ņemot vērā, ka kursantu vidū bija arī ģimenes ar bērniem, bija arī daudz jautājumu, kas saistīti ar bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību”. 

Projekta ietvaros 28 starptautiskās aizsardzības personas piedalījās arī latviešu valodas mācību kursa apguvē. Mācību dalībniekiem tika nodrošināta iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot, piemēram, dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās.

Mācības tika organizētas divās grupās un tajās piedalījās personas no 11valstīm: Eritrejas (7), Sudānas (1), Kongo ( 1), Bangladešas (1), Afganistānas (1), Krievijas (10), Azerbaidžānas ( 3), Gruzijas (1), Izraēlas (1), Kirgizstānas (1), Ukrainas (1). Kopumā apliecību par latviešu valodas kursa beigšanu saņēma 21 persona.

„Kursu dalībnieki bija ļoti ieinteresēti programmas saturā. Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Liela interese bija par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Priecē, ka valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās, labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus – gan individuāli, gan pāros”, uzsver latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kuras testa versija šobrīd ir bezmaksas lejuplādējama Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā ir iekļauta arī informācija no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm. Lietojumprogramma ir pieejama latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās. Biedrībā norāda, ka šobrīd vēl notiek darbs pie lietojumprogrammas satura pilnveides, un vispirms tā tiks piedāvāta testēšanai projekta mērķa grupai.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projektu biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

21 starptautiskās aizsardzības persona saņem apliecību par latviešu valodas kursa apguvi

Ievietots: 25.06.2018

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu, no šā gada marta līdz maijam projekta „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros patvēruma meklētāju centrā „Mucenieki” tika organizēts latviešu valodas apguves mācību kurss divām grupām. Mācību pārbaudes testu kursanti kārtoja 24.maijā, savukārt 31.maijā 21 starptautiskās aizsardzības persona no 11 valstīm - Eritrejas, Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas saņēma apliecību par kursu beigšanu.

„Pirmās mācību grupas, kurā mācījās 10 personas no Eritrejas, valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija līdzīgs, jo lielākā daļa dalībnieku no Eritrejas bija ieradušies vienā laikā. Tikai daži no kursantiem Latvijā atradās ilgāk un līdz ar to bija paguvuši iemācīties dažus vārdus latviski – piemēram, „labdien”, „mans vārds ir” un tml. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem šai grupai bija PirmsA1līmenis,” mācību grupu raksturo latviešu valodas skolotāja Lolita Zilberte. Viņa stāsta, ka grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā. „Jo īpaši interesanta kursantiem bija tēma “Iepirkšanās”, jo iegūtās zināšanas viņiem uzreiz bija iespēja praktiski pielietot sadzīvē. Priecē, ka valodas apguvējiem bija ļoti pozitīva attieksme pret mācīšanās procesu, kursanti bija ļoti aktīvi nodarbībās, labprāt piedalījās klasē organizētajās situatīvajās valodas spēlēs, centīgi pildīja mājasdarbus – gan individuāli, gan pāros”.

Otrajā mācību grupā latviešu valodu apguva 11 personas no Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas

“Grupas valodas zināšanu līmenis nodarbību sākuma stadijā bija ļoti atšķirīgs, jo grupa sāka mācīties 2018.gada martā, bet daži cilvēki Muceniekos uzturējās jau kopš 2017.gada beigām – līdz ar to šiem cilvēkiem bija  kaut nelielas latviešu valodas priekšzināšanas. Valodas prasmes līmenis atbilstoši Latvijā noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem bija PirmsA1līmenis (0 līmenis). Jāteic, ka šī grupa bija  ne tikai atšķirīga no valodas prasmes viedokļa, bet  kursantiem bija arī dažāds vecums un izglītības līmenis, kas  arī ietekmēja  mācīšanos,”  otro mācību grupu raksturo L.Zilberte. „Kopumā šajā grupā attiecībā uz mācībām kursanti bija ļoti pozitīvi noskaņoti. Dalībnieki izrādīja lielu interesi ne tikai par mācīšanos, bet arī par dzīvi Latvijā, tās vēsturi, kultūru un tradīcijām. Grupa bija ļoti ieinteresēta programmas saturā, īpaši interesējās par iespēju kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai vēlāk varētu pēc iespējas ātrāk atrast darbu. Īpaši interesanta šai grupai bija tēma “dzīvesvieta un orientēšanās pilsētā””.

Mācību kursa noslēgumā 24.maijā kursanti pildīja diagnosticējošo darbu – zināšanu pārbaudes testu, kurā tika iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes uzdevumi.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” biedrība „Patvērums „Drošā māja”” īsteno ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Mācību kursa par Latviju ietvaros vislielākā interese par veselības aprūpi, nodarbinātību un izglītību

Ievietots: 30.05.2018

Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 14 starptautiskās aizsardzības personas no Krievijas (5), Turcijas (4), Gruzijas (3), Afganistānas (2) maijā apmeklēja integrācijas mācību kursu par Latviju. Projekta vadītāja Zanda Rudene norāda, ka šī ir jau trešā mācību grupa, kura zināšanas par Latviju iegūst “Patvērums “Drošā māja”” īstenotā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros.

“Vislielākā interese un jautājumi šai mācību grupai bija par veselības aprūpi, nodarbinātību, tai skaitā darba iespējām Latvijā, kā arī par izglītības jautājumiem – perspektīvām, jau iegūtā izglītības diploma pielīdzināšanu,” atzīmē Z.Rudene. “Kursa dalībnieki mācību laikā atzina, ka viņuprāt liela nozīme integrācijas procesā ir arī iespējai izbraukt no Patvēruma meklētāju centra (PMC) "Mucenieki" teritorijas un kopā ar ģimeni – iepazīt Rīgu un Latvijas iedzīvotājus.” Līdz šim - martā un aprīlī – lekcijas notika PMC  “Mucenieki”, savukārt maijā mācības par Latviju tika organizētas Rīgas centrā – biedrības “Patvērums “Drošā māja”” telpās.

“Mācību kursa noslēgums un apliecinājumu pasniegšana 31.maijā tiek plānots kā patīkams pārsteigums, kad visa mācību grupa kopīgi dosies izbraucienā ar kuģīti "Rebeka" pa Rīgas kanālu. Šī pasākuma ietvaros ikvienam no kursantiem būs ne tikai apskatīt Rīgas vēsturisko centru, bet arī uzzināt interesantu informāciju no gida stāstītā, ” uzsver Z.Rudene.

Kopumā no šā gada marta līdz maijam mācību kursu ir apguvušas 45 starptautiskās aizsardzības personas no Eritrejas, Pakistānas, Sīrijas, Bangladešas, Sudānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Afganistānas, Kirgizstānas, Kongo, Tadžikistānas, Turcijas, Gruzijas un Uzbekistānas. 

Integrācijas mācību kursa ietvaros tā dalībniekiem ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām. Dalībnieki var uzzināt arī par brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību kursa apguves laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana. Kvalitatīvu saziņu ar mācību grupu dalībniekiem nodrošina dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu - projekta ietvaros šā gada martā tika uzsākts latviešu valodas mācību kurss, kurš šobrīd tiek nodrošināts divām mācību grupām. Mācību kursa noslēgums notiks 31.maijā un apliecību par kursu beigšanu saņems 21 starptautiskās aizsardzības persona no 11 valstīm - Eritrejas, Afganistānas, Azerbaidžānas, Krievijas, Izraēlas, Kongo, Sudānas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Gruzijas.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

 

Aprīlī integrācijas kursu par Latviju noslēgušas 30 starptautiskās aizsardzības personas no 12 valstīm

Ievietots: 26.04.2018

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka aprīlī integrācijas mācību kursu noslēgušas divas grupas, kurās kopumā zināšanas par Latviju ieguva 30 starptautiskās aizsardzības personas no 12 valstīm. Martā uzsākto mācību mērķis ir sniegt projekta mērķa grupai zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā.

Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju, par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas, reliģiskajām un kultūras atšķirībām, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības iegūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā. Lai nodarbībās varētu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Pirmā grupa martā uzsākto integrācijas kursu noslēdza aprīļa sākumā un tajā mācījās 15 personas, kuras Latvijā ieradušās no Azerbaidžānas, Afganistānas, Krievijas, Kirgizstānas, Kongo, Tadžikistānas un Uzbekistānas. Vislielākā interese šai mācību grupai bija par darba iespējām dažādās profesijās. Ņemot vērā, ka kursantu vidū bija arī ģimenes ar bērniem, bija daudz jautājumu, kas saistīti ar bērnu izglītību – gan vispārējo, gan interešu izglītību. Kursu noslēdzot un saņemot apliecības par iegūtajām zināšanām, kursanti atzinīgi novērtēja mācību laikā iegūto informāciju un uzsvēra, ka tā bijusi praktiska un turpmāk būs ļoti noderīga.

Otrajai mācību grupai piecu nodarbību cikls par Latviju tika īstenots aprīlī. Šajā grupā bija 15 starptautiskās aizsardzības personas no Eritrejas, Pakistānas, Sīrijas, Bangladešas, Sudānas, Azerbaidžānas, Krievijas.

“Saņemot apliecības par integrācijas kursa pabeigšanu, klienti no Bangladešas un Eritrejas izteica pateicību projekta komandai un atzina, ka ļoti noderīgi viņiem bija no lektoriem uzzināt un izprast Latvijas izglītības un veselības sistēmu,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene. “Lekcijas par diskriminācijas aizlieguma principa ievērošanu Latvijā laikā klienti atzina, ka līdz šim nav izjutuši diskrimināciju no Latvijas sabiedrības vai arī kādu īpašu uzmanību viņu ādas krāsas dēļ, un uz ielas jūtas droši. Kursu dalībnieki uzsvēra, ka integrācijas kurss bija liels atbalsts, lai iepazītu Latviju.” Viņa pauda gandarījumu, ka mācību kursa apmeklējums bijis 100%, kas liecina par dalībnieku ieinteresētību un mācību kursa aktualitāti.

Kvalitatīvu saziņu ar abiem mācību grupu dalībniekiem nodrošināja arābu, tigriņu, urdu, dari un turku valodas tulki vai valodu zinātāji.

Lai starptautiskajām aizsardzības personām nodrošinātu iespēju apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās latviešu valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu - projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros martā tika uzsākts latviešu valodas mācību kurss, kurš šobrīd tiek nodrošināts divām mācību grupām. Kopumā latviešu valodu mācās 25 starptautiskās aizsardzības personas no 11 valstīm - Eritrejas (7), Afganizstānas (2), Azerbaidžānas (5), Krievijas (4), Izraēlas (1), Kongo (1), Sudānas (1), Tadžikstānas (1), Baltkrievijas (1), Uzbekistānas (1), Gruzijas (1). Plānots, ka latviešu valodas mācības abām grupām ilgs līdz šā gada jūnijam.

Kopumā no šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Starptautiskās aizsardzības personas uzsākušas latviešu valodas un integrācijas mācību kursu apguvi

Ievietots: 20.03.2018

NVO “Patvērums “Drošā māja”” informē, ka martā projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros ir uzsākti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi. Aktivitāšu mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Latviešu valodas mācību kurss šobrīd tiek nodrošināts divām grupām, kopumā 25 starptautiskās aizsardzības personām no 11 valstīm - Eritrejas (7), Afganizstānas (2), Azerbaidžānas (5), Krievijas (4), Izraēlas (1), Kongo (1), Sudānas (1), Tadžikstānas (1), Baltkrievijas (1), Uzbekistānas (1), Gruzijas (1). Plānots, ka latviešu valodas mācības katrai grupai ilgs no trīs līdz pieciem mēnešiem, divas līdz trīs nodarbības nedēļā - vienas nodarbības ilgums ir 135 minūtes (3 x 45 minūtes). Latviešu valodas kursa mērķis nodrošināt starptautiskās aizsardzības personām apgūt darba un sadzīves vidē nepieciešamās valodas zināšanas un iemaņas, kā arī vienlaikus attīstīt galvenās valodas apguves prasmes: lasītprasmi, runāt prasmi, rakstītprasmi, klausīšanās prasmi un gramatikas pielietojumu.

Lai iegūtu zināšanas un kultūrorientācijas prasmes sekmīgai saskarsmes veidošanai Latvijas sabiedrībā, 15 starptautiskās aizsardzības personas no 7 valstīm - Azerbaidžānas (7), Afganistānas (2), Krievijas (2), Kirgizstānas (1), Uzbekistānas (1), Tadžikstānas (1), Kongo (1) - uzsākušas integrācijas mācību kursu. Katra nodarbība ilgst 180 minūtes (4 x 45 minūtes). Mācību laikā katrai mācību grupai tiek nodrošinātas vidēji divas nodarbības nedēļā, kopumā visa kursa apguves laikā plānotas vismaz piecas nodarbības. Integrācijas mācību kursa ietvaros starptautiskajām aizsardzības personām ir iespējams iegūt zināšanas par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru un tradīcijām, praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem, informāciju par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principiem, komunikācijas un reliģiskajām atšķirībām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, dzīvokļu tirgu, nodarbinātības iespējām, izglītības sistēmu un izglītības apgūšanas iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām, veselības aprūpes sistēmu, sociālās drošības tīklu un sociālās palīdzības sistēmu Latvijā.

Vienlaikus, lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu pieskatīšana.

Kvalitatīvu saziņu ar mācību kursa dalībniekiem nodrošina dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Norit plānošanas darbi aktivitāšu uzsākšanai starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 27.02.2018

“Lai martā uzsāktu projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskajām aizsardzības personām II” paredzētos latviešu valodas un integrācijas kursus, šobrīd aktīvi notiek sagatavošanās darbi,” norāda projekta vadītāja Zanda Rudene.

“Februārī notikusi integrācijas mācību kursa “Ievadkurss par Latviju” iesniegšana licencēšanai. Paredzēts, ka mācību programmas ietvaros starptautiskās aizsardzības personām notiks nodarbības par to, kā Latvijā darbojas dažādas sistēmas, piemēram, nodarbinātība, izglītība, mājokļu tirgus, atbalsta sistēma un citas”.

Viņa norāda, ka vienlaikus projekta ietvaros notiek arī latviešu valodas mācību kursa programmas licencēšana, kā arī ir piesaistīti latviešu valodas pasniedzēji, kuriem ir pieredze darbā ar projekta mērķa grupu.

“Latviešu valodas pamatzināšanu apguve ir būtisks stimuls aktīvākas sociālās dzīves veicināšanai. Ņemot vērā, ka grupās būs pārsvarā dažādu tautību cilvēki, kuri prot tikai savu dzimto valodu, latviešu valodas zināšanas viņiem varētu kalpot arī kā savstarpējās saziņas līdzeklis. Šobrīd plānojam, ka latviešu valodas mācību kursu varētu uzsākt jau martā.”

Z.Rudene norāda, ka februārī ir arī uzsākts darbs pie mobilās lietojumprogrammas par Latviju satura izstrādes. Ar tās palīdzību projekta mērķa grupai būs iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā.

No šā gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem. Projekta mērķis ir veicināt starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

Uzsākta projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošana

Ievietots: 23.01.2018

Lai veicinātu starptautiskās aizsardzības personu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot tiem mācību kursus un pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 2018.gada 2.janvārī ir uzsākusi projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” īstenošanu.  

Projekta ietvaros 250 mērķa grupas pārstāvjiem tiks nodrošināts latviešu valodas mācību kurss, ar kura starpniecību kursa dalībniekiem būs iespēja mācīties valodu, lai viņi varētu saprasties, risinot dažādus jautājumus sadzīves līmenī vai kārtojot dokumentus pašvaldību vai valsts institūcijās. Apgūtā latviešu valoda palielinās mērķu grupas sociālo kontaktu skaitu, paaugstinot savu līdzdalību sabiedrības dzīvē kopumā.

Starptautiskās aizsardzības personām tiks piedāvāts arī integrācijas mācību kurss, kurā tā dalībnieki varēs iegūt zināšanas un kultūrorientācijas prasmes, kādas ir nepieciešamas, lai varētu sekmīgi veidot saskarsmi Latvijas sabiedrībā. Kopumā mācību kursa laikā plānots iesaistīt 500 personas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu informācijas nodošanu mācību kursa dalībniekiem, visu projekta gaitu tiks piesaistīti dažādu valodu tulki vai valodu zinātāji.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību mērķa grupai, projekta īstenošanas gaitā tiks izstrādāta mobilā lietojumprogramma, kas būs bezmaksas lejuplādējamas Google Play un App Store veikalos. Lai projekta mērķa grupai būtu iespēja iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā, mobilajā lietojumprogrammā paredzēts iekļaut arī informāciju no tīmekļa vietnē www.beglis.lv publicētajiem jautājumiem – atbildēm.

Kopumā līdz 2020.gada 30.jūnijam projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” ietvaros paredzēts sniegt atbalstu vismaz 500 starptautiskās aizsardzības personām – pieaugušajiem un bērniem.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām II” tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējais projekta budžets sastāda 240 000 eiro. Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 2.janvāris – 2020.gada 30.jūnijs. Granta līguma nr. PMIF/9/2017/2/01/

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, multimediju komunikācijas speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Noslēdzies konkurss par atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 03.01.2018
Kultūras ministrijas (KM) atklātajā konkursā - atbalsta pasākumu sniegšana starptautiskās aizsardzības personām – konkurētspējīgāko pieteikumu iesniegusi un tiesības turpināt minēto pakalpojumu sniegšanu arī 2. posmā ieguvusi biedrība „Patvērums „Drošā māja””.
 
Atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt mērķa grupai integrācijas kursa un latviešu valodas pamat frāžu apguvi. Integrācijas kursā starptautiskās aizsardzības personas tiks iepazīstinātas ar Latvijas sociālekonomisko un kultūrvidi, lai veiksmīgāk adaptētos jaunajiem apstākļiem un iekļautos sabiedrībā.

Paredzēts, ka biedrības organizēto integrācijas kursu apmeklēs vismaz 500 personas un latviešu valodas pamatzināšanas apgūs ne mazāk kā 250 personas.

Minēto uzdevumu nodrošināšanai biedrība nākamo divarpus gadu periodā saņems 240 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti 2 pieteikumi.

Atklātu konkursu minēto uzdevumu nodrošināšanai KM izsludināja, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” noteikto.

Informāciju sagatavoja: Lita Kokale, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Integrācijas mācību kurss par Latviju 10.12. | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas mācību kurss par Latviju, 10.12.
Integrācijas mācību kurss 14.grupa | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas mācību kurss, 14.grupa
Integrācijas kursa noslēgums 12.grupa | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas kursa noslēgums, 12.grupa
Šokolādes muzeja apmeklējums 12.grupa | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums, 12.grupa
Izzinoša ekskursija pa Rīgu | Patvērums Drošā Māja
Izzinoša ekskursija pa Rīgu
Integrācijas mācību kurss 9.grupa | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas mācību kurss, 9.grupa
Integrācijas mācību kurss 7.grupa | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas mācību kurss, 7.grupa
Integrācijas kursa noslēguma pasākums Šokolādes muzejā | Patvērums Drošā Māja
Integrācijas kursa noslēguma pasākums Šokolādes muzejā
Šokolādes muzeja apmeklējums 25.04. | Patvērums Drošā Māja
Šokolādes muzeja apmeklējums, 25.04.